[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2008/09/07 23:20]
hajic
start [2020/10/07 12:18] (current)
lopatkova [Administrativa]
Line 1: Line 1:
-**Vítejte!**+**Welcome to the ÚFAL wiki!**
  
-Pro upravování stránek se musíte ​**přihlásit** (viz tlačítko vlevo). +In order to edit or view some parts of this wiki you must **log in** (see the Login button on the left). 
-**Uživatelské jméno:** //vaše unixové jméno//, **Heslo:** //malé lingvistické heslo//. V případě potíží kontaktujte ​[[ptacek@ufal.mff.cuni.cz|Honzu Ptáčka]].+If you don't have a password (or have forgotten or have some other problems), please contact one of the wiki admins ([[https://ufal.mff.cuni.cz/martin-popel|Martin Popel]][[https://ufal.mff.cuni.cz/​rudolf-rosa|Rudolf Rosa]] or [[ptacek@ufal.mff.cuni.cz|Honza Ptáček]]). (Note for ÚFAL members: Some other people have admin rights too. Check whether you see the //​Administration//​ menu item.) 
 +Please, **don'​t log in with username ''​ufal''​** (it is desirable to know who edited what).
  
-Po přihlášení v levém sloupci též přibude tlačítko s Vaším jménemVede na úvodní stranu osobního Wiki prostoruse kterým můžete naložit podle uváženíDobře poslouží např. jako poznámkový blok.+After login, you can create any pages in your personal namespaceFor pages of general interest for all ÚFAL membersprefer using English. 
 +See [[internal:​Návod k obsluze této Wiki]] and [[WikiBugs]].
  
-[[internal:Návod k obsluze této Wiki]] pro přihlášené. +Many pages on this wiki are outdated (see "Older revisions of this page" for a date of the last edit of a given page). 
-Nevýhody této dokuwiki z vašeho pohledu napište do [[WikiBugs]].+A list of updated pages (focused on new PhD students) is kept at 
 +<​html><​span style="​font-size:​200%;"></​html>​[[internal:intro-to-ufal|Introduction to UFAL]]<​html></​span></​html>​.
  
