[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Projekt anotace diskurzu

Doplňující aktuální informace o tomto projektu na stránce Návrhy pro PDT 2.5, tj. zde: https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/internal:pdt25:navrhy

Předběžné poznámky a materiály k projektu

Anotace diskurzu se plánuje jako součást další, “vyšší” roviny v PDT, ve které bude podrobně zpracována koreference, pojmenované entity a textové vztahy (diskurz).

Kdo se v tom angažuje

lingvisticky: prof. E. Hajičová, Šárka Zikánová, Lucie Mladová, Zuzka Bedřichová
technicky: Zdeněk Žabokrtský, Jirka Mírovský, Pavel Češka

Zadané práce

LM + ZB: disertace, (ZB na FF :-))

Granty

Čeká se na schválení GAČRu paní profesorky Hajičové a Šárky Zikánové
Možnost mezinárodního grantu v návaznosti na prof. Joshiho a Penn Discourse Treebank

Materiály

Poznámky + zápisy z “diskurzních sezení”
podklady_schuzka 11-02-2008
zapis_schuzka 18-02-2008
Aktuální plán postupu 20-10-2008diskurz-plan-1-.doc

Anotace diskurzu v PDTprezentace pro pondělní seminář ÚFALu 26.11. 2007, ŠZ
Odkaz na Penn Discourse Treebank 2.0
MANUÁL PDTB 2.0 ke stáhnutí manual_PDTB_2
Článek a prezentace o diskurzu na konferenci LREC 2008, LM, ŠZ, EH

Spolupráce

- výrazná kooperace s anotací TFA a koreference (rozvedení anotace textové koreference)
- anotace dialogu pro Companions (Silvie)
- technicky: vytvoření anotačního prostředí – kontext “megatree” v TrEdu, první hrubou verzi už dal dohromady Pepa Toman:

ukázka megastromu:

Zápisy ze schůzek

zápis 07-11-2008 zapis-07-11-2008.doc

Bibliografie k diskurzu

výběr článků a statí:

Adamec, P. (1995). Konektivní částice a jiné textově propojovací výrazy v současné češtině. In Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS, Praha: Univerzita Karlova, s. 59-64.

Asher, N. (1993). Reference to Abstract Objects in Discourse. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Asher, N. – Lascarides, A. (2003). Logics of Conversation. Cambridge University Press.

Bedřichová, Z. (2008). Částice implikující presupozici v češtině, diplomová práce. Univerzita Karlova, Praha.

Daneš, F. (1985). Věta a text. Academia, Praha.

Hajič, J. et al. (2006). Prague Dependency Treebank 2.0. Linguistic Data Consortium, Philadelphia.

Hajičová, E. (1993). Issues of Sentence Structure and Discourse Patterns. Charles University, Prague.

Hajičová, E. et al. (2006). An Annotated Corpus as a Test Bed for Discourse Structure Analysis. In Proceedings of the Workshop on Constraints in Discourse, National University of Ireland, Maynooth, Ireland, pp. 82–89.

Halliday, M. A. K. – Hasan, R. (1976). Cohesion in English. Longman, London.

Helbig, H. (2005). Knowledge Representation and the Semantics of Natural Language. Springer.

Hobbs, J. R. (1985). On the Coherence and Structure of Discourse, Report No. CSLI-85-37, Center for the Study of Language and Information, Stanford University.

Hoffmannová, J. (1983). Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu. Disertační práce, Linguistica VI, ČSAV, Praha.

Joshi, A. et al. (2006). Discourse Annotation: Discourse Connectives and Discourse Relations. Tutorial at the Association for Computational Linguistics, Sydney.

Lee, A. et al. (2006). Complexity of Dependencies in Discourse: Are Dependencies in Discourse More Complex Than in Syntax? Proceedings of the 5th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories. Prague.

Mikulová, M. et al. (2005). Annotation on the Tectogrammatical Layer in the Prague Dependency Treebank: Annotation Manual. Universitas Carolina Pragensis, Prague.

Miltsakaki, E. et al. (2004). The Penn Discourse Treebank. In Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation. LREC 2004, Lisbon, Portugal.

Mladová, L. (2008). Diskurzní vztahy v češtině a jejich zachycení v anotovaném korpusu. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Praha.

Nedoluzhko, A. (2007). Zpráva k anotování rozšířené textové koreference a bridging vztahů v Pražském závislostním korpusu. Technická zpráva. Univerzita Karlova, Praha.

Novák, V. (2008). Semantic Network Manual Annotation and its Evaluation. Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University, Prague

Pasch, R. et al. (2003). Handbuch der deutschen Konnektoren. Walter De Gruyter Inc.

Prasat, R. et al. (2008). Penn Discourse Treebank Version 2.0. Linguistic Data Consortium, Philadelphia.

Seuren, P.A.M. (1985). Discourse Semantics. Blackwell Pub.

Sgall, P. et al. (1969). A Functional Approach to Syntax in Generative Description of Language. Američan Elsevier, New York.

The Penn Discourse Treebank 1.0 Annotation Manual. (2006). http://www.seas.upenn.edu/~pdtb/papers/pdtb-1.0-annotation-manual.pdf

The Penn Discourse Treebank 2.0 Annotation Manual. (2007). http://www.seas.upenn.edu/~pdtb/PDTBAPI/pdtb-annotation-manual.pdf

The Prague Czech-English Dependency Treebank 1.0 http://ufal.mff.cuni.cz/pcedt/doc/PCEDT_main.html

Webber, B. (2004). D-LTAG: Extending Lexicalized TAG to Discourse. Cognitive Science, 28 (5), pp. 751-779.

Zikánová, Š. (2007). Possibilities of Discourse Annotation in Prague Dependency Treebank (Based on the Penn Discourse Treebank Annotation). Technical report. Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University, Prague.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]