[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
start [2008/10/21 21:59]
ufal
start [2020/08/17 20:03]
popel [Konference a semináře]
Line 1: Line 1:
-**Vítejte!**+**Welcome to the ÚFAL wiki!**
  
-Pro upravování stránek se musíte **přihlásit** (viz tlačítko vlevo). +In order to edit or view some parts of this wiki you must **log in** (see the Login button on the left). 
-**Uživatelské jméno:** //vaše unixové jméno//, **Heslo:** //malé lingvistické heslo//. V případě potíží kontaktujte [[ptacek@ufal.mff.cuni.cz|Honzu Ptáčka]].+If you don't have a password (or have forgotten or have some other problems), please contact one of the wiki admins ([[https://ufal.mff.cuni.cz/martin-popel|Martin Popel]][[https://ufal.mff.cuni.cz/rudolf-rosa|Rudolf Rosa]] or [[ptacek@ufal.mff.cuni.cz|Honza Ptáček]]). (Note for ÚFAL members: Some other people have admin rights too. Check whether you see the //Administration// menu item.) 
 +Please, **don't log in with username ''ufal''** (it is desirable to know who edited what).
  
-Po přihlášení v levém sloupci též přibude tlačítko s Vaším jménemVede na úvodní stranu osobního Wiki prostoruse kterým můžete naložit podle uváženíDobře poslouží např. jako poznámkový blok. +After login, you can create any pages in your personal namespaceFor pages of general interest for all ÚFAL membersprefer using English
- +See [[internal:Návod k obsluze této Wiki]] and [[WikiBugs]].
-[[internal:Návod k obsluze této Wiki]] pro přihlášené. +
-Nevýhody této dokuwiki z vašeho pohledu napište do [[WikiBugs]].+
  
 +Many pages on this wiki are outdated (see "Older revisions of this page" for a date of the last edit of a given page).
 +A list of updated pages (focused on new PhD students) is kept at
 +<html><span style="font-size:200%;"></html>[[internal:intro-to-ufal|Introduction to UFAL]]<html></span></html>.
  
