[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
perlova-voda-september-2018 [2018/07/30 22:39]
ufal [Registration]
perlova-voda-september-2018 [2018/08/09 13:47] (current)
ufal [Registration]
Line 22: Line 22:
 | Karolína Hořeňovská | 1.5 - 2.5  | 1.5 - 2.5  | 1.5 - 2.5  | Ještě upřesním, zde si vezmu jen dítě, nebo i někoho na hlídání. | | Karolína Hořeňovská | 1.5 - 2.5  | 1.5 - 2.5  | 1.5 - 2.5  | Ještě upřesním, zde si vezmu jen dítě, nebo i někoho na hlídání. |
 | Tom Kocmi           ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Tom Kocmi           ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 +| Matyáš Kopp         ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Lukáš Kyjánek ​      ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Lukáš Kyjánek ​      ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |
 | Jindřich Libovický ​ |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ | | Jindřich Libovický ​ |   ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​  ​1 ​  ​| ​ |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]