[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt-anotace-diskurzu [2009/05/21 15:18]
mirovsky
projekt-anotace-diskurzu [2018/10/19 13:24] (current)
ufal [__Rozšíření TrEdu pro anotaci diskurzu_]
Line 16: Line 16:
 - propojení přímé řeči o více větách (stromech) - propojení přímé řeči o více větách (stromech)
 - spojení všech parcelací  - spojení všech parcelací 
 +
 +
  
  
Line 22: Line 24:
 ==== Na projektu se podílejí ====   ==== Na projektu se podílejí ====  
  
-lingvisticky: prof. E. Hajičová, Šárka Zikánová, Lucie Mladová, Zuzka Bedřichová +lingvisticky: prof. E. Hajičová, Šárka Zikánová, Lucie Mladová, Pavlína Jínová (dříve i Zuzanna Bedřichová) 
-technicky: Zdeněk Žabokrtský, Jirka MírovskýPetr Pajas, Pavel Češka+technicky: Jirka Mírovský (dříve i Petr Pajas, Zdeněk Žabokrtský)
  
-==== Zadané práce ==== +anotátoři:
- LM + ZBdisertace, (ZB na FF :-))+
  
 +**PJ** Pavlína Jínová
 +**VP** Veronika Pavlíková
 +**MR** Magdaléna Rysová
 +**JZ** Jana Zdeňková
 +(dříve i **HF** Helena Filipová)
  
  
-==== Podpora projekty ==== 
-GAČR Evy Hajičové a Šárky Zikánové (od r. 2009) 
-GAUKy (od r. 2009): 
-3letý GAUK LM na anotaci konektorů 
-2letý GAUK ZB na sémantiku synsémantik (na FF) 
  
-Možnost mezinárodní spoluporáce v návaznosti na grant prof. Joshiho a Penn Discourse Treebank 
  
  
  
  
-==== Anotační poznámky ==== 
-**[[projekt-anotace-diskurzu:komentare|ZDE]]** shromažďujeme všechny komentáře k prvním pokusným anotacím v TrEdu, context discourse, 
-nové poznámky píšeme vždy nahoru, staré nemažeme 
  
  
-==== Zápisy ze schůzek ==== 
-podklady pro schůzku 11-02-2008{{podklady_11-2-2008.pdf|}} 
-zápis-18-02-2008{{zapis-18-02-2008.pdf|}} 
-aktuální plán postupu 20-10-2008{{diskurz-plan-1-.doc|}} 
-zápis 07-11-2008 {{zapis-07-11-2008.doc|}} 
-zápis 25-11-2008: výběr konektorů k preanotaci {{25-11-2008.doc|}} 
-zápis z 2-12-2008: technické řešení diskurzu {{technicke-reseni-diskurzu-2-.doc|}} 
-zápis z 15-12-2008: technické řešení meziprop.diskurzních vztahů II {{zapis-15-12-2008.doc|}} 
-zápis z 30-3-2009 a předchozí: {{zapis_30_3_09.doc|}} 
  
  
 +==== Průběh projektu ====
  
 +[[projekt-anotace-diskurzu:prubeh|Průběh projektu]] na samostatné stránce
  
 +==== VŠE K ANOTACI ====
  
 +[[:internal:projekt-anotace-diskurzu:index|Interní poznámky]] pouze pro přihlášené
  