 ===== Projekty ===== ===== Projekty =====
  
 +Granty: [[internal:​podavani-projektu|Podávání projektů]],​ [[Čísla grantů]], [[internal:​administrace-projektu|Administrace projektů (zodpovědnosti)]]
 +
 +[[internal:​map|Map of Projects and People at UFAL]] ​
 +
 +  * [[internal:​keywords|Keywords]] ​
 +  * [[GPU|GPU na ÚFALu]] (servery, cesty, frameworky, příkazy)
 +  * [[internal:​Sentimentální GAČR]]
 +  * pdt-projekty
 +    * [[internal:​pdtc|PDT-C:​ Prague Dependency Treebank - Czech/​Consolidated]]
 +    * [[external:​pdt|Prague Dependency Treebank]]
 +    * [[external:​pedt|Prague English Dependency Treebank]]
 +    * [[external:​pcedt|Prague Czech-English Dependency Treebank - cz]]
 +    * [[pcedt:​internal:​pcedt20cd|PCEDT 2.0: Příprava CD]]
 +    * [[pdtsc:​start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]]
   * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​jazz/​PML/​|Prague Markup Language]] (spravuje Petr Pajas, [[internal:​pml|interní poznámky]])   * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​jazz/​PML/​|Prague Markup Language]] (spravuje Petr Pajas, [[internal:​pml|interní poznámky]])
-  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~semecky/​vallex/​|O valenci]] +  * [[internal:pmltq|Dotazování nad stromy (PML-TQ)]] 
-  * [[external:pdt|Prague Dependency Treebank 2.0]]  +  * [[external:valence|O valenci]] 
-  * [[external:pedt|Prague English Dependency Treebank]] +    * [[external:valence:lvc|Anotace light verb constructions]] 
-  * [[external:pcedt|Prague Czech-English Dependency Treebank - cz]] +  * [[external:NAP|Speech reconstruction ​NAP]]
-  * [[pdtsc:​start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]]+
   * [[dialogy:​start|Podprojekt Dialogy]]   * [[dialogy:​start|Podprojekt Dialogy]]
   * [[syntéza vět|Syntéza vět]]   * [[syntéza vět|Syntéza vět]]
Line 22: Line 38:
   * [[internal:​tmt| Překlad přes tektogramatickou rovinu]] - interní poznámky   * [[internal:​tmt| Překlad přes tektogramatickou rovinu]] - interní poznámky
   * [[internal:​hindština|Překlad z angličtiny do hindštiny]] - interní poznámky   * [[internal:​hindština|Překlad z angličtiny do hindštiny]] - interní poznámky
-  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​padt/online/|Prague Arabic Dependency Treebank]] +  * [[padt:|Prague Arabic Dependency Treebank]] 
-  * [[projekt anotace diskurzu|Projekt anotace diskurzu ]] - předběžné poznámky+  ​* Diskurzní projekty: 
 +    ​* [[projekt anotace diskurzu|Projekt anotace diskurzu]] 
 +    * [[TextLink-cz|CzeDParse - diskurzní slovník a parser]] 
 +    * [[Evald|Koherence textu Evald (NAKI II)]] 
 +    * [[GeCzLex|GeCzLex:​ německo-český slovník anaforických konektorů]] 
 +    * [[Anotace rozšířené koreference|Anotace rozšířené koreference]] 
 +  * [[Český Senior Companion|Český Senior Companion]] 
 +  * [[ELDA Speech Recording|ELDA Speech Recording]] 
 +  * [[Závěrečné interní ​poznámky ​ukončených projektů]] 
 +  * [[external:​spr|Semantic Pattern Recognition]] 
 +  * [[Khresmoi:​start|Khreshmoi]] 
 +  * [[Komputační lingvistika:​start|Komputační lingvistika:​ Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu (GAČR prof. Panevové)]] 
 +  * [[internal:​cemi|CEMI Project]] 
 +  * [[Native Language Identification Shared Task 2013]] 
 +  * [[internal:​czengvallex|Czech and English verbal valency - a comparison]] 
 +  * [[internal:​manyla|Manyla]] (treebanks of MANY LAnguages – HamleDT a spol.) 
 +  * [[internal:​DeriNet|DeriNet]] 
 +  * [[internal:​MorfFlex|MorfFlex]] 
 +===== Spolupráce s průmyslem ===== 
 +  * [[internal:​Vizitka UFAL]] 
 +  * [[internal:​Přehled firem]]
  
-  * [[internal:​gacr2009|Podávání grantů pro GAČR na rok 2009]]+===== Data, nástroje a návody / Data, tools and howto =====
  
-===== Data nástroje =====+  * [[external:​autorske_pravo:​autorske-pravo-a-souvisejici-otazky|Autorské právo]] - sbírka problémů, na které se budeme chtít zeptat právníka/​ů  ​
  
-  * [[internal:​Data]] +  * [[internal:​Data]] ​- datové zdroje především z LDC, ale i odjinud 
-  * [[internal:​Nástroje]] +  * [[internal:​Nástroje]] ​- zakoupený software, instalované nástroje, datové formáty, převodní skripty 
-  * [[Návody]]+  * [[internal:​Kamera]] - jak pracovat s ÚFALí videokamerou 
 +  * [[Návody]] ​(Howto) 
 +  * [[jak_citovat_data|Jak citovat data a nástroje]] - odkazy na publikace, jež je doporučeno citovat, když se píše o našich datech a nástrojích 
 +  * Nástroje CESNETu (přihlásit se dá univerzitním loginem – jako do SISu – přes "​EduID.cz"​) 
 +    * [[http://​filesender.cesnet.cz|FileSender]] (posílání souborů do 500 GB) 
 +    * [[http://​connect.cesnet.cz|Videokonference]] – audio/video konference vč. sdílení plochy či dokumentu  
 +      * O založení videokonferenční místnosti požádejte mailem na [[vidcon@cesnet.cz]] 
 +    * [[http://​pki.cesnet.cz/​cs/​tcs-personal-user.html|Osobní certifikáty]] – např. pro podepisování a šifrování pošty 
 +    * [[https://​owncloud.cesnet.cz/​|Owncloud:​ online úložiště,​ 1 TB místa]] 
 +    * [[https://​www.foodle.cz/​|Foodle:​ plánovač schůzek]] 
 +  * [[internal:​Přehled zpracování podle jazyků]] - Které jazyky umí ÚFAL //nějak// zpracovat 
 +  * [[internal:​Technologicke schuzky]] - koordinacni schuzky pro optimalizaci vyuzivani nasich IT zdroju 
 +  * [[internal:​GDPR Q&A]] - informace ke GDPR na UK/UFALu 
 +  * [[internal:​Zimbra Academic notes]] - poznamky k prechodu na Zimbra Academic
  
