[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2016/10/11 10:01]
ufal
start [2023/08/09 14:22] (current)
hladka [Konference a semináře]
Line 1: Line 1:
-**Vítejte!**+**Welcome to the ÚFAL wiki!**
  
-Pro upravování a prohlížení některých částí těchto stránek se musíte **přihlásit** (viz tlačítko vlevo). +In order to edit or view some parts of this wiki you must **log in** (see the Login button on the left). 
-**Uživatelské jméno:** //ufal//**Heslo:** //malé lingvistické heslo//. V případě potíží kontaktujte [[ptacek@ufal.mff.cuni.cz|Honzu Ptáčka]].+If you don't have a password (or have forgotten or have some other problems), please contact one of the wiki admins ([[https://ufal.mff.cuni.cz/martin-popel|Martin Popel]][[https://ufal.mff.cuni.cz/rudolf-rosa|Rudolf Rosa]] or [[ptacek@ufal.mff.cuni.cz|Honza Ptáček]]). (Note for ÚFAL members: Some other people have admin rights too. Check whether you see the //Administration// menu item.) 
 +Please, **don't log in with username ''ufal''** (it is desirable to know who edited what).
  
-Po přihlášení v levém sloupci též přibude tlačítko s Vaším jménemVede na úvodní stranu osobního Wiki prostoruse kterým můžete naložit podle uváženíDobře poslouží např. jako poznámkový blok.+After login, you can create any pages in your personal namespaceFor pages of general interest for all ÚFAL membersprefer using English. 
 +See [[internal:Návod k obsluze této Wiki]] and [[WikiBugs]].
  
-[[internal:Návod k obsluze této Wiki]] pro přihlášené. +Many pages on this wiki are outdated (see "Older revisions of this page" for a date of the last edit of a given page).
-Nevýhody této dokuwiki z vašeho pohledu napište do [[WikiBugs]].+
  
-**Welcome!**+A list of updated pages (focused on new PhD students) is kept at 
 +<html><span style="font-size:200%;"></html>[[internal:intro-to-ufal|Introduction to ÚFAL.]]<html></span></html>
  
-In order to edit or view some parts of this wiki you must **log in** (see button on the left). +===== Granty===== 
-**User name:** //ufal//, **Password:** //small linguistic password - ask colleagues//. In case of any troubles please contact [[ptacek@ufal.mff.cuni.cz|Honza Ptáček]].+  [[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]] 
 +  * [[Čísla grantů]]
  
-===== Projekty ===== 
  
-Granty: [[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]], [[Čísla grantů]] 
  
