[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
podklady-pro-hodnoceni-uchazece [2009/05/04 13:06]
ufal
podklady-pro-hodnoceni-uchazece [2009/05/04 15:00] (current)
ufal
Line 66: Line 66:
  
 Ačkoli pro úspěšné absolvování doktorandského studia se striktně nevyžaduje určitý počet publikací (v zásadě stačí podle platných regulí jedna), výše uvedené kritéria je třeba adekvátně brát v úvahu i pro hodnocení práce doktorandů. Doporučuje se, aby alespoň jedna samostatná publikace doktoranda (příp. pouze s jeho školitelem či konzultantem) před podáním práce k obhajobě byla v nejvyšší kategorii podle Přílohy, nebo aby doktorand měl větší množství publikací (jako autor nebo spoluautor) v nejvyšších dvou kategoriích. Vedoucí doktorandů by měli své doktorandy v předstihu směrovat tak, aby tato podmínka mohla být včas splněna. Ačkoli pro úspěšné absolvování doktorandského studia se striktně nevyžaduje určitý počet publikací (v zásadě stačí podle platných regulí jedna), výše uvedené kritéria je třeba adekvátně brát v úvahu i pro hodnocení práce doktorandů. Doporučuje se, aby alespoň jedna samostatná publikace doktoranda (příp. pouze s jeho školitelem či konzultantem) před podáním práce k obhajobě byla v nejvyšší kategorii podle Přílohy, nebo aby doktorand měl větší množství publikací (jako autor nebo spoluautor) v nejvyšších dvou kategoriích. Vedoucí doktorandů by měli své doktorandy v předstihu směrovat tak, aby tato podmínka mohla být včas splněna.
 +
  
  
Line 79: Line 80:
 {{user:hajic:meodika-hodnoceni-vedy-2008.pdf|Hodnocení vědy v ČR pro 2008}} (a snad i 2009). {{user:hajic:meodika-hodnoceni-vedy-2008.pdf|Hodnocení vědy v ČR pro 2008}} (a snad i 2009).
  
- +{{user:hajic:prezentace-2009-05-04.pdf|Prezentace o hodnocení z 4.5.2009}}
- +
- +
  
  
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]