[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2011/03/24 23:40]
smrz
start [2021/06/11 11:05] (current)
ufal [Granty]
Line 1: Line 1:
-**Vítejte!**+**Welcome to the ÚFAL wiki!**
  
-Pro upravování stránek se musíte ​**přihlásit** (viz tlačítko vlevo). +In order to edit or view some parts of this wiki you must **log in** (see the Login button on the left). 
-**Uživatelské jméno:** //vaše unixové jméno//, **Heslo:** //malé lingvistické heslo//. V případě potíží kontaktujte ​[[ptacek@ufal.mff.cuni.cz|Honzu Ptáčka]].+If you don't have a password (or have forgotten or have some other problems), please contact one of the wiki admins ([[https://ufal.mff.cuni.cz/martin-popel|Martin Popel]][[https://ufal.mff.cuni.cz/​rudolf-rosa|Rudolf Rosa]] or [[ptacek@ufal.mff.cuni.cz|Honza Ptáček]]). (Note for ÚFAL members: Some other people have admin rights too. Check whether you see the //​Administration//​ menu item.) 
 +Please, **don'​t log in with username ''​ufal''​** (it is desirable to know who edited what).
  
-Po přihlášení v levém sloupci též přibude tlačítko s Vaším jménemVede na úvodní stranu osobního Wiki prostoruse kterým můžete naložit podle uváženíDobře poslouží např. jako poznámkový blok.+After login, you can create any pages in your personal namespaceFor pages of general interest for all ÚFAL membersprefer using English. 
 +See [[internal:​Návod k obsluze této Wiki]] and [[WikiBugs]].
  
-[[internal:​Návod k obsluze této Wiki]] pro přihlášené. +Many pages on this wiki are outdated (see "Older revisions of this page" for a date of the last edit of a given page).
-Nevýhody této dokuwiki z vašeho pohledu napište do [[WikiBugs]].+
  
-===== Projekty ===== 
  
-Granty: [[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]],​ [[Čísla grantů]]+A list of updated pages (focused on new PhD students) is kept at 
 +<​html><​span style="​font-size:200%;"></​html>​[[internal:intro-to-ufal|Introduction to UFAL]]<​html></​span></​html>​.
  
 +===== Granty=====
 +  * [[internal:​podavani-projektu|Podávání projektů]]
 +  * [[Čísla grantů]]
 +  * [[internal:​administrace-projektu|Administrace projektů (zodpovědnosti)]]
 +
 +
 +===== Projekty =====
 +  * [[internal:​map|Map of Projects and People at UFAL]] ​
 +  * [[internal:​keywords|Keywords]] ​
 +  * [[GPU|GPU na ÚFALu]] (servery, cesty, frameworky, příkazy)
 +  * [[internal:​Sentimentální GAČR]]
 +  * pdt-projekty
 +    * [[internal:​pdtc|PDT-C:​ Prague Dependency Treebank - Czech/​Consolidated]]
 +    * [[external:​pdt|Prague Dependency Treebank]]
 +    * [[external:​pedt|Prague English Dependency Treebank]]
 +    * [[external:​pcedt|Prague Czech-English Dependency Treebank - cz]]
 +    * [[pcedt:​internal:​pcedt20cd|PCEDT 2.0: Příprava CD]]
 +    * [[pdtsc:​start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]]
   * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​jazz/​PML/​|Prague Markup Language]] (spravuje Petr Pajas, [[internal:​pml|interní poznámky]])   * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​jazz/​PML/​|Prague Markup Language]] (spravuje Petr Pajas, [[internal:​pml|interní poznámky]])
   * [[internal:​pmltq|Dotazování nad stromy (PML-TQ)]]   * [[internal:​pmltq|Dotazování nad stromy (PML-TQ)]]
-  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~semecky/​vallex/​|O valenci]] +  * [[external:valence|O valenci]] 
-  * [[external:pdt|Prague Dependency Treebank]]  +    * [[external:valence:lvc|Anotace light verb constructions]]
-  * [[external:pedt|Prague English Dependency Treebank]]+
   * [[external:​NAP|Speech reconstruction - NAP]]   * [[external:​NAP|Speech reconstruction - NAP]]
-  * [[external:​pcedt|Prague Czech-English Dependency Treebank - cz]] 
-  * [[pdtsc:​start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]] 
   * [[dialogy:​start|Podprojekt Dialogy]]   * [[dialogy:​start|Podprojekt Dialogy]]
   * [[syntéza vět|Syntéza vět]]   * [[syntéza vět|Syntéza vět]]
Line 27: Line 43:
   * [[internal:​hindština|Překlad z angličtiny do hindštiny]] - interní poznámky   * [[internal:​hindština|Překlad z angličtiny do hindštiny]] - interní poznámky
   * [[padt:​|Prague Arabic Dependency Treebank]]   * [[padt:​|Prague Arabic Dependency Treebank]]
-  * [[projekt anotace diskurzu|Projekt anotace diskurzu ]] +  ​* Diskurzní projekty: 
-  * [[Anotace rozšířené koreference| Anotace rozšířené koreference]]+    ​* [[projekt anotace diskurzu|Projekt anotace diskurzu]] 
 +    * [[TextLink-cz|CzeDParse - diskurzní slovník a parser]] 
 +    * [[Evald|Koherence textu Evald (NAKI II)]] 
 +    * [[GeCzLex|GeCzLex:​ německo-český slovník anaforických konektorů]] 
 +    ​* [[Anotace rozšířené koreference|Anotace rozšířené koreference]]
   * [[Český Senior Companion|Český Senior Companion]]   * [[Český Senior Companion|Český Senior Companion]]
   * [[ELDA Speech Recording|ELDA Speech Recording]]   * [[ELDA Speech Recording|ELDA Speech Recording]]
   * [[Závěrečné interní poznámky ukončených projektů]]   * [[Závěrečné interní poznámky ukončených projektů]]
 +  * [[external:​spr|Semantic Pattern Recognition]]
 +  * [[Khresmoi:​start|Khreshmoi]]
 +  * [[Komputační lingvistika:​start|Komputační lingvistika:​ Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu (GAČR prof. Panevové)]]
 +  * [[internal:​cemi|CEMI Project]]
 +  * [[Native Language Identification Shared Task 2013]]
 +  * [[internal:​czengvallex|Czech and English verbal valency - a comparison]]
 +  * [[internal:​manyla|Manyla]] (treebanks of MANY LAnguages – HamleDT a spol.)
 +  * [[internal:​DeriNet|DeriNet]]
 +  * [[internal:​MorfFlex|MorfFlex]]
 +===== Spolupráce s průmyslem =====
 +  * [[internal:​Vizitka UFAL]]
 +  * [[https://​wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/​internal:​smluvni-vyzkum|Smluvní výzkum]]
 +  * [[internal:​Přehled firem]]
  