 ===== Konference a semináře ===== ===== Konference a semináře =====
  
-  ​* [[internal:​acl|Příprava konference ACL 2007]] +  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem ​([[internal:​Fred Jelinek Seminar Series]])
-  ​* [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem+
     * [[courses:​rg|Čtenářský kroužek]] (reading group)     * [[courses:​rg|Čtenářský kroužek]] (reading group)
-  ​* [[http://ufal.mff.cuni.cz/​cgi-bin/​bojar/​conferences|Termíny konferencí]]+    * [[hejnice-2020|Výjezdní seminář]] (Hejnice 2020) 
 +  ​* [[http://quest.ms.mff.cuni.cz/​cgi-bin/​zeman/​conferences.pl|Termíny konferencí]]
      * Pro přidání konference editujte stránku [[user:​bojar:​Podklady pro termíny konferencí]].      * Pro přidání konference editujte stránku [[user:​bojar:​Podklady pro termíny konferencí]].
-     * [[http://www.cs.rochester.edu/​~tetreaul/conferences.html|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]] +     * [[http://​cs.rochester.edu/​~omidb/​nlpcalendar/|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]] 
- +     * [[internal:​uctovani-cest#​jednotlive-cesty|Domluva o cestách na jednotlivé konference (úplně dole)]] 
- +  * [[internal:​archiv|Archiv stránek minulých seminářů a konferencí UFALu]] 
 +  * [[Coling_2012_Discourse_Workshop|ADACA Discourse workshop organized at the Coling 2012 conference in Mumbai]] 
 +  * [[internal:​DepLing_2013_Prague|Konference DepLing 2013 pořádaná v Praze - interní poznámky]] 
 +  * [[cost-training-school-2017|COST TextLink Training School, February 2017]]
 ===== Studium ===== ===== Studium =====
-  * [[internal:Kriréria ​pro hodnocení uchazečů o LCT]] +  * [[internal:Distanční výuka - ZS 2020/21]] 
-  * [[internal:​Reforma bakalářského a magisterského programu]]+  * [[Zajištění distanční výuky - LS 2019/20]] 
 +  * [[internal:​Mgr. akreditace institucionální,​ 2018-2019]] 
 +  * [[internal:​Okruhy ke státním závěrečným zkouškám]] pro navazující magisterský program Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika 
 +  * [[internal:​Bc. akreditace institucionální,​ 2017-2018]] 
 +  * [[internal:​Revize bakalářských státnicových otázek říjen 2016]] 
 +  * [[internal:​Akreditace 2015]] 
 +  * [[internal:​Kritéria ​pro hodnocení uchazečů o LCT]] 
 +  * OBSOLETE: ​[[internal: Reforma bakalářského a magisterského programu]] ​a doktorského programu - 2010
   * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem   * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem
   * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů   * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů
-  * [[ http://​ufal.mff.cuni.cz/​internal/​podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium+  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​internal/​podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium ​[staré]
   * [[internal:​phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]]   * [[internal:​phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]]
       * [[internal:​externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]]       * [[internal:​externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]]
   * [[internal:​e-knihovna|Elektronické studijní materiály]]   * [[internal:​e-knihovna|Elektronické studijní materiály]]
-  * [[studium:Howto pro vyučující]] +  * [[internal:teaching]] 
 +  * [[Master thesis at ÚFAL]] 
 +      * [[https://​aic.ufal.mff.cuni.cz/​|AIC]] (Artificial Intelligence Cluster for ÚFAL students) 
 +  * [[internal:​Návrhy diplomových / dizertačních prací na ocenění]] - Bolzanova cena, Cena Josefa Hlávky apod. 
 +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​internship/​|Internship at ÚFAL]] 
 +  * [[internal:​courses for FF|Předměty v r. 2016/17 otevřené pro FF]]
  