 ===== Projekty ===== ===== Projekty =====
  
 +Granty: [[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]], [[Čísla grantů]], [[internal:administrace-projektu|Administrace projektů (zodpovědnosti)]]
 +
 +[[internal:map|Map of Projects and People at UFAL]] 
 +
 +  * [[internal:keywords|Keywords]] 
 +  * [[GPU|GPU na ÚFALu]] (servery, cesty, frameworky, příkazy)
 +  * [[internal:Sentimentální GAČR]]
 +  * pdt-projekty
 +    * [[internal:pdtc|PDT-C: Prague Dependency Treebank - Czech/Consolidated]]
 +    * [[external:pdt|Prague Dependency Treebank]]
 +    * [[external:pedt|Prague English Dependency Treebank]]
 +    * [[external:pcedt|Prague Czech-English Dependency Treebank - cz]]
 +    * [[pcedt:internal:pcedt20cd|PCEDT 2.0: Příprava CD]]
 +    * [[pdtsc:start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]]
   * [[http://ufal.mff.cuni.cz/jazz/PML/|Prague Markup Language]] (spravuje Petr Pajas, [[internal:pml|interní poznámky]])   * [[http://ufal.mff.cuni.cz/jazz/PML/|Prague Markup Language]] (spravuje Petr Pajas, [[internal:pml|interní poznámky]])
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/~semecky/vallex/|O valenci]] +  * [[internal:pmltq|Dotazování nad stromy (PML-TQ)]] 
-  * [[external:pdt|Prague Dependency Treebank 2.0]]  +  * [[external:valence|O valenci]] 
-  * [[external:pedt|Prague English Dependency Treebank]] +    * [[external:valence:lvc|Anotace light verb constructions]] 
-  * [[external:pcedt|Prague Czech-English Dependency Treebank - cz]] +  * [[external:NAP|Speech reconstruction NAP]]
-  * [[pdtsc:start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]]+
   * [[dialogy:start|Podprojekt Dialogy]]   * [[dialogy:start|Podprojekt Dialogy]]
   * [[syntéza vět|Syntéza vět]]   * [[syntéza vět|Syntéza vět]]
Line 23: Line 38:
   * [[internal:tmt| Překlad přes tektogramatickou rovinu]] - interní poznámky   * [[internal:tmt| Překlad přes tektogramatickou rovinu]] - interní poznámky
   * [[internal:hindština|Překlad z angličtiny do hindštiny]] - interní poznámky   * [[internal:hindština|Překlad z angličtiny do hindštiny]] - interní poznámky
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/padt/online/|Prague Arabic Dependency Treebank]] +  * [[padt:|Prague Arabic Dependency Treebank]] 
-  * [[projekt anotace diskurzu|Projekt anotace diskurzu ]] - předběžné poznámky +  * Diskurzní projekty: 
-  * [[Anotace rozšířené koreference| Anotace rozšířené koreference]] +    * [[projekt anotace diskurzu|Projekt anotace diskurzu]] 
-  * [[internal:gacr2009|Podávání grantů pro GAČR na rok 2009]]+    * [[TextLink-cz|CzeDParse - diskurzní slovník a parser]] 
 +    * [[Evald|Koherence textu Evald (NAKI II)]] 
 +    * [[GeCzLex|GeCzLex: německo-český slovník anaforických konektorů]] 
 +    * [[Anotace rozšířené koreference|Anotace rozšířené koreference]] 
 +  * [[Český Senior Companion|Český Senior Companion]] 
 +  * [[ELDA Speech Recording|ELDA Speech Recording]] 
 +  * [[Závěrečné interní poznámky ukončených projektů]] 
 +  * [[external:spr|Semantic Pattern Recognition]] 
 +  * [[Khresmoi:start|Khreshmoi]] 
 +  * [[Komputační lingvistika:start|Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu (GAČR prof. Panevové)]] 
 +  * [[internal:cemi|CEMI Project]] 
 +  * [[Native Language Identification Shared Task 2013]] 
 +  * [[internal:czengvallex|Czech and English verbal valency - a comparison]] 
 +  * [[internal:manyla|Manyla]] (treebanks of MANY LAnguages – HamleDT a spol.) 
 +  * [[internal:DeriNet|DeriNet]] 
 +  * [[internal:MorfFlex|MorfFlex]] 
 +===== Spolupráce s průmyslem ===== 
 +  * [[internal:Vizitka UFAL]] 
 +  * [[internal:Přehled firem]]
  
-===== Data nástroje =====+===== Datanástroje a návody / Data, tools and howto =====
  
-  * [[internal:Data]] +  * [[external:autorske_pravo:autorske-pravo-a-souvisejici-otazky|Autorské právo]] - sbírka problémů, na které se budeme chtít zeptat právníka/ů   
-  * [[internal:Nástroje]] + 
-  * [[Návody]]+  * [[internal:Data]] - datové zdroje především z LDC, ale i odjinud 
 +  * [[internal:Nástroje]] - zakoupený software, instalované nástroje, datové formáty, převodní skripty 
 +  * [[internal:Kamera]] - jak pracovat s ÚFALí videokamerou 
 +  * [[Návody]] (Howto) 
 +  * [[jak_citovat_data|Jak citovat data a nástroje]] - odkazy na publikace, jež je doporučeno citovat, když se píše o našich datech a nástrojích 
 +  * Nástroje CESNETu (přihlásit se dá univerzitním loginem – jako do SISu – přes "EduID.cz"
 +    * [[http://filesender.cesnet.cz|FileSender]] (posílání souborů do 500 GB) 
 +    * [[http://connect.cesnet.cz|Videokonference]] – audio/video konference vč. sdílení plochy či dokumentu  
 +      * O založení videokonferenční místnosti požádejte mailem na [[vidcon@cesnet.cz]] 
 +    * [[http://pki.cesnet.cz/cs/tcs-personal-user.html|Osobní certifikáty]] – např. pro podepisování a šifrování pošty 
 +    * [[https://owncloud.cesnet.cz/|Owncloud: online úložiště, 1 TB místa]] 
 +    * [[https://www.foodle.cz/|Foodle: plánovač schůzek]] 
 +  * [[internal:Přehled zpracování podle jazyků]] - Které jazyky umí ÚFAL //nějak// zpracovat 
 +  * [[internal:Technologicke schuzky]] - koordinacni schuzky pro optimalizaci vyuzivani nasich IT zdroju 
 +  * [[internal:GDPR Q&A]] - informace ke GDPR na UK/UFALu 
 +  * [[internal:Zimbra Academic notes]] - poznamky k prechodu na Zimbra Academic
  
