[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2007/09/26 19:46]
novak Howto ucitele
start [2023/08/09 14:22] (current)
hladka [Konference a semináře]
Line 1: Line 1:
-**Vítejte!**+**Welcome to the ÚFAL wiki!**
  
-Pro upravování stránek se musíte **přihlásit** (viz tlačítko vlevo). +In order to edit or view some parts of this wiki you must **log in** (see the Login button on the left). 
-**Uživatelské jméno:** //vaše unixové jméno//, **Heslo:** //malé lingvistické heslo//. V případě potíží kontaktujte [[ptacek@ufal.mff.cuni.cz|Honzu Ptáčka]].+If you don't have a password (or have forgotten or have some other problems), please contact one of the wiki admins ([[https://ufal.mff.cuni.cz/martin-popel|Martin Popel]][[https://ufal.mff.cuni.cz/rudolf-rosa|Rudolf Rosa]] or [[ptacek@ufal.mff.cuni.cz|Honza Ptáček]]). (Note for ÚFAL members: Some other people have admin rights too. Check whether you see the //Administration// menu item.) 
 +Please, **don't log in with username ''ufal''** (it is desirable to know who edited what).
  
-Po přihlášení v levém sloupci též přibude tlačítko s Vaším jménemVede na úvodní stranu osobního Wiki prostoruse kterým můžete naložit podle uváženíDobře poslouží napřjako poznámkový blok.+After login, you can create any pages in your personal namespaceFor pages of general interest for all ÚFAL membersprefer using English. 
 +See [[internal:Návod k obsluze této Wiki]] and [[WikiBugs]]. 
 + 
 +Many pages on this wiki are outdated (see "Older revisions of this page" for a date of the last edit of a given page). 
 + 
 +A list of updated pages (focused on new PhD students) is kept at 
 +<html><span style="font-size:200%;"></html>[[internal:intro-to-ufal|Introduction to ÚFAL.]]<html></span></html> 
 + 
 +===== Granty===== 
 +  * [[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]] 
 +  * [[Čísla grantů]] 
 + 
 + 
 + 
 +===== ÚFAL Meetings ===== 
 +   * Big [[internal:Meetings]] since Feb 2021 (schůze ÚFAL)
  
-[[internal:Návod k obsluze této Wiki]] pro přihlášené. 
-Nevýhody této dokuwiki z vašeho pohledu napište do [[WikiBugs]]. 
  