-===== Data nástroje =====+===== Datanástroje ​a návody / Data, tools and howto ===== 
 + 
 +  * [[external:​autorske_pravo:​autorske-pravo-a-souvisejici-otazky|Autorské právo]] - sbírka problémů, na které se budeme chtít zeptat právníka/​ů  ​
  
   * [[internal:​Data]] - datové zdroje především z LDC, ale i odjinud   * [[internal:​Data]] - datové zdroje především z LDC, ale i odjinud
   * [[internal:​Nástroje]] - zakoupený software, instalované nástroje, datové formáty, převodní skripty   * [[internal:​Nástroje]] - zakoupený software, instalované nástroje, datové formáty, převodní skripty
-  * [[Návody]]+  ​* [[internal:​Kamera]] - jak pracovat s ÚFALí videokamerou 
 +  ​* [[Návody]] ​(Howto)
   * [[jak_citovat_data|Jak citovat data a nástroje]] - odkazy na publikace, jež je doporučeno citovat, když se píše o našich datech a nástrojích   * [[jak_citovat_data|Jak citovat data a nástroje]] - odkazy na publikace, jež je doporučeno citovat, když se píše o našich datech a nástrojích
 +  * Nástroje CESNETu (přihlásit se dá univerzitním loginem – jako do SISu – přes "​EduID.cz"​)
 +    * [[http://​filesender.cesnet.cz|FileSender]] (posílání souborů do 1,9TB velikosti)
 +    * [[http://​connect.cesnet.cz|Videokonference]] – audio/video konference vč. sdílení plochy či dokumentu ​
 +      * O založení videokonferenční místnosti požádejte mailem na [[vidcon@cesnet.cz]]
 +    * [[http://​pki.cesnet.cz/​cs/​tcs-personal-user.html|Osobní certifikáty]] – např. pro podepisování a šifrování pošty
 +    * [[https://​owncloud.cesnet.cz/​|Owncloud:​ online úložiště,​ 1 TB místa]]
 +    * [[https://​www.foodle.cz/​|Foodle:​ plánovač schůzek]]
 +  * [[internal:​Přehled zpracování podle jazyků]] - Které jazyky umí ÚFAL //nějak// zpracovat
 +  * [[internal:​Technologicke schuzky]] - koordinacni schuzky pro optimalizaci vyuzivani nasich IT zdroju
 +  * [[internal:​GDPR Q&A]] - informace ke GDPR na UK/UFALu
 +  * [[internal:​Zimbra Academic notes]] - poznamky k prechodu na Zimbra Academic
  