 ===== Konference a semináře ===== ===== Konference a semináře =====
  
-  * [[internal:acl|Příprava konference ACL 2007]] +  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem ([[internal:Fred Jelinek Seminar Series]])
-  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem+
     * [[courses:rg|Čtenářský kroužek]] (reading group)     * [[courses:rg|Čtenářský kroužek]] (reading group)
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/cgi-bin/bojar/conferences|Termíny konferencí]]+    * [[hejnice-2020|Výjezdní seminář]] (Hejnice 2020) 
 +  * [[http://quest.ms.mff.cuni.cz/cgi-bin/zeman/conferences.pl|Termíny konferencí]]
      * Pro přidání konference editujte stránku [[user:bojar:Podklady pro termíny konferencí]].      * Pro přidání konference editujte stránku [[user:bojar:Podklady pro termíny konferencí]].
-     * [[http://www.cs.rochester.edu/~tetreaul/conferences.html|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]] +     * [[http://cs.rochester.edu/~omidb/nlpcalendar/|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]] 
 +     * [[internal:uctovani-cest#jednotlive-cesty|Domluva o cestách na jednotlivé konference (úplně dole)]] 
 +  * [[internal:archiv|Archiv stránek minulých seminářů a konferencí UFALu]] 
 +  * [[Coling_2012_Discourse_Workshop|ADACA Discourse workshop organized at the Coling 2012 conference in Mumbai]] 
 +  * [[internal:DepLing_2013_Prague|Konference DepLing 2013 pořádaná v Praze - interní poznámky]] 
 +  * [[cost-training-school-2017|COST TextLink Training School, February 2017]]
 ===== Studium ===== ===== Studium =====
- +  * [[Zajištění distanční výuky - LS 2019/20]] 
-  * [[internal:Kriréria pro hodnocení uchazečů o LCT]] +  * [[internal:Mgr. akreditace institucionální, 2018-2019]] 
-  * [[internal:Reforma bakalářského a magisterského programu]]+  * [[internal:Okruhy ke státním závěrečným zkouškám]] pro navazující magisterský program Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika 
 +  * [[internal:Bc. akreditace institucionální, 2017-2018]] 
 +  * [[internal:Revize bakalářských státnicových otázek říjen 2016]] 
 +  * [[internal:Akreditace 2015]] 
 +  * [[internal:Kritéria pro hodnocení uchazečů o LCT]] 
 +  * OBSOLETE: [[internal: Reforma bakalářského a magisterského programu]] a doktorského programu - 2010
   * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem   * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem
   * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů   * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů
-  * [[ http://ufal.mff.cuni.cz/internal/podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium+  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internal/podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium [staré]
   * [[internal:phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]]   * [[internal:phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]]
       * [[internal:externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]]       * [[internal:externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]]
   * [[internal:e-knihovna|Elektronické studijní materiály]]   * [[internal:e-knihovna|Elektronické studijní materiály]]
-  * [[studium:Howto pro vyučující]]+  * [[internal:teaching]] 
 +  * [[Master thesis at ÚFAL]] 
 +      * [[https://aic.ufal.mff.cuni.cz/|AIC]] (Artificial Intelligence Cluster for ÚFAL students) 
 +  * [[internal:Návrhy diplomových / dizertačních prací na ocenění]] - Bolzanova cena, Cena Josefa Hlávky apod. 
 +  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internship/|Internship at ÚFAL]] 
 +  * [[internal:courses for FF|Předměty v r. 2016/17 otevřené pro FF]]
  