 ===== Projekty ===== ===== Projekty =====
 +  * [[internal:map|Map of Projects and People at ÚFAL]]
 +  * [[udgroup|Universal Dependencies: ÚFAL UD Group]]
 +  * PDT a související projekty
 +    * [[internal:pdtc|PDT-C: Prague Dependency Treebank - Czech/Consolidated - interní poznámky]]
 +    * [[external:pdtc|PDT-C: Prague Dependency Treebank - Czech/Consolidated]]
 +    * [[external:pdt|Prague Dependency Treebank]]
 +    * [[external:pedt|Prague English Dependency Treebank]]
 +    * [[external:pcedt|Prague Czech-English Dependency Treebank - cz]]
 +    * [[pcedt:internal:pcedt20cd|PCEDT 2.0: Příprava CD]]
 +    * [[pdtsc:start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]]
 +    * [[https://ufal.mff.cuni.cz/pml|PML: Prague Markup Language]] (spravuje Jiří Mírovský, [[internal:pml|interní poznámky]])
 +    * [[internal:pmltq|PML-TQ: Dotazování nad stromy]]
 +  * [[padt:|Prague Arabic Dependency Treebank]]
 +  * [[external:valence|O valenci]]
 +    * [[external:valence:lvc|Anotace light verb constructions]]
 +    * [[internal:czengvallex|Czech and English verbal valency - a comparison]]
 +  * Diskurzní projekty:
 +    * [[projekt anotace diskurzu|Projekt anotace diskurzu]]
 +    * [[rapidisc|RapiDisc - metody rychlé diskurzní anotace PDT-C]]
 +    * [[TextLink-cz|CzeDParse - diskurzní slovník a parser]]
 +    * [[Evald|Koherence textu Evald (NAKI II)]]
 +    * [[GeCzLex|GeCzLex: německo-český slovník anaforických konektorů]]
 +    * [[Globální koherence|Globální koherence]]
 +    * [[Anotace rozšířené koreference|Anotace rozšířené koreference]]
 +    * [[hodnocení textu|Mluvený projev nerodilých mluvčích (NAKI III)]]
 +  * [[internal:u4u|Charles Translator for Ukraine u4u]] 
 +  * [[internal:DeriNet|DeriNet]]
 +  * [[internal:keywords|Keywords]] 
 +  * [[internal:MorfFlex|MorfFlex]]
 +  * [[internal:SignalASum|Signál a šum]] (TAČR, Bára Hladká)
 +  * Archive
 +    * [[Český Senior Companion|Český Senior Companion]]
 +    * [[dialogy:start|Dialogy]]
 +    * [[ELDA Speech Recording|ELDA Speech Recording]]
 +    * [[Khresmoi:start|Khreshmoi]]
 +    * [[Komputační lingvistika:start|Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu (GAČR prof. Panevové)]]
 +    * [[internal:manyla|Manyla]] (treebanks of MANY LAnguages – HamleDT a spol.) – interní poznámky
 +    * [[:projects:Content annotation|MultiNet Content Annotation Project]]
 +    * [[Native Language Identification Shared Task 2013]]
 +    * [[internal:tmt| Překlad přes tektogramatickou rovinu]] – interní poznámky
 +    * [[internal:hindština|Překlad z angličtiny do hindštiny]] – interní poznámky
 +    * [[external:spr|Semantic Pattern Recognition]]
 +    * [[internal:Sentimentální GAČR]] – interní poznámky
 +    * [[external:NAP|Speech reconstruction - NAP]]
 +    * [[syntéza vět|Syntéza vět]]
 +    * [[Závěrečné interní poznámky ukončených projektů]]
  
-  [[http://ufal.mff.cuni.cz/jazz/PML/|Prague Markup Language]] (spravuje Petr Pajas, [[internal:pml|interní poznámky]]) +===== Spolupráce s průmyslem ===== 
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/~semecky/vallex/|O valenci]] +  * [[internal:Vizitka UFAL]] 
-  * [[external:pdt|Prague Dependency Treebank 2.0]]  +  * [[https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/internal:smluvni-vyzkum|Smluvní výzkum]] 
-  * [[external:pedt|Prague English Dependency Treebank]] +  * [[internal:ehled firem]]
-  * [[external:pcedt|Prague Czech-English Dependency Treebank - cz]] +
-  * [[pdtsc:start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]] +
-  * [[syntéza vět|Syntéza vět]] +
-  * [[:projects:Content annotation|MultiNet Content Annotation Project]] +
-  * [[internal:tmt| eklad přes tektogramatickou rovinu]] - interní poznámky+
  
-===== Data nástroje =====+===== Datanástroje a návody / Data, tools and howto =====
  
