[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
projekt-anotace-diskurzu [2012/03/21 10:12]
ufal
projekt-anotace-diskurzu [2018/10/19 13:23]
ufal [Rozšíření TrEdu pro anotaci diskurzu]
Line 44: Line 44:
  
  
 +
 +==== Průběh projektu ====
 +
 +[[projekt-anotace-diskurzu:​prubeh|Průběh projektu]] na samostatné stránce
  
 ==== VŠE K ANOTACI ==== ==== VŠE K ANOTACI ====
Line 120: Line 124:
  
  
-==== Rozšíření TrEdu pro anotaci ​diskurzu ​==== +==== __Rozšíření TrEdu pro anotaci ​diskurzu_ ​==== 
-=== 20081217 - 20120321 ​(JM): === +=== 20081217 - 20181019 ​(JM): === 
-Podpora pro anotaci diskurzu užívá rozšíření ​Tredu **discourse** a **nondeprel** (non-dependency relations annotation).+Podpora pro anotaci diskurzu užívá rozšíření ​TrEdu **discourse** a **nondeprel** (non-dependency relations annotation).
 === Jednoduchý návod k instalaci a použití: === === Jednoduchý návod k instalaci a použití: ===
 ==Instalace:​== ==Instalace:​==
-Tred instalujte ze stránky http://​ufal.mff.cuni.cz/~pajas/tred/ +TrEd instalujte ze stránky http://​ufal.mff.cuni.cz/​tred/​ 
-Nainstalujte rozšíření Discourse Annotation (Session ​-> Manage Extensions)+Nainstalujte rozšíření Discourse Annotation (Setup -> Manage Extensions)
  
 Pro zobrazení skupin uzlů je potřeba nainstalovat perlovou knihovnu Graph::​Kruskal. Pro zobrazení skupin uzlů je potřeba nainstalovat perlovou knihovnu Graph::​Kruskal.
Line 133: Line 137:
 # cpan -i Graph::​Kruskal # cpan -i Graph::​Kruskal
 Prikaz cpan se při prvním spuštění vyptá na různé věci, většinou to stačí odentrovat. Prikaz cpan se při prvním spuštění vyptá na různé věci, většinou to stačí odentrovat.
-Ve **Windows**ech se knihovna nainstaluje pomocí **ppm** - Perl Package Manager (dá se spustit napřz příkazové řádky) - v seznamu dostupných modulů je potřeba najít modul Graph::Kruskal, přes pravé tlačítko ho vybrat k instalaci a pak nahoře v liště ikonek správnou ikonkou spustit instalaci vybraných modulů.+**Nová verze TrEdu (2.*) pro Windows** ​používá Strawberry ​Perl. Tam se moduly instalují podle návodu z webu takto: "Run "CPAN client"​ from Strawberry entry in Start menuType "​install Module::Name" there."
  
  
Line 149: Line 153:
  
 Zobrazení se týká nejen šipek, ale rovněž barevného zvýraznění slov v kontextových větách. Zobrazení se týká nejen šipek, ale rovněž barevného zvýraznění slov v kontextových větách.
 +
 +**s** - vybere zdroj (anotátora),​ jehož šipky se mají zobrazovat
 +**S** (Shift+s) - schová/​zobrazí zdroj anotace (anotátora) u typu, rozsahu a komentáře šipky
  