 ===== Administrativa ===== ===== Administrativa =====
  
   * [[Směrnice ředitele ÚFAL]]   * [[Směrnice ředitele ÚFAL]]
 +  * [[Směrnice rady doktorského studijního oboru 4I3]]
   * [[Fakturační adresa]]   * [[Fakturační adresa]]
-  * [[internal:Telefonní seznam]] [[http://ufal.mff.cuni.cz/cgi-bin/zeman/adresy/index.pl|Adresář ÚFALu]] +  * [[Čísla grantů]] 
-  * [[internal:Odpovědnosti zaměstnanců]]+  * [[internal:administrace-projektu|Administrace projektů (zodpovědnosti)]] 
 +  * [[internal:Veřejné zakázky]] 
 +  * [[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]] 
 +  * {{:t0464a0.pdf|Zákon o vysokých školách platný od 172016, s vyznačenými změnami oproti předchozí verzi}} 
 +    * {{:2016_apvs_2016_02_02.pdf|Prezentace RUK o dopadu všech změn v novém zákoně}} 
 +  * [[Požární ochrana a bezpečnost práce]] 
 +  * [[internal:Telefonní seznam]] a [[internal:zeman:adresar-ufal|Adresář ÚFALu]] 
 +  * [[internal:e-mail_lists:E-mailové seznamy]] na MFF
   * [[internal:Dovolené]]   * [[internal:Dovolené]]
   * [[internal:Účtování cest|Služební cesty]]   * [[internal:Účtování cest|Služební cesty]]
-  * [[Čísla grantů]] +  * [[internal:Web]] 2012–2013 discussions about upgrade to Drupal
-  * [[Udržování veřejných webových stránek ÚFAL]]+
   * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://www.google.com/calendar/embed?src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace:   * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://www.google.com/calendar/embed?src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace:
      * [[http://www.google.com/calendar/ical/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic.ics|ICS]]      * [[http://www.google.com/calendar/ical/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic.ics|ICS]]
      * [[http://www.google.com/calendar/feeds/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic|RSS]]      * [[http://www.google.com/calendar/feeds/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic|RSS]]
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/mailman|Mailové konference]] +  * [[:Logo ÚFALu]] a další oficiální loga, hlavičkové papíry a symboly
-  * [[Logo ÚFALu]] a další oficiální loga, hlavičkové papíry a symboly+
   * [[Podklady pro generování vizitek]]   * [[Podklady pro generování vizitek]]
 +  * [[internal:zapujcene_notebooky:Zápůjčky notebooků externím spolupracovníkům a anotátorům - seznam]]
 +  * [[https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/internal:office-name-sign|Jmenovky na dveřích]]
 +
  