-  * [[GPU|GPU na ÚFALu]] (servery, cesty, frameworky, příkazy+===== ÚFAL Meetings ===== 
-  * [[internal:Sentimentální GAČR]] +   * Big [[internal:Meetings]] since Feb 2021 (schůze ÚFAL) 
-  * pdt-projekty + 
-    * [[internal:pdtc|PDT-C: Prague Dependency Treebank - Czech/Consolidated]]+ 
 +===== Projekty ===== 
 +  * [[internal:map|Map of Projects and People at ÚFAL]] 
 +  * [[udgroup|Universal Dependencies: ÚFAL UD Group]] 
 +  * PDT a související projekty 
 +    * [[internal:pdtc|PDT-C: Prague Dependency Treebank - Czech/Consolidated - interní poznámky]] 
 +    * [[external:pdtc|PDT-C: Prague Dependency Treebank - Czech/Consolidated]]
     * [[external:pdt|Prague Dependency Treebank]]     * [[external:pdt|Prague Dependency Treebank]]
     * [[external:pedt|Prague English Dependency Treebank]]     * [[external:pedt|Prague English Dependency Treebank]]
Line 27: Line 34:
     * [[pcedt:internal:pcedt20cd|PCEDT 2.0: Příprava CD]]     * [[pcedt:internal:pcedt20cd|PCEDT 2.0: Příprava CD]]
     * [[pdtsc:start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]]     * [[pdtsc:start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]]
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/jazz/PML/|Prague Markup Language]] (spravuje Petr Pajas, [[internal:pml|interní poznámky]]) +    * [[https://ufal.mff.cuni.cz/pml|PML: Prague Markup Language]] (spravuje Jiří Mírovský, [[internal:pml|interní poznámky]]) 
-  * [[internal:pmltq|Dotazování nad stromy (PML-TQ)]]+    * [[internal:pmltq|PML-TQ: Dotazování nad stromy]] 
 +  * [[padt:|Prague Arabic Dependency Treebank]]
   * [[external:valence|O valenci]]   * [[external:valence|O valenci]]
     * [[external:valence:lvc|Anotace light verb constructions]]     * [[external:valence:lvc|Anotace light verb constructions]]
-  * [[external:NAP|Speech reconstruction - NAP]] +    * [[internal:czengvallex|Czech and English verbal valency a comparison]]
-  * [[dialogy:start|Podprojekt Dialogy]] +
-  * [[syntéza vět|Syntéza vět]] +
-  * [[:projects:Content annotation|MultiNet Content Annotation Project]] +
-  * [[internal:tmtPřeklad přes tektogramatickou rovinu]] interní poznámky +
-  * [[internal:hindština|Překlad z angličtiny do hindštiny]] - interní poznámky +
-  * [[padt:|Prague Arabic Dependency Treebank]]+
   * Diskurzní projekty:   * Diskurzní projekty:
     * [[projekt anotace diskurzu|Projekt anotace diskurzu]]     * [[projekt anotace diskurzu|Projekt anotace diskurzu]]
-    * [[TextLink-cz|TextLink-cz - slovník českých konektorů]]+    * [[rapidisc|RapiDisc - metody rychlé diskurzní anotace PDT-C]] 
 +    * [[TextLink-cz|CzeDParse diskurzní slovník a parser]]
     * [[Evald|Koherence textu Evald (NAKI II)]]     * [[Evald|Koherence textu Evald (NAKI II)]]
 +    * [[GeCzLex|GeCzLex: německo-český slovník anaforických konektorů]]
 +    * [[Globální koherence|Globální koherence]]
     * [[Anotace rozšířené koreference|Anotace rozšířené koreference]]     * [[Anotace rozšířené koreference|Anotace rozšířené koreference]]
-  * [[Český Senior Companion|Český Senior Companion]] +    * [[hodnocení textu|Mluvený projev nerodilých mluvčích (NAKI III)]] 
-  * [[ELDA Speech Recording|ELDA Speech Recording]] +  * [[internal:u4u|Charles Translator for Ukraine u4u]] 
-  * [[Závěrečné interní poznámky ukončených projektů]] +
-  * [[external:spr|Semantic Pattern Recognition]] +
-  * [[Khresmoi:start|Khreshmoi]] +
-  * [[Komputační lingvistika:start|Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu (GAČR prof. Panevové)]] +
-  * [[internal:cemi|CEMI Project]] +
-  * [[Native Language Identification Shared Task 2013]] +
-  * [[internal:czengvallex|Czech and English verbal valency - a comparison]] +
-  * [[internal:manyla|Manyla]] (treebanks of MANY LAnguages – HamleDT a spol.)+
   * [[internal:DeriNet|DeriNet]]   * [[internal:DeriNet|DeriNet]]
 +  * [[internal:keywords|Keywords]] 
 +  * [[internal:MorfFlex|MorfFlex]]
 +  * [[internal:SignalASum|Signál a šum]] (TAČR, Bára Hladká)
 +  * Archive
 +    * [[Český Senior Companion|Český Senior Companion]]
 +    * [[dialogy:start|Dialogy]]
 +    * [[ELDA Speech Recording|ELDA Speech Recording]]
 +    * [[Khresmoi:start|Khreshmoi]]
 +    * [[Komputační lingvistika:start|Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu (GAČR prof. Panevové)]]
 +    * [[internal:manyla|Manyla]] (treebanks of MANY LAnguages – HamleDT a spol.) – interní poznámky
 +    * [[:projects:Content annotation|MultiNet Content Annotation Project]]
 +    * [[Native Language Identification Shared Task 2013]]
 +    * [[internal:tmt| Překlad přes tektogramatickou rovinu]] – interní poznámky
 +    * [[internal:hindština|Překlad z angličtiny do hindštiny]] – interní poznámky
 +    * [[external:spr|Semantic Pattern Recognition]]
 +    * [[internal:Sentimentální GAČR]] – interní poznámky
 +    * [[external:NAP|Speech reconstruction - NAP]]
 +    * [[syntéza vět|Syntéza vět]]
 +    * [[Závěrečné interní poznámky ukončených projektů]]
  