-==== Další materiály ==== + 
-- Anotace diskurzu v PDT  – {{anotace-diskurzu.ppt|prezentace}} pro pondělní seminář ÚFALu 26.11. 2007, ŠZ+ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +==== Různé materiály ====
 - Odkaz na  [[http://www.seas.upenn.edu/~pdtb/|Penn Discourse Treebank 2.0]] - Odkaz na  [[http://www.seas.upenn.edu/~pdtb/|Penn Discourse Treebank 2.0]]
 +- [[instalace_PDTB|Instalace prohlížeče pro Penn Discourse Treebank]]
 - Odkaz na seminář R. Barzilay (MIT, Cambridge, MA) k diskurzu [[http://people.csail.mit.edu/regina/6892/ - Odkaz na seminář R. Barzilay (MIT, Cambridge, MA) k diskurzu [[http://people.csail.mit.edu/regina/6892/
 |http://people.csail.mit.edu/regina/6892/]] |http://people.csail.mit.edu/regina/6892/]]
-- MANUÁL PDTB 2.0 ke stáhnutí {{pdtb-annotation-manual.pdf|manual_PDTB_2}} +- MANUÁL PDTB 2.0 ke stáhnutí {{internal:pdtb-annotation-manual.pdf|manual_PDTB_2}}
-- {{mladova_zikanova_hajicova_lrec.pdf|Článek}} a {{lm_discourse.pdf|prezentace}} o diskurzu na konferenci LREC 2008, LM, ŠZ, EH+
 - Seznamy konektorů od Zuzky:  - Seznamy konektorů od Zuzky: 
-{{czech-connectives.xls|české konektory}}  +{{internal:czech-connectives.xls|české konektory}}  
-{{czech-connectives-ceske-poradi-sarka.xls|české konektory abecedně}}  +{{internal:czech-connectives-ceske-poradi-sarka.xls|české konektory abecedně}}  
-{{konektory-doplneno-zu.xls|doplněný seznam možných českých konektorů}} +{{internal:konektory-doplneno-zu.xls|doplněný seznam možných českých konektorů}} 
-- Šárcina prezentace pro mixer 26.11.2008 (na požádání u Šárky) +- Zuzčiny poznámky k manuálu PDTB 2.0 {{internal:poznamky-k-manualu-pdtb_changed.doc|}} 
-- Zuzčiny poznámky k manuálu PDTB 2.0 {{poznamky-k-manualu-pdtb_changed.doc|}} +- Seznam diskurzních vztahů a jejich zkratek (SZ, 29.12.2008) {{internal:tahak-typy-vztahu.doc|}} 
-- Seznam diskurzních vztahů a jejich zkratek (SZ, 29.12.2008) {{tahak-typy-vztahu.doc|}} +- Základní bibliografie k podklasifikaci textovych vztahů{{internal:bibliografie-k-podklasifikaci-textovych-vztahu.doc|}}
-- Základní bibliografie k podklasifikaci textovych vztahů{{bibliografie-k-podklasifikaci-textovych-vztahu.doc|}}+
  
-==== Aktuálně ====+==== Bylo ====
 (LM, 2.3.2009) (LM, 2.3.2009)
 - další úpravy tredu pro anotaci v kontextu discourse - další úpravy tredu pro anotaci v kontextu discourse
Line 87: Line 96:
 - první verze tredího kontextu discourse se zabíhá a zkouší - první verze tredího kontextu discourse se zabíhá a zkouší
 - konverze dat pro anotaci - konverze dat pro anotaci
-- oanotovat vybrané konektory:  
-**však, také, naopak, tedy, navíc, ovšem, přesto, jinak, totiž,  
-   nicméně, konkrétně, například, vlastně, vždyť, zatímco** 
  
-- první zkoumaný konektor: **přesto** 
-- první zkoumaná skupina vztahů (z PDTB): **contingency** 
  
-==== Anotační tabulka ==== 
  
-** navržená tabulka vlastností vztahů a konektorů pro anotaci + anotační zkratky v tabulce:** 
  
-**1. typ vztahu** (r: sarciny zkratky* //komentar bez diakritiky//) (hvězdička odděluje formalizovanou a volnou část komentáře) 
-**2. rozsah argumentů** (1: PAR* //nespojita vsuvka s RHEM//) 
-**3. konektor** (pokud je v textu) 
- 
- nahraditelnost (**nahr:** jakým slovem, s diakritikou!) 
- vazba na pozici - větná, relativní (**pozice:**) 
- souvýskyt (s možnými konektory, jiný souvýskyt)(**souv:**) 
- negace (**neg:**) 
- morfologické zvláštnosti okolí (**morfg:**) 
- odkaz do stejného stromu (**ss:**) 
- ostatní (**etc:**) 
  