 ===== Administrativa ===== ===== Administrativa =====
  
   * [[Směrnice ředitele ÚFAL]]   * [[Směrnice ředitele ÚFAL]]
 +  * [[Směrnice rady doktorského studijního oboru 4I3]]
   * [[Fakturační adresa]]   * [[Fakturační adresa]]
-  * [[internal:Telefonní seznam]] [[http://ufal.mff.cuni.cz/​cgi-bin/​zeman/​adresy/​index.pl|Adresář ÚFALu]] +  ​* [[Čísla grantů]] 
-  * [[internal:Odpovědnosti zaměstnanců]]+  ​* [[internal:administrace-projektu|Administrace projektů (zodpovědnosti)]] 
 +  * [[internal:Veřejné zakázky]] - pravidla pro nákupy (přes DNS)  
 +  * [[internal:​podavani-projektu|Podávání projektů]] 
 +  * {{:t0464a0.pdf|Zákon o vysokých školách platný od 172016, s vyznačenými změnami oproti předchozí verzi}} 
 +    * {{:​2016_apvs_2016_02_02.pdf|Prezentace RUK o dopadu všech změn v novém zákoně}} 
 +  * [[Požární ochrana a bezpečnost práce]] 
 +  * [[internal:​Telefonní seznam]] a [[internal:​zeman:​adresar-ufal|Adresář ÚFALu]] 
 +  * [[internal:e-mail_lists:​E-mailové seznamy]] na MFF
   * [[internal:​Dovolené]]   * [[internal:​Dovolené]]
   * [[internal:​Účtování cest|Služební cesty]]   * [[internal:​Účtování cest|Služební cesty]]
-  * [[Čísla grantů]] +  * [[internal:​Web]] 2012–2013 discussions about upgrade to Drupal
-  * [[Udržování veřejných webových stránek ÚFAL]]+
   * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://​www.google.com/​calendar/​embed?​src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace:   * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://​www.google.com/​calendar/​embed?​src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace:
      * [[http://​www.google.com/​calendar/​ical/​ufal.kalendar%40gmail.com/​public/​basic.ics|ICS]]      * [[http://​www.google.com/​calendar/​ical/​ufal.kalendar%40gmail.com/​public/​basic.ics|ICS]]
      * [[http://​www.google.com/​calendar/​feeds/​ufal.kalendar%40gmail.com/​public/​basic|RSS]]      * [[http://​www.google.com/​calendar/​feeds/​ufal.kalendar%40gmail.com/​public/​basic|RSS]]
-  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​mailman|Mailové konference]] +  * [[:Logo ÚFALu]] a další oficiální loga, hlavičkové papíry a symboly
-  * [[Logo ÚFALu]] a další oficiální loga, hlavičkové papíry a symboly+
   * [[Podklady pro generování vizitek]]   * [[Podklady pro generování vizitek]]
 +  * [[internal:​zapujcene_notebooky:​Zápůjčky notebooků externím spolupracovníkům a anotátorům - seznam]] 
 +  * [[https://​wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/​internal:​office-name-sign|Jmenovky na dveřích]]
  