 ===== Publikace ===== ===== Publikace =====
  
-[[internal:Publikace]] a přímý odkaz do [[http://ufal.mff.cuni.cz:8080/bib/?section=publications|vykazovací databáze]] +  * [[internal:publikace|Pokyny pro vykazování publikací na ÚFALu]] (zkratky: [[http://ufal.mff.cuni.cz/biblio/?section=publications|Biblio]] | [[https://verso.is.cuni.cz/|OBD]]
-  * {{hodnoceni-vav-2008.pdf|Body - hodncení vědy a výzkumu 2008}} +  * [[internal:publikace:Export z Biblia pro webové stránky]] 
-  * {{seznam-erih-2008.pdf|Seznam časopisů pro hodnocení - humanitní vědy}} +  * [[internal:publikace:Přehled po lidech]] aneb interní hodnocení 
-  * {{seznam-recenzovanych-periodik-verze2008.pdf|Seznam českých hodnocených periodik 2008}} +  * [[internal:publikace:Hodnocení publikací]] (seznamy uznávaných časopisů, bodovaných konferencí apod.
-  * {{isi-conference-2000-2005.pdf|Seznam konferencí vedených v ISI Thomson (jen 2000-2005)}} +  * Směrnice děkana o uvádění pracoviště autora v publikacích [[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer02.htm|zde]] !!POZOR!! Směrnice nebyla upravena po změně názvu univerzity - prosím v afiliaci používejte nový název, tedy: 
-  * {{financovani-vedy_2009-2011.pdf|Financování vědy v roce 2009 a výhled na 2010 a 2011}} +  -  česky **Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta** 
-  * [[Časopisy]] - seznam odborných časopisů s Impakt faktorem, mediány pro výpočet RIV bodů (OBSOLETE) +  - anglicky **Charles University, Faculty of Mathematics and Physics**,  
-  * {{publikace.schuze.2007.ppt|Slajdy (.ppt)}} {{publikace.schuze.2007.pdf|Slajdy (.pdf)}} - ze semináře o RIV a vykazování 26.11.2007 (OBSOLETE) +  - ve zkrácené formě česky MFF UK,  
-  * [[publikace.vahy-2007.jpg|Bodové hodnocení pro rok 2007]] (pouze pro 2007+  - ve zkrácené formě  anglicky Charles Univ, Fac Math & Phys. 
-  * {{publikace.hodnoceni.veda.sborniky.2007.jh1.pdf|Návrh na zvýšení hodnocení kterých sborníků (podzim 2007)}} +  * [[presentationsTemplates for presentations and posters]]
-  * {{publikace.if.pdf|Publikace impakt faktory}} (platí pro 2007lze použít orientačně) +
-  * {{publikace.schuze.2007.ppt|Publikace - slajdy ze schůze}} (OBSOLETE)+
   * [[internal:Disertace]] - disertace obhájené na ÚFALu   * [[internal:Disertace]] - disertace obhájené na ÚFALu
 +  * [[techrep#pozadavky-rady-pro-vyzkum-a-vyvoj-aby-vysledek-byl-odborna-kniha|Kniha (dle RIVu)]] Každá technická zpráva i [[http://ufal.mff.cuni.cz/books|kniha vydaná ÚFALem v edici Studies in Computational and Theoretical Linguistics]] (a vůbec každá kniha) musí plnit tyto požadavky 
 +  * [[tex:sctl|Studies in Computational and Theoretical Linguistics: how to publish books at ÚFAL]] 
 +  * [[pub-company|Doplňkové stránky k publikacím]] slouží jako dokumentace dat a nástrojů, které jste použili při pokusech popsaných ve vašem článku, aby kdokoli mohl vaše pokusy zopakovat. Předpokládá se, že odkaz na svoji doplňkovou stránku uvedete přímo v&nbsp;článku.
   * [[internal:publikace:biblio|Technické poznámky k systému Biblio]]   * [[internal:publikace:biblio|Technické poznámky k systému Biblio]]
 +  * [[https://svn.ms.mff.cuni.cz/projects/biblio|Trac/Biblio]] obsahuje záznamy o vývoji systému Biblio včetně bugzilly
  
 ===== Výzkum - dlouhodobé ===== ===== Výzkum - dlouhodobé =====
  
 +  * [[Podklady pro hodnocení uchazeče|Kritéria hodnocení studentů a pracovníků ÚFAL]] z hlediska publikací
   * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internal/docs/vyzkum-ufal.html|Směry výzkumu]] v ÚFAL MFF UK od roku 2005   * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internal/docs/vyzkum-ufal.html|Směry výzkumu]] v ÚFAL MFF UK od roku 2005
-  * [[Podklady pro hodnocení uchazeče]] o vědecko-pedagogický titul 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]