  
Line 118: Line 109:
 - technicky: vytvoření anotačního prostředí – pro první hrubý průzkum byl vytvořen na jaře 2008 kontext megatree v TrEdu, (Pepa Toman), dále využijeme nový kontext PLM_T_Bridging v TrEdu, úpravy provedou Jirka Mírovský a Pavel Češka - technicky: vytvoření anotačního prostředí – pro první hrubý průzkum byl vytvořen na jaře 2008 kontext megatree v TrEdu, (Pepa Toman), dále využijeme nový kontext PLM_T_Bridging v TrEdu, úpravy provedou Jirka Mírovský a Pavel Češka
  
-ukázka megastromu, stav z března 2008:  
-{{megastrom2.png|}} 
  
  
Line 128: Line 117:
  
  
-==== Rozšíření pro Tred pro anotaci diskurzu ==== + 
-=== 20081217 - 20090521 (JM): === + 
-Prvotní podpora pro anotaci diskurzu vychází z rozšíření pro anotaci bridging anafory. Původní záměr byl, že se budou nadále vyvíjet jako jedno rozšíření, ale to se nepotvrdilo.+ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +==== Rozšíření TrEdu pro anotaci diskurzu ==== 
 +=== 20081217 - 20181019 (JM): === 
 +Podpora pro anotaci diskurzu užívá rozšíření TrEdu **discourse** a **nondeprel** (non-dependency relations annotation).
 === Jednoduchý návod k instalaci a použití: === === Jednoduchý návod k instalaci a použití: ===
 ==Instalace:== ==Instalace:==
-Tred instalujte ze stránky http://ufal.mff.cuni.cz/~pajas/tred/ +TrEd instalujte ze stránky http://ufal.mff.cuni.cz/tred/ 
-Nainstalujte rozšíření Discourse Annotation (Session -> Manage Extensions)+Nainstalujte rozšíření Discourse Annotation (Setup -> Manage Extensions) 
 + 
 +Pro zobrazení skupin uzlů je potřeba nainstalovat perlovou knihovnu Graph::Kruskal. 
 +V **Linux**u se to provádí takto: 
 +sudo -s  
 +# cpan -i Graph::Kruskal 
 +Prikaz cpan se při prvním spuštění vyptá na různé věci, většinou to stačí odentrovat. 
 +**Nová verze TrEdu (2.*) pro Windows** používá Strawberry Perl. Tam se moduly instalují podle návodu z webu takto: "Run "CPAN client" from Strawberry entry in Start menu. Type "install Module::Name" there." 
  
 ==Ovládání zobrazení:== ==Ovládání zobrazení:==
Line 149: Line 153:
  
 Zobrazení se týká nejen šipek, ale rovněž barevného zvýraznění slov v kontextových větách. Zobrazení se týká nejen šipek, ale rovněž barevného zvýraznění slov v kontextových větách.
 +
 +**s** - vybere zdroj (anotátora), jehož šipky se mají zobrazovat
 +**S** (Shift+s) - schová/zobrazí zdroj anotace (anotátora) u typu, rozsahu a komentáře šipky
  
