[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
prevod-mezi-conll-a-csts [2007/05/16 08:54]
zeman vytvořeno
prevod-mezi-conll-a-csts [2009/11/02 21:44]
zeman Převod opačným směrem.
Line 9: Line 9:
 Povinným parametrem je dvoupísmenný kód jazyka podle normy [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Seznam_jazyk%C5%AF|ISO 639-1]]. Mějte na paměti, že pravověrné CSTS předpokládá kódování ISO 8859-2, ale tento nástroj (úmyslně!) ponechává i na výstupu kódování UTF-8. Povinným parametrem je dvoupísmenný kód jazyka podle normy [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Seznam_jazyk%C5%AF|ISO 639-1]]. Mějte na paměti, že pravověrné CSTS předpokládá kódování ISO 8859-2, ale tento nástroj (úmyslně!) ponechává i na výstupu kódování UTF-8.
  
 +Pozor. Novější verze ''​conll2csts.pl''​ počítá s&​nbsp;​případnou konverzí morfologických značek, kvůli čemuž potřebuje další Danovy knihovny, které nejsou součástí parsovacího repozitáře. Buď si ještě nainstalujte [[user:​zeman:​interset|DZ Interset]], nebo nasměrujte svůj ''​PERLLIB''​ (resp. ''​PERL5LIB''​) do ''/​home/​zeman/​projekty/​interset/​lib''​.
 +
 +===== Převod z CSTS do CoNLL =====
 +
 +Analogicky existuje i skript pro převod opačným směrem:
 +
 +<​code>​$PARSINGROOT/​tools/​csts2conll.pl -y 2006 < soubor.csts > soubor.conll</​code>​

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]