[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
podklady-pro-hodnoceni-uchazece [2009/05/04 02:45]
ufal
podklady-pro-hodnoceni-uchazece [2009/05/04 15:00] (current)
ufal
Line 1: Line 1:
-==== Podklady pro hodnocení ​uchazeče o vědecko-pedagogický titul "​docent"​ a "​profesor"​ při habilitačním řízení v oboru I-3 Matematická lingvistika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze====+==== Podklady pro hodnocení ​studentů a pracovníků ÚFAL (dříve: hodnocení pro účely získání titulu ​"​docent"​ a "​profesor"​ při habilitačním řízení v oboru I-3 Matematická lingvistika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze)====
  
 +Praha, 22. 12. 2004
  
-===**Tyto podklady se používají ​i jako kritéria ​pro každoroční hodnocení doktorandů a pracovníků ÚFAL**===+**Tyto podklady se nyní používají pro každoroční hodnocení doktorandů a pracovníků ÚFAL. Z hlediska habilitačních a jmenovacích řízení jsou uvedeny pouze jako vodítko tam, kde předpis UK z roku 2008 nestanoví jinak (adaptováno a doplněno 20.12.2009)**
  
-Praha, 22. 12. 2004 
  
-**Tyto podklady jsou uvedeny pouze pro úplnost. Byla nahrazena novým předpisem UK v roce 2008. Lze je tedy uplatnit jen tam, kde nejsou v rozporu s tímto materiálem. (adaptováno a doplněno 20.12.2009)** 
  
-**Příloha se {{user:konference-casopisy.ufal.i3.doc|seznamy konferenčních publikací a časopisů}} v jednotlivých třídách doplněna 3. 5. 2009.**+**Příloha se {{user:hajic:​hodnoceni.doc|seznamy konferenčních publikací a časopisů}} v jednotlivých třídách doplněna 3. 5. 2009.**
  
 === Motivace a všeobecná situace v oboru I-3 === === Motivace a všeobecná situace v oboru I-3 ===
Line 69: Line 68:
  
  
-==== Příloha ==== 
  
-{{user:​konference-casopisy.ufal.i3.doc|Zařazení konferencí a časopisů do tříd podle dosahu a důležitosti}} 
  
  
Line 77: Line 74:
  
  
 +==== Příloha ====
 +
 +{{user:​hajic:​hodnoceni.doc|Zařazení konferencí,​ časopisů a tzv. výstupů RIV do tříd podle dosahu a důležitosti}}
 +
 +{{user:​hajic:​meodika-hodnoceni-vedy-2008.pdf|Hodnocení vědy v ČR pro 2008}} (a snad i 2009).
  
 +{{user:​hajic:​prezentace-2009-05-04.pdf|Prezentace o hodnocení z 4.5.2009}}
  
  
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]