[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
start [2020/05/22 12:24]
lopatkova [Studium]
start [2020/05/22 12:26]
lopatkova [Studium]
Line 99: Line 99:
   * [[internal:​Mgr. akreditace institucionální,​ 2018-2019]]   * [[internal:​Mgr. akreditace institucionální,​ 2018-2019]]
   * [[internal:​Okruhy ke státním závěrečným zkouškám]] pro navazující magisterský program Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika   * [[internal:​Okruhy ke státním závěrečným zkouškám]] pro navazující magisterský program Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika
-  * [[Okruhy ke státním závěrečným zkouškám]] pro navazující magisterský program Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika 
   * [[internal:​Bc. akreditace institucionální,​ 2017-2018]]   * [[internal:​Bc. akreditace institucionální,​ 2017-2018]]
   * [[internal:​Revize bakalářských státnicových otázek říjen 2016]]   * [[internal:​Revize bakalářských státnicových otázek říjen 2016]]

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]