 ==Editace diskurzních šipek:== ==Editace diskurzních šipek:==
-Aktuální uzel se vybírá kliknutím na uzel ve stromech nebo kliknutím na slovo ve větách. +Aktuální uzel se vybírá kliknutím na uzel ve stromech nebo kliknutím na slovo ve větách. Existující skupinu uzlů je rovněž možno vybrat kliknutím na ni
-**mezera** - přepne označení budoucího cílového uzlu diskurzní šipky; možno postupně vybrat více uzlů; používá se též pro výběr uzlů pro vytvoření skupiny+**mezera** - přepne označení budoucího cílového uzlu/skupiny diskurzní šipky; možno postupně vybrat více uzlů a skupin; používá se též pro výběr uzlů pro vytvoření skupiny 
 +**Ctrl+levé tlačítko na uzlu** - podobně jako mezera, zapamatuje si/zapomene tekto-uzel; nemění aktuální uzel 
 +**Ctrl+levé tlačítko na slově ve větách** - podobně jako mezera, zapamatuje si/zapomene příslušný tekto-uzel; nemění aktuální uzel
 **Ctrl+mezera** - přepne označení u všech uzlů v podstromu aktuálního uzlu (včetně) **Ctrl+mezera** - přepne označení u všech uzlů v podstromu aktuálního uzlu (včetně)
-**f** (forget) - ruční zapomenutí všech označených uzlů +**Shift+levé tlačítko na slově ve větách** - zapamatuje si/zapomene jedno slovo pro následné nastavení konektoru (narozdíl od mezery, takto lze vybrat i samostatnou předložku či cokoliv, co nemá reprezentaci na tekto-rovině) 
-**d** (discourse) - vloží diskurzní šipku z aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu; zobrazí se dialogové okno pro vložení typu+**f** (forget) - ruční zapomenutí všech označených uzlů a skupin 
 +**d** (discourse) - vloží diskurzní šipku (šipky) aktuální skupiny či aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu či skupiny (či zapamatovaných uzlů a skupin); zobrazí se dialogové okno pro vložení typu, který je v případě více cílů společný; u první vytvářené šipky po spuštění TrEdu se zobrazí okno pro vložení zdroje anotace (vkládáme iniciály anotátorky; u dalších vložených šipek se naposledy vložená hodnota použije automaticky) 
 +**D** (Discourse) - vloží diskurzní šipku (šipky) z aktuální skupiny či aktuálního uzlu bez určení cílového uzlu 
 +**E** (Entrel) - vloží diskurzní šipku (šipky) typu Entrel z aktuální skupiny či aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu či skupiny (či zapamatovaných uzlů a skupin) 
 +**A** (question-Answer) - vloží diskurzní šipku (šipky) typu question-answer z aktuální skupiny či aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu či skupiny (či zapamatovaných uzlů a skupin) 
 +**l** (list) - vloží diskurzní šipku (šipky) typu list (seznam) z aktuální skupiny či aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu či skupiny (či zapamatovaných uzlů a skupin)
 **c** (comment) - vložení komentáře k diskurzní šipce vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky **c** (comment) - vložení komentáře k diskurzní šipce vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky
 **r** (re-type) - změna typu šipky vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky **r** (re-type) - změna typu šipky vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky
 +**o** - změna zdroje (atributu src) šipky vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky; naposledy vložená hodnota se použije u dalších vytvářených šipek
 +**M** - přepnutí vlastnosti šipky ''is_implicit''; pokud je nastaven, zobrazuje se jako suffix _Imp za diskurzním typem; jeho nastavení na 1 způsobí automatické vyvolání makra pro vložení hodnoty atributu connective_inserted
 +**a** - přepnutí vlastnosti šipky ''is_secondary''
 +**t** - přepnutí vlastnosti šipky ''is_negated''
 +**I** - vložení textové podoby konektoru, pokud standardně anotovaný konektor chybí (u implicitních vztahů) nebo je špatně; pokud je vyplněn, zobrazuje se u počátečního uzlu šipky za “connective_ins:
 +**p** - přepnutí vlastnosti šipky ''is_NP''; pokud je nastaveno na 1, zobrazuje se jako suffix _NP za diskurzním typem
 +**C** (is Compositional) - přepnutí vlastnosti šipky ''is_compositional''; pokud je nastaveno na 1, zobrazuje se jako suffix _CP (Compositional Phrase) za nápisem connective
 +**w, e** - nastavení rozsahu výchozího a cílového argumentu
 **x** - smazání šipky vedoucí z aktuálního uzlu; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky **x** - smazání šipky vedoucí z aktuálního uzlu; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky
 +**n** - nastavení označených (pomocí mezery) uzlů jako konektorů diskurzní šipky vedoucí z aktuálního uzlu; pokud z akt. uzlu vede více šipek, uživatel je požádán o vybrání té správné; konektor (povrchové vyjádření) se pak zobrazí v bublině, když se myš na chvíli zastaví nad příslušnou šipkou
 +**m** - nastavení označených (pomocí mezery) uzlů jako rozšířené množiny konektorů diskurzní šipky vedoucí z aktuálního uzlu (rozšířený sekundární konektor); pokud z akt. uzlu vede více šipek, uživatel je požádán o vybrání té správné; rozšířený konektor (povrchové vyjádření) se pak zobrazí v bublině, když se myš na chvíli zastaví nad příslušnou šipkou
 +**v** - otočí šipku vedoucí z aktuálního uzlu (zamění výchozí a cílový uzel); v případě více šipek zobrazí seznam pro výběr
  
