[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2012/11/13 22:00]
zeman Hodnocení publikací.
start [2021/04/27 08:50]
Line 1: Line 1:
-**Vítejte!** 
  
-Pro upravování stránek se musíte **přihlásit** (viz tlačítko vlevo). 
-**Uživatelské jméno:** //vaše unixové jméno//, **Heslo:** //malé lingvistické heslo//. V případě potíží kontaktujte [[ptacek@ufal.mff.cuni.cz|Honzu Ptáčka]]. 
- 
-Po přihlášení v levém sloupci též přibude tlačítko s Vaším jménem. Vede na úvodní stranu osobního Wiki prostoru, se kterým můžete naložit podle uvážení. Dobře poslouží např. jako poznámkový blok. 
- 
-[[internal:Návod k obsluze této Wiki]] pro přihlášené. 
-Nevýhody této dokuwiki z vašeho pohledu napište do [[WikiBugs]]. 
- 
-===== Projekty ===== 
- 
-Granty: [[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]], [[Čísla grantů]] 
- 
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/jazz/PML/|Prague Markup Language]] (spravuje Petr Pajas, [[internal:pml|interní poznámky]]) 
-  * [[internal:pmltq|Dotazování nad stromy (PML-TQ)]] 
-  * [[external:valence|O valenci]] 
-    * [[external:valence:lvc|Anotace light verb constructions]] 
-  * [[external:pdt|Prague Dependency Treebank]]  
-  * [[external:pedt|Prague English Dependency Treebank]] 
-  * [[external:NAP|Speech reconstruction - NAP]] 
-  * [[external:pcedt|Prague Czech-English Dependency Treebank - cz]] 
-  * [[pdtsc:start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]] 
-  * [[dialogy:start|Podprojekt Dialogy]] 
-  * [[syntéza vět|Syntéza vět]] 
-  * [[:projects:Content annotation|MultiNet Content Annotation Project]] 
-  * [[internal:tmt| Překlad přes tektogramatickou rovinu]] - interní poznámky 
-  * [[internal:hindština|Překlad z angličtiny do hindštiny]] - interní poznámky 
-  * [[padt:|Prague Arabic Dependency Treebank]] 
-  * [[projekt anotace diskurzu|Projekt anotace diskurzu ]] 
-  * [[Anotace rozšířené koreference|Anotace rozšířené koreference]] 
-  * [[Český Senior Companion|Český Senior Companion]] 
-  * [[ELDA Speech Recording|ELDA Speech Recording]] 
-  * [[Závěrečné interní poznámky ukončených projektů]] 
-  * [[pcedt:internal:pcedt20cd|PCEDT 2.0: Příprava CD]] 
-  * [[external:spr|Semantic Pattern Recognition]] 
-  * [[Khresmoi:start|Khreshmoi]] 
-  * [[Komputační lingvistika:start|GAČR prof. Panevové]] 
-  * [[internal:cemi|CEMI Project]] 
-  * [[lindat-projekty|Projekty pod Lindatem]] 
- 
-===== Data, nástroje a návody ===== 
- 
-  * [[internal:Data]] - datové zdroje především z LDC, ale i odjinud 
-  * [[internal:Nástroje]] - zakoupený software, instalované nástroje, datové formáty, převodní skripty 
-  * [[Návody]] 
-  * [[jak_citovat_data|Jak citovat data a nástroje]] - odkazy na publikace, jež je doporučeno citovat, když se píše o našich datech a nástrojích 
- 
-===== Konference a semináře ===== 
- 
-  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem ([[FJS:Fred Jelinek Seminar Series]]) 
-    * [[courses:rg|Čtenářský kroužek]] (reading group) 
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/cgi-bin/bojar/conferences|Termíny konferencí]] 
-     * Pro přidání konference editujte stránku [[user:bojar:Podklady pro termíny konferencí]]. 