 ===== Spolupráce s průmyslem ===== ===== Spolupráce s průmyslem =====
-[[internal:Přehled firem]]+  * [[internal:Vizitka UFAL]] 
 +  * [[https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/internal:smluvni-vyzkum|Smluvní výzkum]] 
 +  * [[internal:Přehled firem]]
  
 ===== Data, nástroje a návody / Data, tools and howto ===== ===== Data, nástroje a návody / Data, tools and howto =====
Line 63: Line 81:
  
   * [[internal:Data]] - datové zdroje především z LDC, ale i odjinud   * [[internal:Data]] - datové zdroje především z LDC, ale i odjinud
 +  * [[GPU|GPU na ÚFALu]] (servery, cesty, frameworky, příkazy)
   * [[internal:Nástroje]] - zakoupený software, instalované nástroje, datové formáty, převodní skripty   * [[internal:Nástroje]] - zakoupený software, instalované nástroje, datové formáty, převodní skripty
   * [[internal:Kamera]] - jak pracovat s ÚFALí videokamerou   * [[internal:Kamera]] - jak pracovat s ÚFALí videokamerou
Line 68: Line 87:
   * [[jak_citovat_data|Jak citovat data a nástroje]] - odkazy na publikace, jež je doporučeno citovat, když se píše o našich datech a nástrojích   * [[jak_citovat_data|Jak citovat data a nástroje]] - odkazy na publikace, jež je doporučeno citovat, když se píše o našich datech a nástrojích
   * Nástroje CESNETu (přihlásit se dá univerzitním loginem – jako do SISu – přes "EduID.cz")   * Nástroje CESNETu (přihlásit se dá univerzitním loginem – jako do SISu – přes "EduID.cz")
-    * [[http://filesender.cesnet.cz|FileSender]] (posílání souborů do 500 GB)+    * [[http://filesender.cesnet.cz|FileSender]] (posílání souborů do 1,9TB velikosti)
     * [[http://connect.cesnet.cz|Videokonference]] – audio/video konference vč. sdílení plochy či dokumentu      * [[http://connect.cesnet.cz|Videokonference]] – audio/video konference vč. sdílení plochy či dokumentu 
       * O založení videokonferenční místnosti požádejte mailem na [[vidcon@cesnet.cz]]       * O založení videokonferenční místnosti požádejte mailem na [[vidcon@cesnet.cz]]
Line 76: Line 95:
   * [[internal:Přehled zpracování podle jazyků]] - Které jazyky umí ÚFAL //nějak// zpracovat   * [[internal:Přehled zpracování podle jazyků]] - Které jazyky umí ÚFAL //nějak// zpracovat
   * [[internal:Technologicke schuzky]] - koordinacni schuzky pro optimalizaci vyuzivani nasich IT zdroju   * [[internal:Technologicke schuzky]] - koordinacni schuzky pro optimalizaci vyuzivani nasich IT zdroju
 +  * [[internal:GDPR Q&A]] - informace ke GDPR na UK/UFALu 
 +  * [[internal:Zimbra Academic notes]] - poznamky k prechodu na Zimbra Academic
  