 ==Práce se skupinami uzlů:== ==Práce se skupinami uzlů:==
Line 165: Line 190:
 - při rozhodování mezi uzly z jednoho stromu je reprezentující uzel první v průchodu do hloubky - při rozhodování mezi uzly z jednoho stromu je reprezentující uzel první v průchodu do hloubky
 **g** (group) - vytvoří skupinu z označených uzlů **g** (group) - vytvoří skupinu z označených uzlů
-**Ctrl+g** - zruší první skupinu, jejíž prvkem je aktuální uzel +**Ctrl+g** - zruší vybranou skupinu 
-V případěže začátek a/nebo konec šipky je v reprezentujícím uzlu nějaké skupinytento začátek a/nebo konec šipky se vztahuje k celé skupině. V datech je to reprezentováno atributy start_group_id a target_group_id u diskurzní šipky.+Šipkykteré končí či začínají ve skupině uzlůopticky i datově končí či začínají v reprezentujících uzlech skupin. 
 +V datech je to reprezentováno atributy start_group_id a target_group_id u diskurzní šipky.
  
 ==Ostatní:== ==Ostatní:==
 **Ctrl+c** (comment) - vložení diskurzního komentáře k celému uzlu (bez ohledu na šipky) **Ctrl+c** (comment) - vložení diskurzního komentáře k celému uzlu (bez ohledu na šipky)
-**Ctrl+k** (asi 'k'olaps) - přepne kolapsované zobrazení uzlů +**F** (discourse Feature) - vložení hodnoty atributu discourse_feature 
- +**G** - vložení hodnoty atributu discourse_macrostructure 
- +**Ctrl+k** ('k'ompatkní zobrazení) - přepne kompaktní zobrazení uzlů 
- +**u** ('u'nfold) - ručně rozbalí/znovu sbalí aktuální uzel (v kolapsovaném zobrazení uzlů) 
-==== Interní poznámky ====+**h** - vložení hodnoty atributu discourse_special (zastaralé, nahrazeno atributy discourse_feature a discourse_macrostructure) 
 +**j** - nastaví typ vztahu, který jinak neznačíme, protože nemá oba argumenty finverbální, u aktuálního uzlu (což by měl být hlavní uzel sekundárního konektoru) 
 +**k** - nastaví příznak negace u vztahu, který jinak neznačíme, protože nemá oba argumenty finverbální, u aktuálního uzlu (což by měl být hlavní uzel sekundárního konektoru) 
 +**Ctrl+A** (Analytical) - zobrazí analytické stromy (zpět: **Ctrl+R** (Return)) 
 +**z** - zobrazí seznam žánrů a umožní tak vybrat žánr dokumentu
  
-[[:internal:projekt-anotace-diskurzu|interní poznámky]] pouze pro přihlášené  
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]