[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2017/09/21 17:56]
popel [Administrativa]
start [2023/08/09 14:22] (current)
hladka [Konference a semináře]
Line 2: Line 2:
  
 In order to edit or view some parts of this wiki you must **log in** (see the Login button on the left). In order to edit or view some parts of this wiki you must **log in** (see the Login button on the left).
-If you don't have a password (or have forgotten or have some other problems), please contact one of the wiki admins ([[https://ufal.mff.cuni.cz/martin-popel|Martin Popel]], [[https://ufal.mff.cuni.cz/rudolf-rosa|Rudolf Rosa]] or [[ptacek@ufal.mff.cuni.cz|Honza Ptáček]]). +If you don't have a password (or have forgotten or have some other problems), please contact one of the wiki admins ([[https://ufal.mff.cuni.cz/martin-popel|Martin Popel]], [[https://ufal.mff.cuni.cz/rudolf-rosa|Rudolf Rosa]] or [[ptacek@ufal.mff.cuni.cz|Honza Ptáček]]). (Note for ÚFAL members: Some other people have admin rights too. Check whether you see the //Administration// menu item.) 
-Please, **don't log in with username ''ufal''** (it prevents to detect who edited what).+Please, **don't log in with username ''ufal''** (it is desirable to know who edited what).
  
 After login, you can create any pages in your personal namespace. For pages of general interest for all ÚFAL members, prefer using English. After login, you can create any pages in your personal namespace. For pages of general interest for all ÚFAL members, prefer using English.
 See [[internal:Návod k obsluze této Wiki]] and [[WikiBugs]]. See [[internal:Návod k obsluze této Wiki]] and [[WikiBugs]].
  
-===== Projekty =====+Many pages on this wiki are outdated (see "Older revisions of this page" for a date of the last edit of a given page).
  
-Granty: [[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]], [[Čísla grantů]]+A list of updated pages (focused on new PhD students) is kept at 
 +<html><span style="font-size:200%;"></html>[[internal:intro-to-ufal|Introduction to ÚFAL.]]<html></span></html>
  
-[[internal:map|Map of Projects and People at UFAL]] +===== Granty===== 
 +  * [[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]] 
 +  * [[Čísla grantů]]
  