 ===== Konference a semináře ===== ===== Konference a semináře =====
  
-  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem ([[internal:Fred Jelinek Seminar Series]]) +  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem 
-    * [[courses:rg|Čtenářský kroužek]] (reading group)+    * [[https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/hejnice-2023#hejnice-september-2023 Výjezdní seminář (Hejnice 17.-19. 9. 2023)]]
   * [[http://quest.ms.mff.cuni.cz/cgi-bin/zeman/conferences.pl|Termíny konferencí]]   * [[http://quest.ms.mff.cuni.cz/cgi-bin/zeman/conferences.pl|Termíny konferencí]]
      * Pro přidání konference editujte stránku [[user:bojar:Podklady pro termíny konferencí]].      * Pro přidání konference editujte stránku [[user:bojar:Podklady pro termíny konferencí]].
      * [[http://cs.rochester.edu/~omidb/nlpcalendar/|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]]      * [[http://cs.rochester.edu/~omidb/nlpcalendar/|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]]
-     * [[internal:uctovani-cest#jednotlive-cesty|Domluva o cestách na jednotlivé konference (úplně dole)]]+     * [[internal:business-trips#specific-trips-jednotlive-cesty|Domluva o cestách na jednotlivé konference (úplně dole)]]
   * [[internal:archiv|Archiv stránek minulých seminářů a konferencí UFALu]]   * [[internal:archiv|Archiv stránek minulých seminářů a konferencí UFALu]]
   * [[Coling_2012_Discourse_Workshop|ADACA Discourse workshop organized at the Coling 2012 conference in Mumbai]]   * [[Coling_2012_Discourse_Workshop|ADACA Discourse workshop organized at the Coling 2012 conference in Mumbai]]
   * [[internal:DepLing_2013_Prague|Konference DepLing 2013 pořádaná v Praze - interní poznámky]]   * [[internal:DepLing_2013_Prague|Konference DepLing 2013 pořádaná v Praze - interní poznámky]]
-  * [[sedlec-prcice-september-2015|Sedlec-Prčice, September 2015]] 
   * [[cost-training-school-2017|COST TextLink Training School, February 2017]]   * [[cost-training-school-2017|COST TextLink Training School, February 2017]]
- 
 ===== Studium ===== ===== Studium =====
 +== Bc == 
 +  * [[internal:Bc. akreditace institucionální, 2017-2018]]
   * [[internal:Revize bakalářských státnicových otázek říjen 2016]]   * [[internal:Revize bakalářských státnicových otázek říjen 2016]]
 +
 +== Mgr ==
 +  * [[internal:Mgr. akreditace institucionální, 2018-2019]]
 +  * [[internal:Okruhy ke státním závěrečným zkouškám]] pro navazující magisterský program Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika
   * [[internal:Akreditace 2015]]   * [[internal:Akreditace 2015]]
 +  * **[[https://www.unideusto.org/tuningeu/workload-a-ects/177-educational-structures-learning-outcomes-workload-and-the-calculation-of-ects-credits.html#Workload|Educational structures, Learning outcomes, Workload and the Calculation of ECTS credits]]**
 +  * [[internal:Lingvistické předměty - update 2023]]
 +  * [[Master thesis at ÚFAL]]
 +  * [[https://aic.ufal.mff.cuni.cz/|AIC]] (Artificial Intelligence Cluster for ÚFAL students)
 +  * topics - presentation 2019 {{ :thesis_topics_proposals_2019.pdf |pdf}} {{ :thesis_topics_proposals_2019.pptx |ppx}}
 +  * [[internal:Návrhy diplomových / dizertačních prací na ocenění]] - Bolzanova cena, Cena Josefa Hlávky apod.
   * [[internal:Kritéria pro hodnocení uchazečů o LCT]]   * [[internal:Kritéria pro hodnocení uchazečů o LCT]]
-  * [[internal:Reforma bakalářského a magisterského programu]] a doktorského programu - 2010 + 
-  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem +== PhD ==
-  * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů +
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internal/podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium [staré]+
   * [[internal:phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]]   * [[internal:phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]]
       * [[internal:externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]]       * [[internal:externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]]
 +
 +== Plagiarism and related issues ==
 +  * nice handbooks at [[https://www.akademickaetika.cz/]]
 +  * e-course [[https://www.ff.cuni.cz/2021/02/e-learning-focused-academic-integrity-research-ethics-english/]]
 +
 +
 +== Courses ==
 +  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem
 +  * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů
   * [[internal:e-knihovna|Elektronické studijní materiály]]   * [[internal:e-knihovna|Elektronické studijní materiály]]
-  * [[studium:Howto pro vyučující]] +  * [[internal:teaching |Wiki for teachers]]
-  * [[Master thesis at ÚFAL]] +
-  * [[internal:Návrhy diplomových / dizertačních prací na ocenění]] - Bolzanova cena, Cena Josefa Hlávky apod. +
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internship/|Internship at ÚFAL]]+
   * [[internal:courses for FF|Předměty v r. 2016/17 otevřené pro FF]]   * [[internal:courses for FF|Předměty v r. 2016/17 otevřené pro FF]]
 +
 +  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internship/|Internship at ÚFAL]]
 +
 +== On-line teaching (Covid19) ==
 +  * [[Zajištění distanční výuky - LS 2019/20]]
 +  * [[internal:Distanční výuka - LS 2020/21]]
 +  * [[Po dvou semestrech distanční výuky - únor 2021]]
 +  * [[internal:Distanční výuka - ZS 2020/21]]
 +
 +
 +== Obsolete ==
 +  *  [[internal: Reforma bakalářského a magisterského programu]] a doktorského programu - 2010
 +  *  [[http://ufal.mff.cuni.cz/internal/podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium [staré]
  
