[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
prevod-mezi-csts-a-fs [2007/05/16 10:01]
zeman vytvořeno
prevod-mezi-csts-a-fs [2007/05/16 13:49] (current)
zeman Jak postavit strom podle alternativní anotace?
Line 11: Line 11:
 <code>cstsfs.pl < soubor.csts > soubor.fs</code> <code>cstsfs.pl < soubor.csts > soubor.fs</code>
  
-Tento program postaví stromovou strukturu podle hodnot CSTS prvku <g> (nikoli <MDg>). Názvy atributů uzlu ve FS volí většinou podle názvu příslušného CSTS prvku. Nepřekládá je podle zvyklostí v Pražském závislostním korpusu (např. nepřepisuje <l> jako "lemma", ale jako "l"). Nevadí mu, pokud slovo má v CSTS další hodnoty, se kterými definice CSTS nepočítá. Pokud se na řádku slova (řádek začínající ''<f[ >]'' nebo ''<d[ >]'') objeví neznámý prvek SGML, program z něj ve FS udělá další atribut.+Tento program postaví stromovou strukturu podle hodnot CSTS prvku <g> (nikoli <MDg>). Pokud chcete postavit strom podle jiného prvku, v současné době vám nezbývá než upravit zdroják programu. Na jeho začátku si najděte přiřazení do proměnné $xmlrodic a místo "g" tam strčte např. "MDg src=\"dz\"" (jinými slovy vše, co bude uvnitř ostrých závorek v počáteční značce prvku). 
 + 
 +Názvy atributů uzlu ve FS program volí většinou podle názvu příslušného CSTS prvku. Nepřekládá je podle zvyklostí v Pražském závislostním korpusu (např. nepřepisuje <l> jako "lemma", ale jako "l"). Nevadí mu, pokud slovo má v CSTS další hodnoty, se kterými definice CSTS nepočítá. Pokud se na řádku slova (řádek začínající ''<f[ >]'' nebo ''<d[ >]'') objeví neznámý prvek SGML, program z něj ve FS udělá další atribut.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]