[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prevod-mezi-conll-a-csts [2009/11/02 21:41]
zeman Provázanost s intersetem komplikuje rozchození.
prevod-mezi-conll-a-csts [2009/11/02 21:44] (current)
zeman Převod opačným směrem.
Line 10: Line 10:
  
 Pozor. Novější verze ''​conll2csts.pl''​ počítá s&​nbsp;​případnou konverzí morfologických značek, kvůli čemuž potřebuje další Danovy knihovny, které nejsou součástí parsovacího repozitáře. Buď si ještě nainstalujte [[user:​zeman:​interset|DZ Interset]], nebo nasměrujte svůj ''​PERLLIB''​ (resp. ''​PERL5LIB''​) do ''/​home/​zeman/​projekty/​interset/​lib''​. Pozor. Novější verze ''​conll2csts.pl''​ počítá s&​nbsp;​případnou konverzí morfologických značek, kvůli čemuž potřebuje další Danovy knihovny, které nejsou součástí parsovacího repozitáře. Buď si ještě nainstalujte [[user:​zeman:​interset|DZ Interset]], nebo nasměrujte svůj ''​PERLLIB''​ (resp. ''​PERL5LIB''​) do ''/​home/​zeman/​projekty/​interset/​lib''​.
 +
 +===== Převod z CSTS do CoNLL =====
 +
 +Analogicky existuje i skript pro převod opačným směrem:
 +
 +<​code>​$PARSINGROOT/​tools/​csts2conll.pl -y 2006 < soubor.csts > soubor.conll</​code>​

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]