  
 ===== Publikace ===== ===== Publikace =====
-[[internal:Publikace]] a přímý odkaz do [[http://​ufal.mff.cuni.cz:8080/bib/?​section=publications|vykazovací databáze]] + 
-  *  +  * [[internal:publikace|Pokyny pro vykazování publikací na ÚFALu]] (zkratky: ​[[http://​ufal.mff.cuni.cz/​biblio/?​section=publications|Biblio]] | [[https://​verso.is.cuni.cz/|OBD]]) 
-  * {{financovani-vedy_2009-2011.pdf|Financování vědy v roce 2009 a výhled na 2010 a 2011}} +  * [[internal:​publikace:​Export z Biblia pro webové stránky]] 
-  * [[Časopisy]] - seznam odborných časopisů s Impakt faktorem, mediány pro výpočet RIV bodů (OBSOLETE) +  * [[internal:publikace:Přehled po lidech]] aneb interní hodnocení 
-  * {{publikace.schuze.2007.ppt|Slajdy (.ppt)}} {{publikace.schuze.2007.pdf|Slajdy (.pdf)}} - ze semináře o RIV a vykazování 26.11.2007 (OBSOLETE) +  * [[internal:publikace:Hodnocení publikací]] (seznamy uznávaných časopisů, bodovaných konferencí apod.
-  * [[publikace.vahy-2007.jpg|Bodové hodnocení pro rok 2007]] (pouze pro 2007+  * Směrnice děkana o uvádění pracoviště autora v publikacích [[http://​www.mff.cuni.cz/​vnitro/​dekan/​2013/​smer02.htm|zde]] !!POZOR!! Směrnice nebyla upravena po změně názvu univerzity - prosím v afiliaci používejte nový název, tedy: 
-  * {{publikace.hodnoceni.veda.sborniky.2007.jh1.pdf|Návrh na zvýšení hodnocení ​kterých sborníků (podzim 2007)}} +  ​-  česky ​**Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta**, ​ 
-  * {{publikace.if.pdf|Publikace ​impakt faktory}} (platí pro 2007) +  ​- anglicky ​**Charles University, Faculty of Mathematics and Physics**,  
-  * {{publikace.schuze.2007.ppt|Publikace - slajdy ze schůze}} (OBSOLETE)+  - ve zkrácené formě česky MFF UK,  
 +  - ve zkrácené formě ​ anglicky Charles Univ, Fac Math & Phys. 
 +  * [[presentationsTemplates for presentations and posters]]
   * [[internal:​Disertace]] - disertace obhájené na ÚFALu   * [[internal:​Disertace]] - disertace obhájené na ÚFALu
 +  * [[techrep#​pozadavky-rady-pro-vyzkum-a-vyvoj-aby-vysledek-byl-odborna-kniha|Kniha (dle RIVu)]] Každá technická zpráva i [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​books|kniha vydaná ÚFALem v edici Studies in Computational and Theoretical Linguistics]] (a vůbec každá kniha) musí plnit tyto požadavky
 +  * [[tex:​sctl|Studies in Computational and Theoretical Linguistics:​ how to publish books at ÚFAL]]
 +  * [[pub-company|Doplňkové stránky k publikacím]] slouží jako dokumentace dat a nástrojů, které jste použili při pokusech popsaných ve vašem článku, aby kdokoli mohl vaše pokusy zopakovat. Předpokládá se, že odkaz na svoji doplňkovou stránku uvedete přímo v&​nbsp;​článku.
 +  * [[internal:​publikace:​biblio|Technické poznámky k systému Biblio]]
 +  * [[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​projects/​biblio|Trac/​Biblio]] obsahuje záznamy o vývoji systému Biblio včetně bugzilly
  
 ===== Výzkum - dlouhodobé ===== ===== Výzkum - dlouhodobé =====
  
 +  * [[Podklady pro hodnocení uchazeče|Kritéria hodnocení studentů a pracovníků ÚFAL]] z hlediska publikací
   * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​internal/​docs/​vyzkum-ufal.html|Směry výzkumu]] v ÚFAL MFF UK od roku 2005   * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​internal/​docs/​vyzkum-ufal.html|Směry výzkumu]] v ÚFAL MFF UK od roku 2005
-  * [[Podklady pro hodnocení uchazeče]] o vědecko-pedagogický titul 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]