[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt-anotace-diskurzu [2012/06/14 10:22]
ufal
projekt-anotace-diskurzu [2018/10/19 13:24] (current)
ufal [__Rozšíření TrEdu pro anotaci diskurzu_]
Line 44: Line 44:
  
  
 +
 +==== Průběh projektu ====
 +
 +[[projekt-anotace-diskurzu:​prubeh|Průběh projektu]] na samostatné stránce
  
 ==== VŠE K ANOTACI ==== ==== VŠE K ANOTACI ====
Line 121: Line 125:
  
 ==== Rozšíření TrEdu pro anotaci diskurzu ==== ==== Rozšíření TrEdu pro anotaci diskurzu ====
-=== 20081217 - 20120321 ​(JM): === +=== 20081217 - 20181019 ​(JM): === 
-Podpora pro anotaci diskurzu užívá rozšíření ​Tredu **discourse** a **nondeprel** (non-dependency relations annotation).+Podpora pro anotaci diskurzu užívá rozšíření ​TrEdu **discourse** a **nondeprel** (non-dependency relations annotation).
 === Jednoduchý návod k instalaci a použití: === === Jednoduchý návod k instalaci a použití: ===
 ==Instalace:​== ==Instalace:​==
-Tred instalujte ze stránky http://​ufal.mff.cuni.cz/~pajas/tred/ +TrEd instalujte ze stránky http://​ufal.mff.cuni.cz/​tred/​ 
-Nainstalujte rozšíření Discourse Annotation (Session ​-> Manage Extensions)+Nainstalujte rozšíření Discourse Annotation (Setup -> Manage Extensions)
  
 Pro zobrazení skupin uzlů je potřeba nainstalovat perlovou knihovnu Graph::​Kruskal. Pro zobrazení skupin uzlů je potřeba nainstalovat perlovou knihovnu Graph::​Kruskal.
Line 133: Line 137:
 # cpan -i Graph::​Kruskal # cpan -i Graph::​Kruskal
 Prikaz cpan se při prvním spuštění vyptá na různé věci, většinou to stačí odentrovat. Prikaz cpan se při prvním spuštění vyptá na různé věci, většinou to stačí odentrovat.
-Ve **Windows**ech se knihovna nainstaluje pomocí **ppm** - Perl Package Manager (dá se spustit napřz příkazové řádky) - v seznamu dostupných modulů je potřeba najít modul Graph::Kruskal, přes pravé tlačítko ho vybrat k instalaci a pak nahoře v liště ikonek správnou ikonkou spustit instalaci vybraných modulů.+**Nová verze TrEdu (2.*) pro Windows** ​používá Strawberry ​Perl. Tam se moduly instalují podle návodu z webu takto: "Run "CPAN client"​ from Strawberry entry in Start menuType "​install Module::Name" there."
  