-  * [[GPU|GPU na ÚFALu]] (servery, cesty, frameworky, příkazy+ 
-  * [[internal:Sentimentální GAČR]] + 
-  * pdt-projekty +===== ÚFAL Meetings ===== 
-    * [[internal:pdtc|PDT-C: Prague Dependency Treebank - Czech/Consolidated]]+   * Big [[internal:Meetings]] since Feb 2021 (schůze ÚFAL) 
 + 
 + 
 +===== Projekty ===== 
 +  * [[internal:map|Map of Projects and People at ÚFAL]] 
 +  * [[udgroup|Universal Dependencies: ÚFAL UD Group]] 
 +  * PDT a související projekty 
 +    * [[internal:pdtc|PDT-C: Prague Dependency Treebank - Czech/Consolidated - interní poznámky]] 
 +    * [[external:pdtc|PDT-C: Prague Dependency Treebank - Czech/Consolidated]]
     * [[external:pdt|Prague Dependency Treebank]]     * [[external:pdt|Prague Dependency Treebank]]
     * [[external:pedt|Prague English Dependency Treebank]]     * [[external:pedt|Prague English Dependency Treebank]]
Line 23: Line 34:
     * [[pcedt:internal:pcedt20cd|PCEDT 2.0: Příprava CD]]     * [[pcedt:internal:pcedt20cd|PCEDT 2.0: Příprava CD]]
     * [[pdtsc:start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]]     * [[pdtsc:start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]]
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/jazz/PML/|Prague Markup Language]] (spravuje Petr Pajas, [[internal:pml|interní poznámky]]) +    * [[https://ufal.mff.cuni.cz/pml|PML: Prague Markup Language]] (spravuje Jiří Mírovský, [[internal:pml|interní poznámky]]) 
-  * [[internal:pmltq|Dotazování nad stromy (PML-TQ)]]+    * [[internal:pmltq|PML-TQ: Dotazování nad stromy]] 
 +  * [[padt:|Prague Arabic Dependency Treebank]]
   * [[external:valence|O valenci]]   * [[external:valence|O valenci]]
     * [[external:valence:lvc|Anotace light verb constructions]]     * [[external:valence:lvc|Anotace light verb constructions]]
-  * [[external:NAP|Speech reconstruction - NAP]] +    * [[internal:czengvallex|Czech and English verbal valency a comparison]]
-  * [[dialogy:start|Podprojekt Dialogy]] +
-  * [[syntéza vět|Syntéza vět]] +
-  * [[:projects:Content annotation|MultiNet Content Annotation Project]] +
-  * [[internal:tmtPřeklad přes tektogramatickou rovinu]] interní poznámky +
-  * [[internal:hindština|Překlad z angličtiny do hindštiny]] - interní poznámky +
-  * [[padt:|Prague Arabic Dependency Treebank]]+
   * Diskurzní projekty:   * Diskurzní projekty:
     * [[projekt anotace diskurzu|Projekt anotace diskurzu]]     * [[projekt anotace diskurzu|Projekt anotace diskurzu]]
-    * [[TextLink-cz|TextLink-cz - slovník českých konektorů]]+    * [[rapidisc|RapiDisc - metody rychlé diskurzní anotace PDT-C]] 
 +    * [[TextLink-cz|CzeDParse diskurzní slovník a parser]]
     * [[Evald|Koherence textu Evald (NAKI II)]]     * [[Evald|Koherence textu Evald (NAKI II)]]
 +    * [[GeCzLex|GeCzLex: německo-český slovník anaforických konektorů]]
 +    * [[Globální koherence|Globální koherence]]
     * [[Anotace rozšířené koreference|Anotace rozšířené koreference]]     * [[Anotace rozšířené koreference|Anotace rozšířené koreference]]
-  * [[Český Senior Companion|Český Senior Companion]] +    * [[hodnocení textu|Mluvený projev nerodilých mluvčích (NAKI III)]] 
-  * [[ELDA Speech Recording|ELDA Speech Recording]] +  * [[internal:u4u|Charles Translator for Ukraine u4u]] 
-  * [[Závěrečné interní poznámky ukončených projektů]] +
-  * [[external:spr|Semantic Pattern Recognition]] +
-  * [[Khresmoi:start|Khreshmoi]] +
-  * [[Komputační lingvistika:start|Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu (GAČR prof. Panevové)]] +
-  * [[internal:cemi|CEMI Project]] +
-  * [[Native Language Identification Shared Task 2013]] +
-  * [[internal:czengvallex|Czech and English verbal valency - a comparison]] +
-  * [[internal:manyla|Manyla]] (treebanks of MANY LAnguages – HamleDT a spol.)+
   * [[internal:DeriNet|DeriNet]]   * [[internal:DeriNet|DeriNet]]
 +  * [[internal:keywords|Keywords]] 
 +  * [[internal:MorfFlex|MorfFlex]]
 +  * [[internal:SignalASum|Signál a šum]] (TAČR, Bára Hladká)
 +  * Archive
 +    * [[Český Senior Companion|Český Senior Companion]]
 +    * [[dialogy:start|Dialogy]]
 +    * [[ELDA Speech Recording|ELDA Speech Recording]]
 +    * [[Khresmoi:start|Khreshmoi]]
 +    * [[Komputační lingvistika:start|Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu (GAČR prof. Panevové)]]
 +    * [[internal:manyla|Manyla]] (treebanks of MANY LAnguages – HamleDT a spol.) – interní poznámky
 +    * [[:projects:Content annotation|MultiNet Content Annotation Project]]
 +    * [[Native Language Identification Shared Task 2013]]
 +    * [[internal:tmt| Překlad přes tektogramatickou rovinu]] – interní poznámky
 +    * [[internal:hindština|Překlad z angličtiny do hindštiny]] – interní poznámky
 +    * [[external:spr|Semantic Pattern Recognition]]
 +    * [[internal:Sentimentální GAČR]] – interní poznámky
 +    * [[external:NAP|Speech reconstruction - NAP]]
 +    * [[syntéza vět|Syntéza vět]]
 +    * [[Závěrečné interní poznámky ukončených projektů]]
  