 ===== Administrativa ===== ===== Administrativa =====
  
-  * [[Směrnice ředitele ÚFAL]]+  * [[internal:narizeni-reditele-ufal|Příkazy a nařízení ředitele ÚFAL]]
   * [[Směrnice rady doktorského studijního oboru 4I3]]   * [[Směrnice rady doktorského studijního oboru 4I3]]
 +  * [[Fakturační adresa]]
 +
 +  * [[Čísla grantů]]
 +  * [[internal:administrace-projektu|Administrace projektů (zodpovědnosti)]]
 +  * [[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]]
 +
 +  * [[internal:Veřejné zakázky]] - pravidla pro nákupy (přes DNS) 
 +  * [[internal:Spisová služba]]
   * [[Požární ochrana a bezpečnost práce]]   * [[Požární ochrana a bezpečnost práce]]
-  * {{:t0464a0.pdf|Zákon o vysokých školách platný od 1. 7. 2016, s vyznačenými změnami oproti předhozí verzi}}+ 
 +  * {{:t0464a0.pdf|Zákon o vysokých školách platný od 1. 7. 2016, s vyznačenými změnami oproti předchozí verzi}}
     * {{:2016_apvs_2016_02_02.pdf|Prezentace RUK o dopadu všech změn v novém zákoně}}     * {{:2016_apvs_2016_02_02.pdf|Prezentace RUK o dopadu všech změn v novém zákoně}}
-  * [[Fakturační adresa]]+
   * [[internal:Telefonní seznam]] a [[internal:zeman:adresar-ufal|Adresář ÚFALu]]   * [[internal:Telefonní seznam]] a [[internal:zeman:adresar-ufal|Adresář ÚFALu]]
-  * [[internal:Odpovědnosti zaměstnanců]]+  * [[internal:e-mail_lists:E-mailové seznamy]] na MFF 
 +  * [[internal:Map of office desks]] Malá Strana + Troja 
   * [[internal:Dovolené]]   * [[internal:Dovolené]]
-  * [[internal:Účtování cest|Služební cesty]] + 
-  * [[Čísla grantů]] +  * [[internal:Pracovnělékařské prohlídky]] 
-  * [[internal:Web]] + 
-    * [[Udržování veřejných webových stránek ÚFAL]] +  * [[internal:business-trips|Služební cesty (Business trips)]] 
-    Please transfer and review your public web content (personal profile plus your projects) to the [[http://ufallab.ms.mff.cuni.cz:23680/|next version of public webpages]]. Wiki about the web transition process is [[internal:web|here]].+  * [[internal:Web]] 2012–2013 discussions about upgrade to Drupal
   * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://www.google.com/calendar/embed?src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace:   * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://www.google.com/calendar/embed?src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace:
      * [[http://www.google.com/calendar/ical/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic.ics|ICS]]      * [[http://www.google.com/calendar/ical/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic.ics|ICS]]
      * [[http://www.google.com/calendar/feeds/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic|RSS]]      * [[http://www.google.com/calendar/feeds/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic|RSS]]
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/mailman|Mailové konference]] + 
-  * [[internal:Logo ÚFALu]] a další oficiální loga, hlavičkové papíry a symboly+ 
 +  * [[:Logo ÚFALu]] a další oficiální loga, hlavičkové papíry a symboly
   * [[Podklady pro generování vizitek]]   * [[Podklady pro generování vizitek]]
   * [[internal:zapujcene_notebooky:Zápůjčky notebooků externím spolupracovníkům a anotátorům - seznam]]   * [[internal:zapujcene_notebooky:Zápůjčky notebooků externím spolupracovníkům a anotátorům - seznam]]
-  * [[internal:e-mail_lists:E-mailové seznamy]]+  * [[internal:cedulky-ke-dverim|Jmenovky na dveřích]] 
 +  * [[social-networks|Sociální sítě]] 
 + 
 +  * [[internal:foreign-visitors|Foreign visitors / New employees]] 
  