-  * [[internal:Data]] +  * [[external:autorske_pravo:autorske-pravo-a-souvisejici-otazky|Autorské právo]] - sbírka problémů, na které se budeme chtít zeptat právníka/ů   
-  * [[internal:Nástroje]] + 
-  * [[Návody]]+  * [[internal:Data]] - datové zdroje především z LDC, ale i odjinud 
 +  * [[GPU|GPU na ÚFALu]] (servery, cesty, frameworky, příkazy) 
 +  * [[internal:Nástroje]] - zakoupený software, instalované nástroje, datové formáty, převodní skripty 
 +  * [[internal:Kamera]] - jak pracovat s ÚFALí videokamerou 
 +  * [[Návody]] (Howto) 
 +  * [[jak_citovat_data|Jak citovat data a nástroje]] - odkazy na publikace, jež je doporučeno citovat, když se píše o našich datech a nástrojích 
 +  * Nástroje CESNETu (přihlásit se dá univerzitním loginem – jako do SISu – přes "EduID.cz"
 +    * [[http://filesender.cesnet.cz|FileSender]] (posílání souborů do 1,9TB velikosti) 
 +    * [[http://connect.cesnet.cz|Videokonference]] – audio/video konference vč. sdílení plochy či dokumentu  
 +      * O založení videokonferenční místnosti požádejte mailem na [[vidcon@cesnet.cz]] 
 +    * [[http://pki.cesnet.cz/cs/tcs-personal-user.html|Osobní certifikáty]] – např. pro podepisování a šifrování pošty 
 +    * [[https://owncloud.cesnet.cz/|Owncloud: online úložiště, 1 TB místa]] 
 +    * [[https://www.foodle.cz/|Foodle: plánovač schůzek]] 
 +  * [[internal:Přehled zpracování podle jazyků]] - Které jazyky umí ÚFAL //nějak// zpracovat 
 +  * [[internal:Technologicke schuzky]] - koordinacni schuzky pro optimalizaci vyuzivani nasich IT zdroju 
 +  * [[internal:GDPR Q&A]] - informace ke GDPR na UK/UFALu 
 +  * [[internal:Zimbra Academic notes]] - poznamky k prechodu na Zimbra Academic
  
 ===== Konference a semináře ===== ===== Konference a semináře =====
  
-  * [[internal:acl|Příprava konference ACL 2007]] 
   * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem   * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/cgi-bin/bojar/conferences|Termíny konferencí]]+    * [[https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/hejnice-2023#hejnice-september-2023 | Výjezdní seminář (Hejnice 17.-19. 9. 2023)]] 
 +  * [[http://quest.ms.mff.cuni.cz/cgi-bin/zeman/conferences.pl|Termíny konferencí]]
      * Pro přidání konference editujte stránku [[user:bojar:Podklady pro termíny konferencí]].      * Pro přidání konference editujte stránku [[user:bojar:Podklady pro termíny konferencí]].
-     * [[http://www.cs.rochester.edu/~tetreaul/conferences.html|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]]+     * [[http://cs.rochester.edu/~omidb/nlpcalendar/|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]] 
 +     * [[internal:business-trips#specific-trips-jednotlive-cesty|Domluva o cestách na jednotlivé konference (úplně dole)]] 
 +  * [[internal:archiv|Archiv stránek minulých seminářů a konferencí UFALu]] 
 +  * [[Coling_2012_Discourse_Workshop|ADACA Discourse workshop organized at the Coling 2012 conference in Mumbai]] 
 +  * [[internal:DepLing_2013_Prague|Konference DepLing 2013 pořádaná v Praze - interní poznámky]] 
 +  * [[cost-training-school-2017|COST TextLink Training School, February 2017]] 
 +===== Studium ===== 
 +== Bc == 
 +  * [[internal:Bc. akreditace institucionální, 2017-2018]] 
 +  * [[internal:Revize bakalářských státnicových otázek říjen 2016]]
  
 +== Mgr ==
 +  * [[internal:Mgr. akreditace institucionální, 2018-2019]]
 +  * [[internal:Okruhy ke státním závěrečným zkouškám]] pro navazující magisterský program Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika
 +  * [[internal:Akreditace 2015]]
 +  * **[[https://www.unideusto.org/tuningeu/workload-a-ects/177-educational-structures-learning-outcomes-workload-and-the-calculation-of-ects-credits.html#Workload|Educational structures, Learning outcomes, Workload and the Calculation of ECTS credits]]**
 +  * [[internal:Lingvistické předměty - update 2023]]
 +  * [[Master thesis at ÚFAL]]
 +  * [[https://aic.ufal.mff.cuni.cz/|AIC]] (Artificial Intelligence Cluster for ÚFAL students)
 +  * topics - presentation 2019 {{ :thesis_topics_proposals_2019.pdf |pdf}} {{ :thesis_topics_proposals_2019.pptx |ppx}}
 +  * [[internal:Návrhy diplomových / dizertačních prací na ocenění]] - Bolzanova cena, Cena Josefa Hlávky apod.
 +  * [[internal:Kritéria pro hodnocení uchazečů o LCT]]
  