 ===== Spolupráce s průmyslem ===== ===== Spolupráce s průmyslem =====
   * [[internal:Vizitka UFAL]]   * [[internal:Vizitka UFAL]]
 +  * [[https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/internal:smluvni-vyzkum|Smluvní výzkum]]
   * [[internal:Přehled firem]]   * [[internal:Přehled firem]]
  
Line 60: Line 81:
  
   * [[internal:Data]] - datové zdroje především z LDC, ale i odjinud   * [[internal:Data]] - datové zdroje především z LDC, ale i odjinud
 +  * [[GPU|GPU na ÚFALu]] (servery, cesty, frameworky, příkazy)
   * [[internal:Nástroje]] - zakoupený software, instalované nástroje, datové formáty, převodní skripty   * [[internal:Nástroje]] - zakoupený software, instalované nástroje, datové formáty, převodní skripty
   * [[internal:Kamera]] - jak pracovat s ÚFALí videokamerou   * [[internal:Kamera]] - jak pracovat s ÚFALí videokamerou
Line 65: Line 87:
   * [[jak_citovat_data|Jak citovat data a nástroje]] - odkazy na publikace, jež je doporučeno citovat, když se píše o našich datech a nástrojích   * [[jak_citovat_data|Jak citovat data a nástroje]] - odkazy na publikace, jež je doporučeno citovat, když se píše o našich datech a nástrojích
   * Nástroje CESNETu (přihlásit se dá univerzitním loginem – jako do SISu – přes "EduID.cz")   * Nástroje CESNETu (přihlásit se dá univerzitním loginem – jako do SISu – přes "EduID.cz")
-    * [[http://filesender.cesnet.cz|FileSender]] (posílání souborů do 500 GB)+    * [[http://filesender.cesnet.cz|FileSender]] (posílání souborů do 1,9TB velikosti)
     * [[http://connect.cesnet.cz|Videokonference]] – audio/video konference vč. sdílení plochy či dokumentu      * [[http://connect.cesnet.cz|Videokonference]] – audio/video konference vč. sdílení plochy či dokumentu 
       * O založení videokonferenční místnosti požádejte mailem na [[vidcon@cesnet.cz]]       * O založení videokonferenční místnosti požádejte mailem na [[vidcon@cesnet.cz]]
Line 73: Line 95:
   * [[internal:Přehled zpracování podle jazyků]] - Které jazyky umí ÚFAL //nějak// zpracovat   * [[internal:Přehled zpracování podle jazyků]] - Které jazyky umí ÚFAL //nějak// zpracovat
   * [[internal:Technologicke schuzky]] - koordinacni schuzky pro optimalizaci vyuzivani nasich IT zdroju   * [[internal:Technologicke schuzky]] - koordinacni schuzky pro optimalizaci vyuzivani nasich IT zdroju
 +  * [[internal:GDPR Q&A]] - informace ke GDPR na UK/UFALu 
 +  * [[internal:Zimbra Academic notes]] - poznamky k prechodu na Zimbra Academic
  
