[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
polo-automaticke-kontroly-dat [2011/11/14 11:03]
ufal
polo-automaticke-kontroly-dat [2011/12/13 11:49] (current)
ufal
Line 3: Line 3:
 ==== chystané: ==== ==== chystané: ====
  - (HOTOVO) vytvořit tabulku distribuce typů - zkontrolovat,​ zda je všude typ (informal-type) a zda někde není starý typ; ta místa projít ručně  - (HOTOVO) vytvořit tabulku distribuce typů - zkontrolovat,​ zda je všude typ (informal-type) a zda někde není starý typ; ta místa projít ručně
- - zkontrolovat,​ zda je všude nastaven atribut src a target-node.rf + ​- ​(HOTOVO) ​zkontrolovat,​ zda je všude nastaven atribut src a target-node.rf 
- - zkontrolovat,​ že šipky vedou v řetězci; případně převěsit (skript pro bridging už existuje, podobný pro text-coref)+ ​- ​(HOTOVO) ​zkontrolovat,​ že šipky vedou v řetězci; případně převěsit (skript pro bridging už existuje, podobný ​už i pro text-coref; akorát ještě vyřešit, když do jednoho uzlu vedou dvě gramatické koref. - ty se nepřevěšují a narušují správnou funkci skriptu)
 - zkontrolovat,​ ze sipky nevedou od uzlu s t-lemmatem #Gen a #Unsp a na uzly s funktorem INTF (pozor, obcas jsou poznamky od JP a RO o chybnem lemmatu) - zkontrolovat,​ ze sipky nevedou od uzlu s t-lemmatem #Gen a #Unsp a na uzly s funktorem INTF (pozor, obcas jsou poznamky od JP a RO o chybnem lemmatu)
-- u dlouhych koreferencnich retezcu propojenych bridgingem nechat jednu bridging sipku, ktera je propojuje. Ostatni smazat ​+(HOTOVO) ​u dlouhych koreferencnich retezcu propojenych bridgingem nechat jednu bridging sipku, ktera je propojuje. Ostatni smazat ​
  
  
Line 41: Line 41:
 ===== HOTOVÉ ===== ===== HOTOVÉ =====
  
-==== tabulka distribuce ​typů + kontrola prázdného typu ====+==== Distribuce ​typů + kontrola prázdného typu ====
  
 V PML-TQ pomocí dotazu (obdobně pro coref_text):​ V PML-TQ pomocí dotazu (obdobně pro coref_text):​
Line 77: Line 77:
   >> give $anaf.id''​   >> give $anaf.id''​
  
-==== kontrola prázdného src a target-node.rf ​(+ distribuce src) ====+==== Distribuce src + kontrola prázdného src a target-node.rf ====
  
 V PML-TQ pomocí dotazu (obdobně pro coref_text):​ V PML-TQ pomocí dotazu (obdobně pro coref_text):​
Line 84: Line 84:
 [ member bridging $n := [  ] ]; [ member bridging $n := [  ] ];
   >> for $n.src give $1,​count()''​   >> for $n.src give $1,​count()''​
 +
 +**Výsledek pro bridging (14.11.2011):​**
 +
 +^ src ^ četnost ^
 +| JP | 18346 |
 +| RO | 12782 |
 +| JK | 606 |
 +| AN | 310 |
 +| RO+JP | 863 |
 +| JP+RO | 341 |
 +| **(prázdný)** | 7 |
  
 **Výsledek pro coref_text (14.11.2011):​** **Výsledek pro coref_text (14.11.2011):​**
Line 95: Line 106:
 | RO+JP | 3492 | | RO+JP | 3492 |
 | JP+RO | 1406 | | JP+RO | 1406 |
-| (prázdný) | 35 |+**(prázdný)** | 35 | 
 + 
 +Identifikátory anaforů, odkud vedou šipky s prázdným src, se najdou takto (obdobně coref_text):​ 
 + 
 +''​t-node $anaf :=  
 +[ member bridging $n :=  
 +     [ !src ~ "​.+"​ ] ]; 
 +  >> give $anaf.id''​ 
 + 
 +Identifikátory anaforů, odkud vedou šipky s prázdným target-node.rf,​ se najdou takto (obdobně coref_text): ​  
 +(14.11.2011 jich bylo 0 a 0.) 
 + 
 +''​t-node $anaf :=  
 +[ member bridging  
 +     [ 0x target-node.rf t-node [  ] ] ]; 
 +  >> give $anaf.id''​ 
 + 
 +==== Hledání dvou (a více) paralelních bridging šipek ==== 
 + 
 +V PMLTQ dotazem: 
 + 
 +''​t-node $n :=  
 +[ member bridging  
 +     [ target-node.rf $n4 ],  
 +     ​member bridging  
 +     [ target-node.rf t-node $n4 := [  ] ] ]; 
 +  >> give distinct $n.id''​
  
 +13. prosince se našlo 28 výskytů, ručně jsem vyřešil.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]