[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt-anotace-diskurzu [2008/12/10 14:25]
anotator
projekt-anotace-diskurzu [2018/10/19 13:24] (current)
ufal [__Rozšíření TrEdu pro anotaci diskurzu_]
Line 1: Line 1:
-====== Projekt anotace diskurzu ======+====== Projekt anotace diskurzu (textových, promluvových vztahů)======
  
-Doplňující informace o tomto projektu na stránce Návrhy pro PDT 2.5, tj. zde: https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/internal:pdt25:navrhy+Doplňující informace o tomto projektu na stránce Návrhy pro PDT 2.5, tj. zde: [[internal:pdt25:navrhy]]
  
  
Line 16: Line 16:
 - propojení přímé řeči o více větách (stromech) - propojení přímé řeči o více větách (stromech)
 - spojení všech parcelací  - spojení všech parcelací 
 +
 +
 +
  
  
Line 21: Line 24:
 ==== Na projektu se podílejí ====   ==== Na projektu se podílejí ====  
  
-lingvisticky: prof. E. Hajičová, Šárka Zikánová, Lucie Mladová, Zuzka Bedřichová +lingvisticky: prof. E. Hajičová, Šárka Zikánová, Lucie Mladová, Pavlína Jínová (dříve i Zuzanna Bedřichová) 
-technicky: Zdeněk Žabokrtský, Jirka Mírovský, Pavel Češka+technicky: Jirka Mírovský (dříve i Petr Pajas, Zdeněk Žabokrtský)
  
-==== Zadané práce ==== +anotátoři:
- LM + ZBdisertace, (ZB na FF :-))+
  
 +**PJ** Pavlína Jínová
 +**VP** Veronika Pavlíková
 +**MR** Magdaléna Rysová
 +**JZ** Jana Zdeňková
 +(dříve i **HF** Helena Filipová)
  
-==== Plánovaná podpora projekty ==== 
-Přijatý GAČR paní profesorky Hajičové a Šárky Zikánové 
-Možnost mezinárodního spoluporáce v návaznosti na grant prof. Joshiho a Penn Discourse Treebank 
  
-Zadané návrhy na granty (všechny nové): 
-GAUKy : 
-3letý GAUK LM na anotaci konektorů 
-2letý GAUK ZB na sémantiku synsémantik (na FF) 
-1letý GAUK Pavla Češky na technickou podporu anotace diskurzu 
  
  
-==== Zápisy ze schůzek ==== 
-podklady pro schůzku 11-02-2008{{podklady_11-2-2008.pdf|}} 
-zápis-18-02-2008{{zapis-18-02-2008.pdf|}} 
-aktuální plán postupu 20-10-2008{{diskurz-plan-1-.doc|}} 
-zápis 07-11-2008 {{zapis-07-11-2008.doc|}} 
-zápis 25-11-2008: výběr konektorů k preanotaci {{25-11-2008.doc|}} 
-zápis z 2-12-2008: technické řešení diskurzu {{technicke-reseni-diskurzu-2-.doc|}} 
  