 +== PhD ==
 +  * [[internal:phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]]
 +      * [[internal:externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]]
  
-===== Studium ===== +== Plagiarism and related issues == 
-  * [[internal:Reforma bakalářského programu]] - návrh požadavků na znalosti bakalářů, kteří chtějí studovat obor matematická lingvistika +  * nice handbooks at [[https://www.akademickaetika.cz/]] 
-  * [[internal:Povinně volitelné předměty v magisterském studiu]] - návrh na doplnění seznamu mimokatedrálních povinně volitelných předmětů +  * e-course [[https://www.ff.cuni.cz/2021/02/e-learning-focused-academic-integrity-research-ethics-english/]] 
-  * [[internal:Magisterský program]] - podklady pro návrh změn v magisterském programu+ 
 + 
 +== Courses ==
   * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem   * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem
   * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů   * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů
-  * [[ http://ufal.mff.cuni.cz/internal/podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium 
-  * [[internal:phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]] 
-      * [[internal:externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]] 
   * [[internal:e-knihovna|Elektronické studijní materiály]]   * [[internal:e-knihovna|Elektronické studijní materiály]]
-  * [[studium:Howto pro vyučující]]+  * [[internal:teaching |Wiki for teachers]] 
 +  * [[internal:courses for FF|Předměty v r. 2016/17 otevřené pro FF]] 
 + 
 +  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internship/|Internship at ÚFAL]] 
 + 
 +== On-line teaching (Covid19) == 
 +  * [[Zajištění distanční výuky - LS 2019/20]
 +  * [[internal:Distanční výuka - LS 2020/21]] 
 +  * [[Po dvou semestrech distanční výuky - únor 2021]] 
 +  * [[internal:Distanční výuka - ZS 2020/21]] 
 + 
 + 
 +== Obsolete == 
 +  *  [[internal: Reforma bakalářského a magisterského programu]] a doktorského programu - 2010 
 +  *  [[http://ufal.mff.cuni.cz/internal/podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium [staré]
  