 ===== Konference a semináře ===== ===== Konference a semináře =====
  
-  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem ([[internal:Fred Jelinek Seminar Series]]) +  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem 
-    * [[courses:rg|Čtenářský kroužek]] (reading group)+    * [[https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/hejnice-2023#hejnice-september-2023 Výjezdní seminář (Hejnice 17.-19. 9. 2023)]]
   * [[http://quest.ms.mff.cuni.cz/cgi-bin/zeman/conferences.pl|Termíny konferencí]]   * [[http://quest.ms.mff.cuni.cz/cgi-bin/zeman/conferences.pl|Termíny konferencí]]
      * Pro přidání konference editujte stránku [[user:bojar:Podklady pro termíny konferencí]].      * Pro přidání konference editujte stránku [[user:bojar:Podklady pro termíny konferencí]].
      * [[http://cs.rochester.edu/~omidb/nlpcalendar/|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]]      * [[http://cs.rochester.edu/~omidb/nlpcalendar/|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]]
-     * [[internal:uctovani-cest#jednotlive-cesty|Domluva o cestách na jednotlivé konference (úplně dole)]]+     * [[internal:business-trips#specific-trips-jednotlive-cesty|Domluva o cestách na jednotlivé konference (úplně dole)]]
   * [[internal:archiv|Archiv stránek minulých seminářů a konferencí UFALu]]   * [[internal:archiv|Archiv stránek minulých seminářů a konferencí UFALu]]
   * [[Coling_2012_Discourse_Workshop|ADACA Discourse workshop organized at the Coling 2012 conference in Mumbai]]   * [[Coling_2012_Discourse_Workshop|ADACA Discourse workshop organized at the Coling 2012 conference in Mumbai]]
   * [[internal:DepLing_2013_Prague|Konference DepLing 2013 pořádaná v Praze - interní poznámky]]   * [[internal:DepLing_2013_Prague|Konference DepLing 2013 pořádaná v Praze - interní poznámky]]
-  * [[sedlec-prcice-september-2017|Sedlec-Prčice, September 2017]] 
   * [[cost-training-school-2017|COST TextLink Training School, February 2017]]   * [[cost-training-school-2017|COST TextLink Training School, February 2017]]
- 
 ===== Studium ===== ===== Studium =====
 +== Bc == 
 +  * [[internal:Bc. akreditace institucionální, 2017-2018]]
   * [[internal:Revize bakalářských státnicových otázek říjen 2016]]   * [[internal:Revize bakalářských státnicových otázek říjen 2016]]
 +
 +== Mgr ==
 +  * [[internal:Mgr. akreditace institucionální, 2018-2019]]
 +  * [[internal:Okruhy ke státním závěrečným zkouškám]] pro navazující magisterský program Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika
   * [[internal:Akreditace 2015]]   * [[internal:Akreditace 2015]]
 +  * **[[https://www.unideusto.org/tuningeu/workload-a-ects/177-educational-structures-learning-outcomes-workload-and-the-calculation-of-ects-credits.html#Workload|Educational structures, Learning outcomes, Workload and the Calculation of ECTS credits]]**
 +  * [[internal:Lingvistické předměty - update 2023]]
 +  * [[Master thesis at ÚFAL]]
 +  * [[https://aic.ufal.mff.cuni.cz/|AIC]] (Artificial Intelligence Cluster for ÚFAL students)
 +  * topics - presentation 2019 {{ :thesis_topics_proposals_2019.pdf |pdf}} {{ :thesis_topics_proposals_2019.pptx |ppx}}
 +  * [[internal:Návrhy diplomových / dizertačních prací na ocenění]] - Bolzanova cena, Cena Josefa Hlávky apod.
   * [[internal:Kritéria pro hodnocení uchazečů o LCT]]   * [[internal:Kritéria pro hodnocení uchazečů o LCT]]
-  * [[internal:Reforma bakalářského a magisterského programu]] a doktorského programu - 2010 + 
-  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem +== PhD ==
-  * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů +
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internal/podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium [staré]+
   * [[internal:phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]]   * [[internal:phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]]
       * [[internal:externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]]       * [[internal:externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]]
 +
 +== Plagiarism and related issues ==
 +  * nice handbooks at [[https://www.akademickaetika.cz/]]
 +  * e-course [[https://www.ff.cuni.cz/2021/02/e-learning-focused-academic-integrity-research-ethics-english/]]
 +
 +
 +== Courses ==
 +  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem
 +  * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů
   * [[internal:e-knihovna|Elektronické studijní materiály]]   * [[internal:e-knihovna|Elektronické studijní materiály]]
-  * [[studium:Howto pro vyučující]] +  * [[internal:teaching |Wiki for teachers]]
-  * [[Master thesis at ÚFAL]] +
-  * [[internal:Návrhy diplomových / dizertačních prací na ocenění]] - Bolzanova cena, Cena Josefa Hlávky apod. +
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internship/|Internship at ÚFAL]]+
   * [[internal:courses for FF|Předměty v r. 2016/17 otevřené pro FF]]   * [[internal:courses for FF|Předměty v r. 2016/17 otevřené pro FF]]
 +
 +  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internship/|Internship at ÚFAL]]
 +
 +== On-line teaching (Covid19) ==
 +  * [[Zajištění distanční výuky - LS 2019/20]]
 +  * [[internal:Distanční výuka - LS 2020/21]]
 +  * [[Po dvou semestrech distanční výuky - únor 2021]]
 +  * [[internal:Distanční výuka - ZS 2020/21]]
 +
 +
 +== Obsolete ==
 +  *  [[internal: Reforma bakalářského a magisterského programu]] a doktorského programu - 2010
 +  *  [[http://ufal.mff.cuni.cz/internal/podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium [staré]
  