  
-==== Další materiály ==== + 
-Anotace diskurzu v PDT  – {{anotace-diskurzu.ppt|prezentace}} pro pondělní seminář ÚFALu 26.11. 2007, ŠZ+ 
 + 
 + 
 + 
 +==== Průběh projektu ==== 
 + 
 +[[projekt-anotace-diskurzu:prubeh|Průběh projektu]] na samostatné stránce 
 + 
 +==== VŠE K ANOTACI ==== 
 + 
 +[[:internal:projekt-anotace-diskurzu:index|Interní poznámky]] pouze pro přihlášené 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +==== Různé materiály ====
 - Odkaz na  [[http://www.seas.upenn.edu/~pdtb/|Penn Discourse Treebank 2.0]] - Odkaz na  [[http://www.seas.upenn.edu/~pdtb/|Penn Discourse Treebank 2.0]]
-- MANUÁL PDTB 2.0 ke stáhnutí {{pdtb-annotation-manual.pdf|manual_PDTB_2}} +- [[instalace_PDTB|Instalace prohlížeče pro Penn Discourse Treebank]] 
-- {{mladova_zikanova_hajicova_lrec.pdf|Článek}} a {{lm_discourse.pdf|prezentace}} o diskurzu na konferenci LREC 2008, LM, ŠZ, EH+- Odkaz na seminář R. Barzilay (MIT, Cambridge, MA) k diskurzu [[http://people.csail.mit.edu/regina/6892/ 
 +|http://people.csail.mit.edu/regina/6892/]] 
 +- MANUÁL PDTB 2.0 ke stáhnutí {{internal:pdtb-annotation-manual.pdf|manual_PDTB_2}}
 - Seznamy konektorů od Zuzky:  - Seznamy konektorů od Zuzky: 
-{{czech-connectives.xls|české konektory}}  +{{internal:czech-connectives.xls|české konektory}}  
-{{czech-connectives-ceske-poradi-sarka.xls|české konektory abecedně}}  +{{internal:czech-connectives-ceske-poradi-sarka.xls|české konektory abecedně}}  
-{{konektory-doplneno-zu.xls|doplněný seznam možných českých konektorů}} +{{internal:konektory-doplneno-zu.xls|doplněný seznam možných českých konektorů}} 
-- Šárcina prezentace pro mixer 26.11.2008 (na požádání u Šárky) +- Zuzčiny poznámky k manuálu PDTB 2.0 {{internal:poznamky-k-manualu-pdtb_changed.doc|}} 
-- Zuzčiny poznámky k manuálu PDTB 2.0 {{poznamky-k-manualu-pdtb_changed.doc|}}+- Seznam diskurzních vztahů a jejich zkratek (SZ, 29.12.2008) {{internal:tahak-typy-vztahu.doc|}} 
 +- Základní bibliografie k podklasifikaci textovych vztahů{{internal:bibliografie-k-podklasifikaci-textovych-vztahu.doc|}} 
 + 
 +==== Bylo ==== 
 +(LM, 2.3.2009) 
 +- další úpravy tredu pro anotaci v kontextu discourse 
 +- úpravy setu sémantických textových vztahů 
 +- první cvičná data pro měření shody 
 +- pondělní seminář 9.3. - přehled nejnovější práce 
 + 
 +(LM, 5.1.2009) 
 +- první verze tredího kontextu discourse se zabíhá a zkouší 
 +- konverze dat pro anotaci
  
  
-==== Aktuálně ==== 
-- domyslet technické řešení anotace diskurzu 
-- převést to do TrEdu 
-- oanotovat vybrané konektory:  
-**však, také, naopak, tedy, navíc, ovšem, přesto, jinak, totiž,  
-   nicméně, konkrétně, například, vlastně, vždyť, zatímco** 
  
-- první zkoumaný konektor: **přesto** 
-- první zkoumaná skupina vztahů (z PDTB): **contingency** 
  
-**- navržená tabulka vlastností konektorů pro anotaci:** 
  
-  - typ vztahu 
-  - nahraditelnost 
-  - vazba na pozici (větná, relativní) 
-  - souvýskyt (s možnými konektory, jiný souvýskyt) 
-  - negace 
-  - morfologické zvláštnosti okolí 
-  - odkaz do stejného stromu 
-  - ostatní 
  
  
Line 86: Line 106:
 ==== Spolupráce ==== ==== Spolupráce ====
 - výrazná spolupráce s anotací rozšířené textové koreference (Anja) - výrazná spolupráce s anotací rozšířené textové koreference (Anja)
-- anotace dialogu pro Companions (Silvie+- anotace dialogu pro Companions (Silvie)
 - technicky: vytvoření anotačního prostředí – pro první hrubý průzkum byl vytvořen na jaře 2008 kontext megatree v TrEdu, (Pepa Toman), dále využijeme nový kontext PLM_T_Bridging v TrEdu, úpravy provedou Jirka Mírovský a Pavel Češka - technicky: vytvoření anotačního prostředí – pro první hrubý průzkum byl vytvořen na jaře 2008 kontext megatree v TrEdu, (Pepa Toman), dále využijeme nový kontext PLM_T_Bridging v TrEdu, úpravy provedou Jirka Mírovský a Pavel Češka
  
-ukázka megastromu, stav z března 2008:  
-{{megastrom2.png|}} 
  
  
  