 ===== Konference a semináře ===== ===== Konference a semináře =====
  
-  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem+  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem ​([[internal:​Fred Jelinek Seminar Series]])
     * [[courses:​rg|Čtenářský kroužek]] (reading group)     * [[courses:​rg|Čtenářský kroužek]] (reading group)
-  ​* [[http://ufal.mff.cuni.cz/​cgi-bin/​bojar/​conferences|Termíny konferencí]]+    * [[hejnice-2020|Výjezdní seminář]] (Hejnice 2020) 
 +  ​* [[http://quest.ms.mff.cuni.cz/​cgi-bin/​zeman/​conferences.pl|Termíny konferencí]]
      * Pro přidání konference editujte stránku [[user:​bojar:​Podklady pro termíny konferencí]].      * Pro přidání konference editujte stránku [[user:​bojar:​Podklady pro termíny konferencí]].
-     * [[http://www.cs.rochester.edu/​~tetreaul/conferences.html|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]] +     * [[http://​cs.rochester.edu/​~omidb/​nlpcalendar/|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]] 
-     * [[internal:​uctovani-cest|Domluva o cestach ​na jednotlive ​konference (uplne dole)]]+     * [[internal:​uctovani-cest#​jednotlive-cesty|Domluva o cestách ​na jednotlivé ​konference (úplně ​dole)]]
   * [[internal:​archiv|Archiv stránek minulých seminářů a konferencí UFALu]]   * [[internal:​archiv|Archiv stránek minulých seminářů a konferencí UFALu]]
 +  * [[Coling_2012_Discourse_Workshop|ADACA Discourse workshop organized at the Coling 2012 conference in Mumbai]] 
 +  * [[internal:​DepLing_2013_Prague|Konference DepLing 2013 pořádaná v Praze - interní poznámky]] 
 +  * [[cost-training-school-2017|COST TextLink Training School, February 2017]]
 ===== Studium ===== ===== Studium =====
 +  * [[internal:​Distanční výuka - LS 2020/21]]
 +  * [[Po dvou semestrech distanční výuky - únor 2021]]
 +  * [[internal:​Distanční výuka - ZS 2020/21]]
 +  * [[Zajištění distanční výuky - LS 2019/20]]
  
 +  * [[internal:​Mgr. akreditace institucionální,​ 2018-2019]]
 +  * [[internal:​Okruhy ke státním závěrečným zkouškám]] pro navazující magisterský program Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika
 +  * [[internal:​Bc. akreditace institucionální,​ 2017-2018]]
 +  * [[internal:​Revize bakalářských státnicových otázek říjen 2016]]
 +  * [[internal:​Akreditace 2015]]
   * [[internal:​Kritéria pro hodnocení uchazečů o LCT]]   * [[internal:​Kritéria pro hodnocení uchazečů o LCT]]
-  ​* [[internal:Reforma bakalářského a magisterského programu]] a doktorského programu+ 
 +  ​Plagiarism and related issues 
 +     * nice handbooks at [[https://​www.akademickaetika.cz/​]] 
 +     * e-course ​[[https://​www.ff.cuni.cz/​2021/​02/​e-learning-focused-academic-integrity-research-ethics-english/​]] 
   * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem   * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem
   * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů   * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů
-  * [[ http://​ufal.mff.cuni.cz/​internal/​podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium [staré] 
   * [[internal:​phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]]   * [[internal:​phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]]
       * [[internal:​externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]]       * [[internal:​externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]]
   * [[internal:​e-knihovna|Elektronické studijní materiály]]   * [[internal:​e-knihovna|Elektronické studijní materiály]]
-  * [[studium:Howto pro vyučující]]+  * [[internal:teaching |Wiki for teachers]] 
 +  * [[Master thesis at ÚFAL]] 
 +      * [[https://​aic.ufal.mff.cuni.cz/​|AIC]] (Artificial Intelligence Cluster for ÚFAL students) 
 +      * topics - presentation 2019 {{ :​thesis_topics_proposals_2019.pdf |pdf}} {{ :​thesis_topics_proposals_2019.pptx |ppx}} 
 +  * [[internal:​Návrhy diplomových / dizertačních prací na ocenění]] - Bolzanova cena, Cena Josefa Hlávky apod. 
 +  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​internship/​|Internship at ÚFAL]] 
 +  * [[internal:​courses for FF|Předměty v r. 2016/17 otevřené pro FF]] 
 + 
 +  *  OBSOLETE: [[internal: Reforma bakalářského a magisterského programu]] a doktorského programu - 2010 
 +  *  [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​internal/​podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium [staré]
  