 ===== Publikace ===== ===== Publikace =====
Line 141: Line 203:
   * [[internal:publikace:Přehled po lidech]] aneb interní hodnocení   * [[internal:publikace:Přehled po lidech]] aneb interní hodnocení
   * [[internal:publikace:Hodnocení publikací]] (seznamy uznávaných časopisů, bodovaných konferencí apod.)   * [[internal:publikace:Hodnocení publikací]] (seznamy uznávaných časopisů, bodovaných konferencí apod.)
-  * [[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer02.htm|Směrnice děkana o uvádění pracoviště autora publikacích]]+  * Směrnice děkana o uvádění pracoviště autora v publikacích [[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer02.htm|zde]] !!POZOR!! Směrnice nebyla upravena po změně názvu univerzity - prosím afiliaci používejte nový název, tedy: 
 +  -  česky **Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta**,  
 +  - anglicky **Charles University, Faculty of Mathematics and Physics**,  
 +  - ve zkrácené formě česky MFF UK,  
 +  - ve zkrácené formě  anglicky Charles Univ, Fac Math & Phys. 
 +  * [[presentations| Templates for presentations and posters]]
   * [[internal:Disertace]] - disertace obhájené na ÚFALu   * [[internal:Disertace]] - disertace obhájené na ÚFALu
   * [[techrep#pozadavky-rady-pro-vyzkum-a-vyvoj-aby-vysledek-byl-odborna-kniha|Kniha (dle RIVu)]] Každá technická zpráva i [[http://ufal.mff.cuni.cz/books|kniha vydaná ÚFALem v edici Studies in Computational and Theoretical Linguistics]] (a vůbec každá kniha) musí plnit tyto požadavky   * [[techrep#pozadavky-rady-pro-vyzkum-a-vyvoj-aby-vysledek-byl-odborna-kniha|Kniha (dle RIVu)]] Každá technická zpráva i [[http://ufal.mff.cuni.cz/books|kniha vydaná ÚFALem v edici Studies in Computational and Theoretical Linguistics]] (a vůbec každá kniha) musí plnit tyto požadavky
 +  * [[tex:sctl|Studies in Computational and Theoretical Linguistics: how to publish books at ÚFAL]]
   * [[pub-company|Doplňkové stránky k publikacím]] slouží jako dokumentace dat a nástrojů, které jste použili při pokusech popsaných ve vašem článku, aby kdokoli mohl vaše pokusy zopakovat. Předpokládá se, že odkaz na svoji doplňkovou stránku uvedete přímo v&nbsp;článku.   * [[pub-company|Doplňkové stránky k publikacím]] slouží jako dokumentace dat a nástrojů, které jste použili při pokusech popsaných ve vašem článku, aby kdokoli mohl vaše pokusy zopakovat. Předpokládá se, že odkaz na svoji doplňkovou stránku uvedete přímo v&nbsp;článku.
   * [[internal:publikace:biblio|Technické poznámky k systému Biblio]]   * [[internal:publikace:biblio|Technické poznámky k systému Biblio]]
Line 151: Line 219:
  
   * [[Podklady pro hodnocení uchazeče|Kritéria hodnocení studentů a pracovníků ÚFAL]] z hlediska publikací   * [[Podklady pro hodnocení uchazeče|Kritéria hodnocení studentů a pracovníků ÚFAL]] z hlediska publikací
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internal/docs/vyzkum-ufal.html|Směry výzkumu]] v ÚFAL MFF UK od roku 2005+  * {{ :vyzkum-ufal-2005.pdf |Směry výzkumu v ÚFAL MFF UK od roku 2005}} 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]