 ==Editace diskurzních šipek:== ==Editace diskurzních šipek:==
Line 159: Line 166:
 **f** (forget) - ruční zapomenutí všech označených uzlů a skupin **f** (forget) - ruční zapomenutí všech označených uzlů a skupin
 **d** (discourse) - vloží diskurzní šipku (šipky) z aktuální skupiny či aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu či skupiny (či zapamatovaných uzlů a skupin); zobrazí se dialogové okno pro vložení typu, který je v případě více cílů společný; u první vytvářené šipky po spuštění TrEdu se zobrazí okno pro vložení zdroje anotace (vkládáme iniciály anotátorky;​ u dalších vložených šipek se naposledy vložená hodnota použije automaticky) **d** (discourse) - vloží diskurzní šipku (šipky) z aktuální skupiny či aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu či skupiny (či zapamatovaných uzlů a skupin); zobrazí se dialogové okno pro vložení typu, který je v případě více cílů společný; u první vytvářené šipky po spuštění TrEdu se zobrazí okno pro vložení zdroje anotace (vkládáme iniciály anotátorky;​ u dalších vložených šipek se naposledy vložená hodnota použije automaticky)
 +**D** (Discourse) - vloží diskurzní šipku (šipky) z aktuální skupiny či aktuálního uzlu bez určení cílového uzlu
 +**E** (Entrel) - vloží diskurzní šipku (šipky) typu Entrel z aktuální skupiny či aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu či skupiny (či zapamatovaných uzlů a skupin)
 +**A** (question-Answer) - vloží diskurzní šipku (šipky) typu question-answer z aktuální skupiny či aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu či skupiny (či zapamatovaných uzlů a skupin)
 +**l** (list) - vloží diskurzní šipku (šipky) typu list (seznam) z aktuální skupiny či aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu či skupiny (či zapamatovaných uzlů a skupin)
 **c** (comment) - vložení komentáře k diskurzní šipce vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky **c** (comment) - vložení komentáře k diskurzní šipce vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky
 **r** (re-type) - změna typu šipky vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky **r** (re-type) - změna typu šipky vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky
 **o** - změna zdroje (atributu src) šipky vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky; naposledy vložená hodnota se použije u dalších vytvářených šipek **o** - změna zdroje (atributu src) šipky vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky; naposledy vložená hodnota se použije u dalších vytvářených šipek
 +**M** - přepnutí vlastnosti šipky ''​is_implicit'';​ pokud je nastaven, zobrazuje se jako suffix _Imp za diskurzním typem; jeho nastavení na 1 způsobí automatické vyvolání makra pro vložení hodnoty atributu connective_inserted
 +**a** - přepnutí vlastnosti šipky ''​is_secondary''​
 +**t** - přepnutí vlastnosti šipky ''​is_negated''​
 +**I** - vložení textové podoby konektoru, pokud standardně anotovaný konektor chybí (u implicitních vztahů) nebo je špatně; pokud je vyplněn, zobrazuje se u počátečního uzlu šipky za “connective_ins:​”
 +**p** - přepnutí vlastnosti šipky ''​is_NP'';​ pokud je nastaveno na 1, zobrazuje se jako suffix _NP za diskurzním typem
 +**C** (is Compositional) - přepnutí vlastnosti šipky ''​is_compositional'';​ pokud je nastaveno na 1, zobrazuje se jako suffix _CP (Compositional Phrase) za nápisem connective
 +**w, e** - nastavení rozsahu výchozího a cílového argumentu
 **x** - smazání šipky vedoucí z aktuálního uzlu; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky **x** - smazání šipky vedoucí z aktuálního uzlu; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky
 **n** - nastavení označených (pomocí mezery) uzlů jako konektorů diskurzní šipky vedoucí z aktuálního uzlu; pokud z akt. uzlu vede více šipek, uživatel je požádán o vybrání té správné; konektor (povrchové vyjádření) se pak zobrazí v bublině, když se myš na chvíli zastaví nad příslušnou šipkou **n** - nastavení označených (pomocí mezery) uzlů jako konektorů diskurzní šipky vedoucí z aktuálního uzlu; pokud z akt. uzlu vede více šipek, uživatel je požádán o vybrání té správné; konektor (povrchové vyjádření) se pak zobrazí v bublině, když se myš na chvíli zastaví nad příslušnou šipkou
 +**m** - nastavení označených (pomocí mezery) uzlů jako rozšířené množiny konektorů diskurzní šipky vedoucí z aktuálního uzlu (rozšířený sekundární konektor); pokud z akt. uzlu vede více šipek, uživatel je požádán o vybrání té správné; rozšířený konektor (povrchové vyjádření) se pak zobrazí v bublině, když se myš na chvíli zastaví nad příslušnou šipkou
 **v** - otočí šipku vedoucí z aktuálního uzlu (zamění výchozí a cílový uzel); v případě více šipek zobrazí seznam pro výběr **v** - otočí šipku vedoucí z aktuálního uzlu (zamění výchozí a cílový uzel); v případě více šipek zobrazí seznam pro výběr
  
Line 177: Line 196:
 ==Ostatní:​== ==Ostatní:​==
 **Ctrl+c** (comment) - vložení diskurzního komentáře k celému uzlu (bez ohledu na šipky) **Ctrl+c** (comment) - vložení diskurzního komentáře k celému uzlu (bez ohledu na šipky)
-**Ctrl+k** (asi '​k'​olaps) - přepne ​kolapsované ​zobrazení uzlů+**F** (discourse Feature) - vložení hodnoty atributu discourse_feature 
 +**G** - vložení hodnoty atributu discourse_macrostructure 
 +**Ctrl+k** ('​k'​ompatkní zobrazení) - přepne ​kompaktní ​zobrazení uzlů
 **u** ('​u'​nfold) - ručně rozbalí/​znovu sbalí aktuální uzel (v kolapsovaném zobrazení uzlů) **u** ('​u'​nfold) - ručně rozbalí/​znovu sbalí aktuální uzel (v kolapsovaném zobrazení uzlů)
-**h** (is_'​h'​eading- přepne vlastnost aktuálního uzlu is_heading +**h** - vložení hodnoty atributu discourse_special ​(zastaralé, nahrazeno atributy discourse_feature a discourse_macrostructure
-**l** (is_'l'​ist_entry) - přepne vlastnost ​aktuálního uzlu is_list_entry ​(zastaralé, už se nepoužívá a nefunguje)+**j** - nastaví typ vztahu, který jinak neznačíme,​ protože nemá oba argumenty finverbální,​ u aktuálního uzlu (což by měbýt hlavní uzel sekundárního konektoru) 
 +**k** nastaví ​íznak negace u vztahu, který jinak neznačíme,​ protože nemá oba argumenty finverbální,​ u aktuálního uzlu (což by měl být hlavní uzel sekundárního konektoru)
 **Ctrl+A** (Analytical) - zobrazí analytické stromy (zpět: **Ctrl+R** (Return)) **Ctrl+A** (Analytical) - zobrazí analytické stromy (zpět: **Ctrl+R** (Return))
 **z** - zobrazí seznam žánrů a umožní tak vybrat žánr dokumentu **z** - zobrazí seznam žánrů a umožní tak vybrat žánr dokumentu

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]