[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2011/03/14 21:08]
zeman Odstraněny zastaralé stránky o publikacích.
start [2021/04/22 15:28]
Line 1: Line 1:
-**Vítejte!** 
  
-Pro upravování stránek se musíte **přihlásit** (viz tlačítko vlevo). 
-**Uživatelské jméno:** //vaše unixové jméno//, **Heslo:** //malé lingvistické heslo//. V případě potíží kontaktujte [[ptacek@ufal.mff.cuni.cz|Honzu Ptáčka]]. 
- 
-Po přihlášení v levém sloupci též přibude tlačítko s Vaším jménem. Vede na úvodní stranu osobního Wiki prostoru, se kterým můžete naložit podle uvážení. Dobře poslouží např. jako poznámkový blok. 
- 
-[[internal:Návod k obsluze této Wiki]] pro přihlášené. 
-Nevýhody této dokuwiki z vašeho pohledu napište do [[WikiBugs]]. 
- 
-===== Projekty ===== 
- 
-Granty: [[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]], [[Čísla grantů]] 
- 
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/jazz/PML/|Prague Markup Language]] (spravuje Petr Pajas, [[internal:pml|interní poznámky]]) 
-  * [[internal:pmltq|Dotazování nad stromy (PML-TQ)]] 
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/~semecky/vallex/|O valenci]] 
-  * [[external:pdt|Prague Dependency Treebank]]  
-  * [[external:pedt|Prague English Dependency Treebank]] 
-  * [[external:NAP|Speech reconstruction - NAP]] 
-  * [[external:pcedt|Prague Czech-English Dependency Treebank - cz]] 
-  * [[pdtsc:start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]] 
-  * [[dialogy:start|Podprojekt Dialogy]] 
-  * [[syntéza vět|Syntéza vět]] 
-  * [[:projects:Content annotation|MultiNet Content Annotation Project]] 
-  * [[internal:tmt| Překlad přes tektogramatickou rovinu]] - interní poznámky 
-  * [[internal:hindština|Překlad z angličtiny do hindštiny]] - interní poznámky 
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/padt/online/|Prague Arabic Dependency Treebank]] 
-  * [[projekt anotace diskurzu|Projekt anotace diskurzu ]] 
-  * [[Anotace rozšířené koreference| Anotace rozšířené koreference]] 
-  * [[Český Senior Companion|Český Senior Companion]] 
-  * [[ELDA Speech Recording|ELDA Speech Recording]] 
-  * [[Závěrečné interní poznámky ukončených projektů]] 
- 
-===== Data a nástroje ===== 
- 
-  * [[internal:Data]] - datové zdroje především z LDC, ale i odjinud 
-  * [[internal:Nástroje]] - zakoupený software, instalované nástroje, datové formáty, převodní skripty 
-  * [[Návody]] 
-  * [[jak_citovat_data|Jak citovat data a nástroje]] - odkazy na publikace, jež je doporučeno citovat, když se píše o našich datech a nástrojích 
- 
-===== Konference a semináře ===== 
- 
-  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem 
-    * [[courses:rg|Čtenářský kroužek]] (reading group) 
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/cgi-bin/bojar/conferences|Termíny konferencí]] 
-     * Pro přidání konference editujte stránku [[user:bojar:Podklady pro termíny konferencí]]. 