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== Rozšíření TrEdu pro anotaci diskurzu ====
 +=== 20081217 - 20181019 (JM): ===
 +Podpora pro anotaci diskurzu užívá rozšíření TrEdu **discourse** a **nondeprel** (non-dependency relations annotation).
 +=== Jednoduchý návod k instalaci a použití: ===
 +==Instalace:==
 +TrEd instalujte ze stránky http://ufal.mff.cuni.cz/tred/
 +Nainstalujte rozšíření Discourse Annotation (Setup -> Manage Extensions)
 +
 +Pro zobrazení skupin uzlů je potřeba nainstalovat perlovou knihovnu Graph::Kruskal.
 +V **Linux**u se to provádí takto:
 +sudo -s 
 +# cpan -i Graph::Kruskal
 +Prikaz cpan se při prvním spuštění vyptá na různé věci, většinou to stačí odentrovat.
 +**Nová verze TrEdu (2.*) pro Windows** používá Strawberry Perl. Tam se moduly instalují podle návodu z webu takto: "Run "CPAN client" from Strawberry entry in Start menu. Type "install Module::Name" there."
 +
 +
 +==Ovládání zobrazení:==
 +Pro zobrazení vět, stromů a diskurzních šipek existují tři přednastavené módy, které se přepínají těmito klávesovými zkratkami:
 +**Alt+b** - bridging mode - vidět je jeden strom, velké množství kontextových vět vpřed i vzad, šipky: koreference, bridging
 +**Alt+d** - pure discourse mode - vidět jsou dva stromy vzad a jeden vpřed, deset vět vzad a pět vpřed, šipky: čistě diskurzní (čili ne koref. a bridging)
 +**Alt+f** - full discourse mode - vidět jsou dva stromy vzad a jeden vpřed, deset vět vzad a pět vpřed, šipky: všechny
 +
 +Zobrazení jednotlivých druhů šipek je možno ovládat nezávisle na přednastaveném módu takto:
 +**Ctrl+b** - přepne zobrazení bridging anafory
 +**Ctrl+r** - přepne zobrazení gramatické koreference
 +**Ctrl+t** - přepne zobrazení textové koreference
 +**Ctrl+d** - přepne zobrazení čistě diskurzních šipek
 +
 +Zobrazení se týká nejen šipek, ale rovněž barevného zvýraznění slov v kontextových větách.
 +
 +**s** - vybere zdroj (anotátora), jehož šipky se mají zobrazovat
 +**S** (Shift+s) - schová/zobrazí zdroj anotace (anotátora) u typu, rozsahu a komentáře šipky
 +
 +==Editace diskurzních šipek:==
 +Aktuální uzel se vybírá kliknutím na uzel ve stromech nebo kliknutím na slovo ve větách. Existující skupinu uzlů je rovněž možno vybrat kliknutím na ni.
 +**mezera** - přepne označení budoucího cílového uzlu/skupiny diskurzní šipky; možno postupně vybrat více uzlů a skupin; používá se též pro výběr uzlů pro vytvoření skupiny
 +**Ctrl+levé tlačítko na uzlu** - podobně jako mezera, zapamatuje si/zapomene tekto-uzel; nemění aktuální uzel
 +**Ctrl+levé tlačítko na slově ve větách** - podobně jako mezera, zapamatuje si/zapomene příslušný tekto-uzel; nemění aktuální uzel
 +**Ctrl+mezera** - přepne označení u všech uzlů v podstromu aktuálního uzlu (včetně)
 +**Shift+levé tlačítko na slově ve větách** - zapamatuje si/zapomene jedno slovo pro následné nastavení konektoru (narozdíl od mezery, takto lze vybrat i samostatnou předložku či cokoliv, co nemá reprezentaci na tekto-rovině)
 +**f** (forget) - ruční zapomenutí všech označených uzlů a skupin
 +**d** (discourse) - vloží diskurzní šipku (šipky) z aktuální skupiny či aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu či skupiny (či zapamatovaných uzlů a skupin); zobrazí se dialogové okno pro vložení typu, který je v případě více cílů společný; u první vytvářené šipky po spuštění TrEdu se zobrazí okno pro vložení zdroje anotace (vkládáme iniciály anotátorky; u dalších vložených šipek se naposledy vložená hodnota použije automaticky)
 +**D** (Discourse) - vloží diskurzní šipku (šipky) z aktuální skupiny či aktuálního uzlu bez určení cílového uzlu
 +**E** (Entrel) - vloží diskurzní šipku (šipky) typu Entrel z aktuální skupiny či aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu či skupiny (či zapamatovaných uzlů a skupin)
 +**A** (question-Answer) - vloží diskurzní šipku (šipky) typu question-answer z aktuální skupiny či aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu či skupiny (či zapamatovaných uzlů a skupin)
 +**l** (list) - vloží diskurzní šipku (šipky) typu list (seznam) z aktuální skupiny či aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu či skupiny (či zapamatovaných uzlů a skupin)