 ===== Administrativa ===== ===== Administrativa =====
  
   * [[Směrnice ředitele ÚFAL]]   * [[Směrnice ředitele ÚFAL]]
 +  * [[Směrnice rady doktorského studijního oboru 4I3]]
   * [[Fakturační adresa]]   * [[Fakturační adresa]]
-  ​* [[internal:Telefonní seznam]] [[http://ufal.mff.cuni.cz/​cgi-bin/​zeman/​adresy/​index.pl|Adresář ÚFALu]] + 
-  * [[internal:Odpovědnosti zaměstnanců]]+  * [[Čísla grantů]] 
 +  ​* [[internal:administrace-projektu|Administrace projektů (zodpovědnosti)]] 
 +  * [[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]] 
 + 
 +  * [[internal:​Veřejné zakázky]] - pravidla pro nákupy (přes DNS)  
 +  * [[internal:​Spisová služba]] 
 +  * [[Požární ochrana a bezpečnost práce]] 
 + 
 +  * {{:t0464a0.pdf|Zákon o vysokých školách platný od 172016, s vyznačenými změnami oproti předchozí verzi}} 
 +    * {{:​2016_apvs_2016_02_02.pdf|Prezentace RUK o dopadu všech změn v novém zákoně}} 
 + 
 +  * [[internal:​Telefonní seznam]] a [[internal:​zeman:​adresar-ufal|Adresář ÚFALu]] 
 +  * [[internal:e-mail_lists:​E-mailové seznamy]] na MFF
   * [[internal:​Dovolené]]   * [[internal:​Dovolené]]
   * [[internal:​Účtování cest|Služební cesty]]   * [[internal:​Účtování cest|Služební cesty]]
-  * [[Čísla grantů]] +  * [[internal:​Web]] 2012–2013 discussions about upgrade to Drupal
-  * [[Udržování veřejných webových stránek ÚFAL]]+
   * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://​www.google.com/​calendar/​embed?​src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace:   * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://​www.google.com/​calendar/​embed?​src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace:
      * [[http://​www.google.com/​calendar/​ical/​ufal.kalendar%40gmail.com/​public/​basic.ics|ICS]]      * [[http://​www.google.com/​calendar/​ical/​ufal.kalendar%40gmail.com/​public/​basic.ics|ICS]]
      * [[http://​www.google.com/​calendar/​feeds/​ufal.kalendar%40gmail.com/​public/​basic|RSS]]      * [[http://​www.google.com/​calendar/​feeds/​ufal.kalendar%40gmail.com/​public/​basic|RSS]]
-  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​mailman|Mailové konference]] +  * [[:Logo ÚFALu]] a další oficiální loga, hlavičkové papíry a symboly
-  * [[internal:Logo ÚFALu]] a další oficiální loga, hlavičkové papíry a symboly+
   * [[Podklady pro generování vizitek]]   * [[Podklady pro generování vizitek]]
-  * [[internal:​zapujcene_notebooky:​Zapujcky botebooku externim spolupracovnikum ​anotatorum ​- seznam]]+  * [[internal:​zapujcene_notebooky:​Zápůjčky notebooků externím spolupracovníkům ​anotátorům ​- seznam]] 
 +  * [[https://​wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/​internal:​office-name-sign|Jmenovky na dveřích]] 
  