 ===== Administrativa ===== ===== Administrativa =====
  
 +  * [[internal:narizeni-reditele-ufal|Příkazy a nařízení ředitele ÚFAL]]
 +  * [[Směrnice rady doktorského studijního oboru 4I3]]
   * [[Fakturační adresa]]   * [[Fakturační adresa]]
-  * [[internal:Telefonní seznam]] +
-  * [[internal:Odpovědnosti zaměstnanců]] +
-  * [[internal:Dovolené]] +
-  * [[internal:Účtování cest|Služební cesty]] +
-  * [[internal:Publikace]]+
   * [[Čísla grantů]]   * [[Čísla grantů]]
-  * [[Udržování veřejných webových stránek ÚFAL]]+  * [[internal:administrace-projektu|Administrace projektů (zodpovědnosti)]] 
 +  * [[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]] 
 + 
 +  * [[internal:Veřejné zakázky]] - pravidla pro nákupy (přes DNS)  
 +  * [[internal:Spisová služba]] 
 +  * [[Požární ochrana a bezpečnost práce]] 
 + 
 +  * {{:t0464a0.pdf|Zákon o vysokých školách platný od 1. 7. 2016, s vyznačenými změnami oproti předchozí verzi}} 
 +    * {{:2016_apvs_2016_02_02.pdf|Prezentace RUK o dopadu všech změn v novém zákoně}} 
 + 
 +  * [[internal:Telefonní seznam]] a [[internal:zeman:adresar-ufal|Adresář ÚFALu]] 
 +  * [[internal:e-mail_lists:E-mailové seznamy]] na MFF 
 +  * [[internal:Map of office desks]] Malá Strana + Troja 
 + 
 +  * [[internal:Dovolené]] 
 + 
 +  * [[internal:Pracovnělékařské prohlídky]] 
 + 
 +  * [[internal:business-trips|Služební cesty (Business trips)]] 
 +  * [[internal:Web]] 2012–2013 discussions about upgrade to Drupal
   * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://www.google.com/calendar/embed?src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace:   * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://www.google.com/calendar/embed?src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace:
      * [[http://www.google.com/calendar/ical/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic.ics|ICS]]      * [[http://www.google.com/calendar/ical/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic.ics|ICS]]
      * [[http://www.google.com/calendar/feeds/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic|RSS]]      * [[http://www.google.com/calendar/feeds/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic|RSS]]
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/mailman|Mailové konference]] + 
-  * [[Logo ÚFALu]] a další oficiální logahlavičkové papíry symboly+ 
 +  [[:Logo ÚFALu]] a další oficiální loga, hlavičkové papíry a symboly 
 +  * [[Podklady pro generování vizitek]] 
 +  * [[internal:zapujcene_notebooky:Zápůjčky notebooků externím spolupracovníkům a anotátorům - seznam]] 
 +  * [[internal:cedulky-ke-dverim|Jmenovky na dveřích]] 
 +  * [[social-networks|Sociální sítě]] 
 + 
 +  * [[internal:foreign-visitors|Foreign visitors / New employees]] 
 + 
 + 
 +===== Publikace ===== 
 + 
 +  * [[internal:publikace|Pokyny pro vykazování publikací na ÚFALu]] (zkratky: [[http://ufal.mff.cuni.cz/biblio/?section=publications|Biblio]] | [[https://verso.is.cuni.cz/|OBD]]) 
 +  * [[internal:publikace:Export z Biblia pro webové stránky]] 
 +  * [[internal:publikace:Přehled po lidech]] aneb interní hodnocení 
 +  * [[internal:publikace:Hodnocení publikací]] (seznamy uznávaných časopisů, bodovaných konferencí apod.) 
 +  * Směrnice děkana o uvádění pracoviště autora v publikacích [[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer02.htm|zde]] !!POZOR!! Směrnice nebyla upravena po změně názvu univerzity - prosím v afiliaci používejte nový názevtedy: 
 +  -  česky **Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta**,  
 +  - anglicky **Charles University, Faculty of Mathematics and Physics**,  
 +  - ve zkrácené formě česky MFF UK,  
 +  - ve zkrácené formě  anglicky Charles Univ, Fac Math & Phys. 
 +  * [[presentations| Templates for presentations and posters]] 
 +  * [[internal:Disertace]] - disertace obhájené na ÚFALu 
 +  * [[techrep#pozadavky-rady-pro-vyzkum-a-vyvoj-aby-vysledek-byl-odborna-kniha|Kniha (dle RIVu)]] Každá technická zpráva i [[http://ufal.mff.cuni.cz/books|kniha vydaná ÚFALem v edici Studies in Computational and Theoretical Linguistics]] (a vůbec každá kniha) musí plnit tyto požadavky 
 +  * [[tex:sctl|Studies in Computational and Theoretical Linguistics: how to publish books at ÚFAL]] 
 +  * [[pub-company|Doplňkové stránky k publikacím]] slouží jako dokumentace dat nástrojů, které jste použili při pokusech popsaných ve vašem článku, aby kdokoli mohl vaše pokusy zopakovat. Předpokládá se, že odkaz na svoji doplňkovou stránku uvedete přímo v&nbsp;článku. 
 +  * [[internal:publikace:biblio|Technické poznámky k systému Biblio]] 
 +  * [[https://svn.ms.mff.cuni.cz/projects/biblio|Trac/Biblio]] obsahuje záznamy o vývoji systému Biblio včetně bugzilly
  
 ===== Výzkum - dlouhodobé ===== ===== Výzkum - dlouhodobé =====
  
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internal/docs/vyzkum-ufal.html|Směry výzkumu]] v ÚFAL MFF UK od roku 2005 +  * [[Podklady pro hodnocení uchazeče|Kritéria hodnocení studentů a pracovníků ÚFAL]] z hlediska publikací 
-  * [[Podklady pro hodnocení uchazeče]] o vědecko-pedagogický titul+  * {{ :vyzkum-ufal-2005.pdf |Směry výzkumu v ÚFAL MFF UK od roku 2005}} 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]