[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
podklady-pro-hodnoceni-uchazece [2009/05/04 02:38]
ufal
podklady-pro-hodnoceni-uchazece [2009/05/04 15:00] (current)
ufal
Line 1: Line 1:
-==== Podklady pro hodnocení uchazeče o vědecko-pedagogický titul "docent" a "profesor" při habilitačním řízení v oboru I-3 Matematická lingvistika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze ====+==== Podklady pro hodnocení studentů a pracovníků ÚFAL (dříve: hodnocení pro účely získání titulu "docent" a "profesor" při habilitačním řízení v oboru I-3 Matematická lingvistika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze)====
  
 Praha, 22. 12. 2004 Praha, 22. 12. 2004
  
-**Tyto podklady jsou uvedeny pouze pro úplnost. Byla nahrazena novým edpisem UK v roce 2008. Lze je tedy uplatnit jen tam, kde nejsou v rozporu s tímto materiálem. (doplněno 20.12.2009)**+**Tyto podklady se nyní používají pro každoroční hodnocení doktorandů a pracovníků ÚFAL. Z hlediska habilitačních a jmenovacích řízení jsou uvedeny pouze jako vodítko tam, kde edpis UK z roku 2008 nestanoví jinak (adaptováno a doplněno 20.12.2009)** 
 + 
 + 
 + 
 +**Příloha se {{user:hajic:hodnoceni.doc|seznamy konferenčních publikací a časopisů}} v jednotlivých třídách doplněna 3. 5. 2009.**
  
 === Motivace a všeobecná situace v oboru I-3 === === Motivace a všeobecná situace v oboru I-3 ===
Line 63: Line 67:
 Ačkoli pro úspěšné absolvování doktorandského studia se striktně nevyžaduje určitý počet publikací (v zásadě stačí podle platných regulí jedna), výše uvedené kritéria je třeba adekvátně brát v úvahu i pro hodnocení práce doktorandů. Doporučuje se, aby alespoň jedna samostatná publikace doktoranda (příp. pouze s jeho školitelem či konzultantem) před podáním práce k obhajobě byla v nejvyšší kategorii podle Přílohy, nebo aby doktorand měl větší množství publikací (jako autor nebo spoluautor) v nejvyšších dvou kategoriích. Vedoucí doktorandů by měli své doktorandy v předstihu směrovat tak, aby tato podmínka mohla být včas splněna. Ačkoli pro úspěšné absolvování doktorandského studia se striktně nevyžaduje určitý počet publikací (v zásadě stačí podle platných regulí jedna), výše uvedené kritéria je třeba adekvátně brát v úvahu i pro hodnocení práce doktorandů. Doporučuje se, aby alespoň jedna samostatná publikace doktoranda (příp. pouze s jeho školitelem či konzultantem) před podáním práce k obhajobě byla v nejvyšší kategorii podle Přílohy, nebo aby doktorand měl větší množství publikací (jako autor nebo spoluautor) v nejvyšších dvou kategoriích. Vedoucí doktorandů by měli své doktorandy v předstihu směrovat tak, aby tato podmínka mohla být včas splněna.
  
-==== Příloha ==== 
  
-{{user:konference-casopisy.ufal.i3.doc|Zařazení konferencí a časopisů do tříd podle dosahu a důležitosti}} 
  
  
Line 72: Line 74:
  
  
 +==== Příloha ====
 +
 +{{user:hajic:hodnoceni.doc|Zařazení konferencí, časopisů a tzv. výstupů RIV do tříd podle dosahu a důležitosti}}
 +
 +{{user:hajic:meodika-hodnoceni-vedy-2008.pdf|Hodnocení vědy v ČR pro 2008}} (a snad i 2009).
 +
 +{{user:hajic:prezentace-2009-05-04.pdf|Prezentace o hodnocení z 4.5.2009}}
  
  
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]