 +**c** (comment) - vložení komentáře k diskurzní šipce vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky
 +**r** (re-type) - změna typu šipky vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky
 +**o** - změna zdroje (atributu src) šipky vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky; naposledy vložená hodnota se použije u dalších vytvářených šipek
 +**M** - přepnutí vlastnosti šipky ''is_implicit''; pokud je nastaven, zobrazuje se jako suffix _Imp za diskurzním typem; jeho nastavení na 1 způsobí automatické vyvolání makra pro vložení hodnoty atributu connective_inserted
 +**a** - přepnutí vlastnosti šipky ''is_secondary''
 +**t** - přepnutí vlastnosti šipky ''is_negated''
 +**I** - vložení textové podoby konektoru, pokud standardně anotovaný konektor chybí (u implicitních vztahů) nebo je špatně; pokud je vyplněn, zobrazuje se u počátečního uzlu šipky za “connective_ins:
 +**p** - přepnutí vlastnosti šipky ''is_NP''; pokud je nastaveno na 1, zobrazuje se jako suffix _NP za diskurzním typem
 +**C** (is Compositional) - přepnutí vlastnosti šipky ''is_compositional''; pokud je nastaveno na 1, zobrazuje se jako suffix _CP (Compositional Phrase) za nápisem connective
 +**w, e** - nastavení rozsahu výchozího a cílového argumentu
 +**x** - smazání šipky vedoucí z aktuálního uzlu; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky
 +**n** - nastavení označených (pomocí mezery) uzlů jako konektorů diskurzní šipky vedoucí z aktuálního uzlu; pokud z akt. uzlu vede více šipek, uživatel je požádán o vybrání té správné; konektor (povrchové vyjádření) se pak zobrazí v bublině, když se myš na chvíli zastaví nad příslušnou šipkou
 +**m** - nastavení označených (pomocí mezery) uzlů jako rozšířené množiny konektorů diskurzní šipky vedoucí z aktuálního uzlu (rozšířený sekundární konektor); pokud z akt. uzlu vede více šipek, uživatel je požádán o vybrání té správné; rozšířený konektor (povrchové vyjádření) se pak zobrazí v bublině, když se myš na chvíli zastaví nad příslušnou šipkou
 +**v** - otočí šipku vedoucí z aktuálního uzlu (zamění výchozí a cílový uzel); v případě více šipek zobrazí seznam pro výběr
 +
 +==Práce se skupinami uzlů:==
 +Uzly i z různých stromů je možno seskupovat, diskurzní šipky je možno vést jak mezi jednotlivými uzly, tak mezi skupinami, či kombinovaně - to je reprezentováno diskurzní šipkou vedoucí z/do reprezentujícího uzlu skupiny. Reprezentující uzel skupiny se určí takto:
 +- v případě, že skupinu tvoří uzly z více stromů, reprezentující uzel skupiny je vždy v nejlevějším stromě
 +- při rozhodování mezi uzly z jednoho stromu je reprezentující uzel první v průchodu do hloubky
 +**g** (group) - vytvoří skupinu z označených uzlů
 +**Ctrl+g** - zruší vybranou skupinu
 +Šipky, které končí či začínají ve skupině uzlů, opticky i datově končí či začínají v reprezentujících uzlech skupin.
 +V datech je to reprezentováno atributy start_group_id a target_group_id u diskurzní šipky.
 +
 +==Ostatní:==
 +**Ctrl+c** (comment) - vložení diskurzního komentáře k celému uzlu (bez ohledu na šipky)
 +**F** (discourse Feature) - vložení hodnoty atributu discourse_feature
 +**G** - vložení hodnoty atributu discourse_macrostructure
 +**Ctrl+k** ('k'ompatkní zobrazení) - přepne kompaktní zobrazení uzlů
 +**u** ('u'nfold) - ručně rozbalí/znovu sbalí aktuální uzel (v kolapsovaném zobrazení uzlů)
 +**h** - vložení hodnoty atributu discourse_special (zastaralé, nahrazeno atributy discourse_feature a discourse_macrostructure)
 +**j** - nastaví typ vztahu, který jinak neznačíme, protože nemá oba argumenty finverbální, u aktuálního uzlu (což by měl být hlavní uzel sekundárního konektoru)
 +**k** - nastaví příznak negace u vztahu, který jinak neznačíme, protože nemá oba argumenty finverbální, u aktuálního uzlu (což by měl být hlavní uzel sekundárního konektoru)
 +**Ctrl+A** (Analytical) - zobrazí analytické stromy (zpět: **Ctrl+R** (Return))
 +**z** - zobrazí seznam žánrů a umožní tak vybrat žánr dokumentu
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]