 ===== Administrativa ===== ===== Administrativa =====
  
-  * [[Směrnice ředitele ÚFAL]]+  * [[internal:narizeni-reditele-ufal|Příkazy a nařízení ředitele ÚFAL]]
   * [[Směrnice rady doktorského studijního oboru 4I3]]   * [[Směrnice rady doktorského studijního oboru 4I3]]
 +  * [[Fakturační adresa]]
 +
 +  * [[Čísla grantů]]
 +  * [[internal:administrace-projektu|Administrace projektů (zodpovědnosti)]]
 +  * [[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]]
 +
 +  * [[internal:Veřejné zakázky]] - pravidla pro nákupy (přes DNS) 
 +  * [[internal:Spisová služba]]
   * [[Požární ochrana a bezpečnost práce]]   * [[Požární ochrana a bezpečnost práce]]
-  * {{:t0464a0.pdf|Zákon o vysokých školách platný od 1. 7. 2016, s vyznačenými změnami oproti předhozí verzi}}+ 
 +  * {{:t0464a0.pdf|Zákon o vysokých školách platný od 1. 7. 2016, s vyznačenými změnami oproti předchozí verzi}}
     * {{:2016_apvs_2016_02_02.pdf|Prezentace RUK o dopadu všech změn v novém zákoně}}     * {{:2016_apvs_2016_02_02.pdf|Prezentace RUK o dopadu všech změn v novém zákoně}}
-  * [[Fakturační adresa]]+
   * [[internal:Telefonní seznam]] a [[internal:zeman:adresar-ufal|Adresář ÚFALu]]   * [[internal:Telefonní seznam]] a [[internal:zeman:adresar-ufal|Adresář ÚFALu]]
   * [[internal:e-mail_lists:E-mailové seznamy]] na MFF   * [[internal:e-mail_lists:E-mailové seznamy]] na MFF
-  * [[internal:Odpovědnosti zaměstnanců]] (zastaralé)+  * [[internal:Map of office desks]] Malá Strana + Troja 
   * [[internal:Dovolené]]   * [[internal:Dovolené]]
-  * [[internal:Účtování cest|Služební cesty]] + 
-  * [[Čísla grantů]]+  * [[internal:Pracovnělékařské prohlídky]] 
 + 
 +  * [[internal:business-trips|Služební cesty (Business trips)]]
   * [[internal:Web]] 2012–2013 discussions about upgrade to Drupal   * [[internal:Web]] 2012–2013 discussions about upgrade to Drupal
   * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://www.google.com/calendar/embed?src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace:   * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://www.google.com/calendar/embed?src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace:
      * [[http://www.google.com/calendar/ical/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic.ics|ICS]]      * [[http://www.google.com/calendar/ical/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic.ics|ICS]]
      * [[http://www.google.com/calendar/feeds/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic|RSS]]      * [[http://www.google.com/calendar/feeds/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic|RSS]]
-  * [[internal:Logo ÚFALu]] a další oficiální loga, hlavičkové papíry a symboly+ 
 + 
 +  * [[:Logo ÚFALu]] a další oficiální loga, hlavičkové papíry a symboly
   * [[Podklady pro generování vizitek]]   * [[Podklady pro generování vizitek]]
   * [[internal:zapujcene_notebooky:Zápůjčky notebooků externím spolupracovníkům a anotátorům - seznam]]   * [[internal:zapujcene_notebooky:Zápůjčky notebooků externím spolupracovníkům a anotátorům - seznam]]
 +  * [[internal:cedulky-ke-dverim|Jmenovky na dveřích]]
 +  * [[social-networks|Sociální sítě]]
 +
 +  * [[internal:foreign-visitors|Foreign visitors / New employees]]
  