-     * [[http://www.cs.rochester.edu/~tetreaul/conferences.html|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]] 
-     * [[internal:uctovani-cest#jednotlive-cesty|Domluva o cestách na jednotlivé konference (úplně dole)]] 
-  * [[internal:archiv|Archiv stránek minulých seminářů a konferencí UFALu]] 
-  * [[Coling_2012_Discourse_Workshop|A discourse workshop organized at the Coling 2012 conference in Mumbai]] 
- 
-===== Studium ===== 
- 
-  * [[internal:Kritéria pro hodnocení uchazečů o LCT]] 
-  * [[internal:Reforma bakalářského a magisterského programu]] a doktorského programu 
-  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem 
-  * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů 
-  * [[ http://ufal.mff.cuni.cz/internal/podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium [staré] 
-  * [[internal:phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]] 
-      * [[internal:externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]] 
-  * [[internal:e-knihovna|Elektronické studijní materiály]] 
-  * [[studium:Howto pro vyučující]] 
-  * [[internal:Návrhy diplomových / dizertačních prací na ocenění]] - Bolzanova cena, Cena Josefa Hlávky apod. 
- 
-===== Administrativa ===== 
- 
-  * [[Směrnice ředitele ÚFAL]] 
-  * [[Fakturační adresa]] 
-  * [[internal:Telefonní seznam]] a [[internal:zeman:adresar-ufal|Adresář ÚFALu]] 
-  * [[internal:Odpovědnosti zaměstnanců]] 
-  * [[internal:Dovolené]] 
-  * [[internal:Web]] 
-  * [[internal:Účtování cest|Služební cesty]] 
-  * [[Čísla grantů]] 
-  * [[Udržování veřejných webových stránek ÚFAL]] 
-  * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://www.google.com/calendar/embed?src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace: 
-     * [[http://www.google.com/calendar/ical/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic.ics|ICS]] 
-     * [[http://www.google.com/calendar/feeds/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic|RSS]] 
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/mailman|Mailové konference]] 
-  * [[internal:Logo ÚFALu]] a další oficiální loga, hlavičkové papíry a symboly 
-  * [[Podklady pro generování vizitek]] 
-  * [[internal:zapujcene_notebooky:Zapujcky notebooku externim spolupracovnikum a anotatorum - seznam]] 
- 
-===== Publikace ===== 
- 
-[[internal:Publikace]] a přímý odkaz do [[http://ufal.mff.cuni.cz:8080/bib/?section=publications|vykazovací databáze Biblio]] (stará databáze do roku 2005 je [[http://ufal.mff.cuni.cz:8080/pub/publications.jsp?a=publications|zde]], ale všechny publikace z ní už byly do Biblia zkopírovány). Odkaz do univerzitní databáze [[https://verso.is.cuni.cz/|OBD]] (musíte se přihlásit svým celouniverzitním uživatelským jménem a heslem, stejně jako do SISu). OBD slouží pro vaši kontrolu, ale nepředpokládá se, že do něj budete své publikace ukládat přímo. Každoroční export publikací z Biblia do OBD zajišťuje správce Biblia. 
- 
-  * [[internal:publikace:Export z Biblia pro webové stránky]] 
-  * [[internal:publikace:Přehled po lidech]] aneb interní hodnocení 
-  * [[internal:publikace:Hodnocení publikací]] (seznamy uznávaných časopisů, bodovaných konferencí apod.) 
-  * [[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2004/smer03.htm|Směrnice děkana o uvádění pracoviště autora v publikacích]] 
-  * [[internal:Disertace]] - disertace obhájené na ÚFALu 
-  * [[pub-company|Doplňkové stránky k publikacím]] slouží jako dokumentace dat a nástrojů, které jste použili při pokusech popsaných ve vašem článku, aby kdokoli mohl vaše pokusy zopakovat. Předpokládá se, že odkaz na svoji doplňkovou stránku uvedete přímo v článku. 
-  * [[internal:publikace:biblio|Technické poznámky k systému Biblio]] 
-  * [[https://svn.ms.mff.cuni.cz/projects/biblio|Trac/Biblio]] obsahuje záznamy o vývoji systému Biblio včetně bugzilly 
- 
-===== Výzkum - dlouhodobé ===== 
- 
-  * [[Podklady pro hodnocení uchazeče|Kritéria hodnocení studentů a pracovníků ÚFAL]] z hlediska publikací 
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internal/docs/vyzkum-ufal.html|Směry výzkumu]] v ÚFAL MFF UK od roku 2005 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]