  
Line 162: Line 166:
 **f** (forget) - ruční zapomenutí všech označených uzlů a skupin **f** (forget) - ruční zapomenutí všech označených uzlů a skupin
 **d** (discourse) - vloží diskurzní šipku (šipky) z aktuální skupiny či aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu či skupiny (či zapamatovaných uzlů a skupin); zobrazí se dialogové okno pro vložení typu, který je v případě více cílů společný; u první vytvářené šipky po spuštění TrEdu se zobrazí okno pro vložení zdroje anotace (vkládáme iniciály anotátorky;​ u dalších vložených šipek se naposledy vložená hodnota použije automaticky) **d** (discourse) - vloží diskurzní šipku (šipky) z aktuální skupiny či aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu či skupiny (či zapamatovaných uzlů a skupin); zobrazí se dialogové okno pro vložení typu, který je v případě více cílů společný; u první vytvářené šipky po spuštění TrEdu se zobrazí okno pro vložení zdroje anotace (vkládáme iniciály anotátorky;​ u dalších vložených šipek se naposledy vložená hodnota použije automaticky)
 +**D** (Discourse) - vloží diskurzní šipku (šipky) z aktuální skupiny či aktuálního uzlu bez určení cílového uzlu
 +**E** (Entrel) - vloží diskurzní šipku (šipky) typu Entrel z aktuální skupiny či aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu či skupiny (či zapamatovaných uzlů a skupin)
 +**A** (question-Answer) - vloží diskurzní šipku (šipky) typu question-answer z aktuální skupiny či aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu či skupiny (či zapamatovaných uzlů a skupin)
 +**l** (list) - vloží diskurzní šipku (šipky) typu list (seznam) z aktuální skupiny či aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu či skupiny (či zapamatovaných uzlů a skupin)
 **c** (comment) - vložení komentáře k diskurzní šipce vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky **c** (comment) - vložení komentáře k diskurzní šipce vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky
 **r** (re-type) - změna typu šipky vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky **r** (re-type) - změna typu šipky vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky
 **o** - změna zdroje (atributu src) šipky vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky; naposledy vložená hodnota se použije u dalších vytvářených šipek **o** - změna zdroje (atributu src) šipky vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky; naposledy vložená hodnota se použije u dalších vytvářených šipek
 +**M** - přepnutí vlastnosti šipky ''​is_implicit'';​ pokud je nastaven, zobrazuje se jako suffix _Imp za diskurzním typem; jeho nastavení na 1 způsobí automatické vyvolání makra pro vložení hodnoty atributu connective_inserted
 +**a** - přepnutí vlastnosti šipky ''​is_secondary''​
 +**t** - přepnutí vlastnosti šipky ''​is_negated''​
 +**I** - vložení textové podoby konektoru, pokud standardně anotovaný konektor chybí (u implicitních vztahů) nebo je špatně; pokud je vyplněn, zobrazuje se u počátečního uzlu šipky za “connective_ins:​”
 +**p** - přepnutí vlastnosti šipky ''​is_NP'';​ pokud je nastaveno na 1, zobrazuje se jako suffix _NP za diskurzním typem
 +**C** (is Compositional) - přepnutí vlastnosti šipky ''​is_compositional'';​ pokud je nastaveno na 1, zobrazuje se jako suffix _CP (Compositional Phrase) za nápisem connective
 +**w, e** - nastavení rozsahu výchozího a cílového argumentu
 **x** - smazání šipky vedoucí z aktuálního uzlu; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky **x** - smazání šipky vedoucí z aktuálního uzlu; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky
 **n** - nastavení označených (pomocí mezery) uzlů jako konektorů diskurzní šipky vedoucí z aktuálního uzlu; pokud z akt. uzlu vede více šipek, uživatel je požádán o vybrání té správné; konektor (povrchové vyjádření) se pak zobrazí v bublině, když se myš na chvíli zastaví nad příslušnou šipkou **n** - nastavení označených (pomocí mezery) uzlů jako konektorů diskurzní šipky vedoucí z aktuálního uzlu; pokud z akt. uzlu vede více šipek, uživatel je požádán o vybrání té správné; konektor (povrchové vyjádření) se pak zobrazí v bublině, když se myš na chvíli zastaví nad příslušnou šipkou
 +**m** - nastavení označených (pomocí mezery) uzlů jako rozšířené množiny konektorů diskurzní šipky vedoucí z aktuálního uzlu (rozšířený sekundární konektor); pokud z akt. uzlu vede více šipek, uživatel je požádán o vybrání té správné; rozšířený konektor (povrchové vyjádření) se pak zobrazí v bublině, když se myš na chvíli zastaví nad příslušnou šipkou
 **v** - otočí šipku vedoucí z aktuálního uzlu (zamění výchozí a cílový uzel); v případě více šipek zobrazí seznam pro výběr **v** - otočí šipku vedoucí z aktuálního uzlu (zamění výchozí a cílový uzel); v případě více šipek zobrazí seznam pro výběr
  
Line 180: Line 196:
 ==Ostatní:​== ==Ostatní:​==
 **Ctrl+c** (comment) - vložení diskurzního komentáře k celému uzlu (bez ohledu na šipky) **Ctrl+c** (comment) - vložení diskurzního komentáře k celému uzlu (bez ohledu na šipky)
-**Ctrl+k** (asi '​k'​olaps) - přepne ​kolapsované ​zobrazení uzlů+**F** (discourse Feature) - vložení hodnoty atributu discourse_feature 
 +**G** - vložení hodnoty atributu discourse_macrostructure 
 +**Ctrl+k** ('​k'​ompatkní zobrazení) - přepne ​kompaktní ​zobrazení uzlů
 **u** ('​u'​nfold) - ručně rozbalí/​znovu sbalí aktuální uzel (v kolapsovaném zobrazení uzlů) **u** ('​u'​nfold) - ručně rozbalí/​znovu sbalí aktuální uzel (v kolapsovaném zobrazení uzlů)
-**h** (is_'​h'​eading- přepne vlastnost aktuálního uzlu is_heading +**h** - vložení hodnoty atributu discourse_special ​(zastaralé, nahrazeno atributy discourse_feature a discourse_macrostructure
-**l** (is_'l'​ist_entry) - přepne vlastnost ​aktuálního uzlu is_list_entry ​(zastaralé, už se nepoužívá a nefunguje)+**j** - nastaví typ vztahu, který jinak neznačíme,​ protože nemá oba argumenty finverbální,​ u aktuálního uzlu (což by měbýt hlavní uzel sekundárního konektoru) 
 +**k** nastaví ​íznak negace u vztahu, který jinak neznačíme,​ protože nemá oba argumenty finverbální,​ u aktuálního uzlu (což by měl být hlavní uzel sekundárního konektoru)
 **Ctrl+A** (Analytical) - zobrazí analytické stromy (zpět: **Ctrl+R** (Return)) **Ctrl+A** (Analytical) - zobrazí analytické stromy (zpět: **Ctrl+R** (Return))
 **z** - zobrazí seznam žánrů a umožní tak vybrat žánr dokumentu **z** - zobrazí seznam žánrů a umožní tak vybrat žánr dokumentu

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]