 ===== Publikace ===== ===== Publikace =====
  
-[[internal:Publikace]] a přímý odkaz do [[http://​ufal.mff.cuni.cz:8080/bib/?​section=publications|vykazovací databáze ​Biblio]] ​(stará databáze do roku 2005 je [[http://ufal.mff.cuni.cz:8080/pub/​publications.jsp?​a=publications|zde]], ale všechny ​publikace z&​nbsp;​ní už byly do Biblia ​zkopírovány). +  * [[internal:publikace|Pokyny pro vykazování publikací na ÚFALu]] (zkratky: ​[[http://​ufal.mff.cuni.cz/​biblio/?​section=publications|Biblio]] ​[[https://verso.is.cuni.cz/|OBD]]
- +  * [[internal:publikace:​Export ​z Biblia ​pro webové stránky]] 
-Odkaz do univerzitní databáze ​[[https://verso.is.cuni.cz/]].  +  * [[internal:​publikace:​Přehled po lidech]] aneb interní hodnocení 
- +  ​* ​[[internal:​publikace:​Hodnocení publikací]] (seznamy uznávaných časopisů, bodovaných konferencí apod.) 
-  * [[pub-company|Doplňkové stránky k publikacím]] slouží jako dokumentace dat a nástrojůkteré jste použili při pokusech popsaných ​ve vašem ​článkuaby kdokoli mohl vaše pokusy zopakovat. Předpokládá seže odkaz na svoji doplňkovou stránku uvedete přímo v&nbsp;​článku.+  * Směrnice děkana o uvádění pracoviště autora v publikacích [[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/​dekan/​2013/​smer02.htm|zde]] !!POZOR!! Směrnice nebyla upravena po změně názvu univerzity - prosím v afiliaci používejte nový název, tedy: 
 +  ​-  česky ​**Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta** 
 +  - anglicky **Charles University, Faculty of Mathematics and Physics**,  
 +  - ve zkrácené formě ​česky MFF UK 
 +  - ve zkrácené formě ​ anglicky Charles UnivFac Math Phys. 
 +  * [[presentations| Templates for presentations and posters]]
   * [[internal:​Disertace]] - disertace obhájené na ÚFALu   * [[internal:​Disertace]] - disertace obhájené na ÚFALu
- +  ​[[techrep#​pozadavky-rady-pro-vyzkum-a-vyvoj-aby-vysledek-byl-odborna-kniha|Kniha (dle RIVu)]] Každá technická zpráva i [[http://ufal.mff.cuni.cz/​books|kniha vydaná ÚFALem ​edici Studies in Computational and Theoretical Linguistics]] (a vůbec každá kniha) musí plnit tyto požadavky 
-  ​RIV +  * [[tex:​sctl|Studies in Computational and Theoretical Linguistics:​ how to publish books at ÚFAL]] 
-    * {{riv-vysledky2010-.pdf|Typy výsledků 2010}} (co je odborná kniha apod.) +  * [[pub-company|Doplňkové stránky k publikacím]] slouží jako dokumentace dat a nástrojů, které jste použili při pokusech popsaných ve vašem článku, aby kdokoli mohl vaše pokusy zopakovat. Předpokládá se, že odkaz na svoji doplňkovou stránku uvedete přímo v&​nbsp;​článku.
-    * {{riv-body2008-.pdf|Bodové hodnocení od roku 2008}} +
-    * [[internal:​IF|Impaktované časopisy]] (červen 2009) +
-    * {{isi-conference-2000-2005.pdf|Seznam konferencí vedených v ISI Thomson (jen 2000-2005)}} +
-    * {{:​seznam_recenzovanych_periodik_201011web.pdf|Seznam neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR}} (verze 2010) +
-    * {{seznam-erih-2008.pdf|Seznam humanitních časopisů v databázi ERIH}} +
-    * {{financovani-vedy_2009-2011.pdf|Financování vědy v roce 2009 a výhled na 2010 a 2011}} +
- +
-  * [[http://www.mff.cuni.cz/​vnitro/​dekan/​2004/​smer03.htm|Směrnice děkana o uvádění pracoviště autora ​publikacích]]+
   * [[internal:​publikace:​biblio|Technické poznámky k systému Biblio]]   * [[internal:​publikace:​biblio|Technické poznámky k systému Biblio]]
   * [[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​projects/​biblio|Trac/​Biblio]] obsahuje záznamy o vývoji systému Biblio včetně bugzilly   * [[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​projects/​biblio|Trac/​Biblio]] obsahuje záznamy o vývoji systému Biblio včetně bugzilly
-  * [[internal:​publikace:​Přehled po lidech]] aneb interní hodnocení 
  
 ===== Výzkum - dlouhodobé ===== ===== Výzkum - dlouhodobé =====
  
   * [[Podklady pro hodnocení uchazeče|Kritéria hodnocení studentů a pracovníků ÚFAL]] z hlediska publikací   * [[Podklady pro hodnocení uchazeče|Kritéria hodnocení studentů a pracovníků ÚFAL]] z hlediska publikací
-  * [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​internal/docs/​vyzkum-ufal.html|Směry výzkumu]] v ÚFAL MFF UK od roku 2005+  * {{ :​vyzkum-ufal-2005.pdf |Směry výzkumu v ÚFAL MFF UK od roku2005}} 
 + 
 +===== ÚFAL Meetings ===== 
 +   * [[https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/​_media/user:​hladka:​ufal-meeting-1-2-21.pdf|February 1, 2021]]

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]