-     * [[http://www.cs.rochester.edu/~tetreaul/conferences.html|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]] 
-     * [[internal:uctovani-cest|Domluva o cestach na jednotlive konference (uplne dole)]] 
-  * [[internal:archiv|Archiv stránek minulých seminářů a konferencí UFALu]] 
- 
-===== Studium ===== 
- 
-  * [[internal:Kritéria pro hodnocení uchazečů o LCT]] 
-  * [[internal:Reforma bakalářského a magisterského programu]] a doktorského programu 
-  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem 
-  * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů 
-  * [[ http://ufal.mff.cuni.cz/internal/podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium [staré] 
-  * [[internal:phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]] 
-      * [[internal:externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]] 
-  * [[internal:e-knihovna|Elektronické studijní materiály]] 
-  * [[studium:Howto pro vyučující]] 
- 
-===== Administrativa ===== 
- 
-  * [[Směrnice ředitele ÚFAL]] 
-  * [[Fakturační adresa]] 
-  * [[internal:Telefonní seznam]] a [[http://ufal.mff.cuni.cz/cgi-bin/zeman/adresy/index.pl|Adresář ÚFALu]] 
-  * [[internal:Odpovědnosti zaměstnanců]] 
-  * [[internal:Dovolené]] 
-  * [[internal:Účtování cest|Služební cesty]] 
-  * [[Čísla grantů]] 
-  * [[Udržování veřejných webových stránek ÚFAL]] 
-  * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://www.google.com/calendar/embed?src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace: 
-     * [[http://www.google.com/calendar/ical/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic.ics|ICS]] 
-     * [[http://www.google.com/calendar/feeds/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic|RSS]] 
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/mailman|Mailové konference]] 
-  * [[internal:Logo ÚFALu]] a další oficiální loga, hlavičkové papíry a symboly 
-  * [[Podklady pro generování vizitek]] 
-  * [[internal:zapujcene_notebooky:Zapujcky botebooku externim spolupracovnikum a anotatorum - seznam]] 
- 
-===== Publikace ===== 
- 
-[[internal:Publikace]] a přímý odkaz do [[http://ufal.mff.cuni.cz:8080/bib/?section=publications|vykazovací databáze Biblio]] (stará databáze do roku 2005 je [[http://ufal.mff.cuni.cz:8080/pub/publications.jsp?a=publications|zde]], ale všechny publikace z ní už byly do Biblia zkopírovány) 
-  * [[pub-company|Doplňkové stránky k publikacím]] slouží jako dokumentace dat a nástrojů, které jste použili při pokusech popsaných ve vašem článku, aby kdokoli mohl vaše pokusy zopakovat. Předpokládá se, že odkaz na svoji doplňkovou stránku uvedete přímo v článku. 
- 
-  * {{riv-body2008-.pdf|Bodove hodnoceni 2008+}} 
-  * {{riv-vysledky2010-.pdf|Typy vysledku 2010}} (co je odborna kniha, atd.) 
- 
-  * [[internal:IF|Aktualizace info o IF]] (červen 2009) 
-  * {{:seznam_recenzovanych_periodik_201011web.pdf|Seznam neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR (verze 2010); staženo z www.vyzkum.cz}} 
-  * {{seznam-erih-2008.pdf|Seznam časopisů pro hodnocení - humanitní vědy}} 
-  * {{seznam-recenzovanych-periodik-verze2008.pdf|Seznam českých hodnocených periodik 2008}} 
-  * {{financovani-vedy_2009-2011.pdf|Financování vědy v roce 2009 a výhled na 2010 a 2011}} 
-  * [[internal:Disertace]] - disertace obhájené na ÚFALu 
- 
-  * [[internal:publikace:biblio|Technické poznámky k systému Biblio]] 
-  * [[https://svn.ms.mff.cuni.cz/projects/biblio|Trac/Biblio]] obsahuje záznamy o vývoji systému Biblio včetně bugzilly 
-  * [[http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/bibliografie_pokyny_2009.pdf|Fakultní pokyny pro sběr bibliografie 2009]] 
-  * [[http://www.cs-conference-ranking.org/conferencerankings/topicsii.html|Žebříček konferencí]] 
- 
-  * {{isi-conference-2000-2005.pdf|Seznam konferencí vedených v ISI Thomson (jen 2000-2005)}} 
-  * [[internal:publikace:Přehled po lidech]] aneb interní hodnocení 
- 
-===== Výzkum - dlouhodobé ===== 
- 
-  * [[Podklady pro hodnocení uchazeče|Kritéria hodnocení studentů a pracovníků ÚFAL]] z hlediska publikací 
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internal/docs/vyzkum-ufal.html|Směry výzkumu]] v ÚFAL MFF UK od roku 2005 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]