[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
podklady-pro-hodnoceni-uchazece [2009/05/04 03:07]
ufal
podklady-pro-hodnoceni-uchazece [2009/05/04 15:00] (current)
ufal
Line 1: Line 1:
-==== Podklady pro hodnocení uchazeče o vědecko-pedagogický titul "docent" a "profesor" při habilitačním řízení v oboru I-3 Matematická lingvistika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze====+==== Podklady pro hodnocení studentů a pracovníků ÚFAL (dříve: hodnocení pro účely získání titulu "docent" a "profesor" při habilitačním řízení v oboru I-3 Matematická lingvistika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze)====
  
 Praha, 22. 12. 2004 Praha, 22. 12. 2004
  
-**Tyto podklady se používají pro každoroční hodnocení doktorandů a pracovníků ÚFAL. Z hlediska habilitačních a jmenovacích řízení jsou uvedeny pouze jako vodítko tam, kde předpis UK z roku 2008 nestanoví jinak (adaptováno a doplněno 20.12.2009)**+**Tyto podklady se nyní používají pro každoroční hodnocení doktorandů a pracovníků ÚFAL. Z hlediska habilitačních a jmenovacích řízení jsou uvedeny pouze jako vodítko tam, kde předpis UK z roku 2008 nestanoví jinak (adaptováno a doplněno 20.12.2009)**
  
  
Line 70: Line 70:
  
  
-==== Příloha ==== 
  
-{{user:hajic:hodnoceni.doc|Zařazení konferencí, časopisů a tzv. výstupů RIV do tříd podle dosahu a důležitosti}} 
  
  
  
 +==== Příloha ====
  
 +{{user:hajic:hodnoceni.doc|Zařazení konferencí, časopisů a tzv. výstupů RIV do tříd podle dosahu a důležitosti}}
  
 +{{user:hajic:meodika-hodnoceni-vedy-2008.pdf|Hodnocení vědy v ČR pro 2008}} (a snad i 2009).
  
 +{{user:hajic:prezentace-2009-05-04.pdf|Prezentace o hodnocení z 4.5.2009}}
  
  
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]