  
Line 141: Line 208:
   - ve zkrácené formě česky MFF UK,    - ve zkrácené formě česky MFF UK, 
   - ve zkrácené formě  anglicky Charles Univ, Fac Math & Phys.   - ve zkrácené formě  anglicky Charles Univ, Fac Math & Phys.
 +  * [[presentations| Templates for presentations and posters]]
   * [[internal:Disertace]] - disertace obhájené na ÚFALu   * [[internal:Disertace]] - disertace obhájené na ÚFALu
   * [[techrep#pozadavky-rady-pro-vyzkum-a-vyvoj-aby-vysledek-byl-odborna-kniha|Kniha (dle RIVu)]] Každá technická zpráva i [[http://ufal.mff.cuni.cz/books|kniha vydaná ÚFALem v edici Studies in Computational and Theoretical Linguistics]] (a vůbec každá kniha) musí plnit tyto požadavky   * [[techrep#pozadavky-rady-pro-vyzkum-a-vyvoj-aby-vysledek-byl-odborna-kniha|Kniha (dle RIVu)]] Každá technická zpráva i [[http://ufal.mff.cuni.cz/books|kniha vydaná ÚFALem v edici Studies in Computational and Theoretical Linguistics]] (a vůbec každá kniha) musí plnit tyto požadavky
 +  * [[tex:sctl|Studies in Computational and Theoretical Linguistics: how to publish books at ÚFAL]]
   * [[pub-company|Doplňkové stránky k publikacím]] slouží jako dokumentace dat a nástrojů, které jste použili při pokusech popsaných ve vašem článku, aby kdokoli mohl vaše pokusy zopakovat. Předpokládá se, že odkaz na svoji doplňkovou stránku uvedete přímo v&nbsp;článku.   * [[pub-company|Doplňkové stránky k publikacím]] slouží jako dokumentace dat a nástrojů, které jste použili při pokusech popsaných ve vašem článku, aby kdokoli mohl vaše pokusy zopakovat. Předpokládá se, že odkaz na svoji doplňkovou stránku uvedete přímo v&nbsp;článku.
   * [[internal:publikace:biblio|Technické poznámky k systému Biblio]]   * [[internal:publikace:biblio|Technické poznámky k systému Biblio]]
Line 150: Line 219:
  
   * [[Podklady pro hodnocení uchazeče|Kritéria hodnocení studentů a pracovníků ÚFAL]] z hlediska publikací   * [[Podklady pro hodnocení uchazeče|Kritéria hodnocení studentů a pracovníků ÚFAL]] z hlediska publikací
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internal/docs/vyzkum-ufal.html|Směry výzkumu]] v ÚFAL MFF UK od roku 2005+  * {{ :vyzkum-ufal-2005.pdf |Směry výzkumu v ÚFAL MFF UK od roku 2005}} 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]