[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2021/02/01 14:31]
hladka
start [2023/08/09 14:22] (current)
hladka [Konference a semináře]
Line 9: Line 9:
  
 Many pages on this wiki are outdated (see "Older revisions of this page" for a date of the last edit of a given page). Many pages on this wiki are outdated (see "Older revisions of this page" for a date of the last edit of a given page).
 +
 A list of updated pages (focused on new PhD students) is kept at A list of updated pages (focused on new PhD students) is kept at
-<html><span style="font-size:200%;"></html>[[internal:intro-to-ufal|Introduction to UFAL]]<html></span></html>.+<html><span style="font-size:200%;"></html>[[internal:intro-to-ufal|Introduction to ÚFAL.]]<html></span></html>
  
-===== Projekty =====+===== Granty===== 
 +  * [[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]] 
 +  * [[Čísla grantů]]
  
-Granty: [[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]], [[Čísla grantů]], [[internal:administrace-projektu|Administrace projektů (zodpovědnosti)]] 
  
-[[internal:map|Map of Projects and People at UFAL]]  
  
-  * [[internal:keywords|Keywords]]  +===== ÚFAL Meetings ===== 
-  * [[GPU|GPU na ÚFALu]] (servery, cesty, frameworky, příkazy) +   * Big [[internal:Meetings]] since Feb 2021 (schůze ÚFAL) 
-  * [[internal:Sentimentální GAČR]] + 
-  * pdt-projekty + 
-    * [[internal:pdtc|PDT-C: Prague Dependency Treebank - Czech/Consolidated]]+===== Projekty ===== 
 +  * [[internal:map|Map of Projects and People at ÚFAL]] 
 +  * [[udgroup|Universal DependenciesÚFAL UD Group]] 
 +  * PDT a související projekty 
 +    * [[internal:pdtc|PDT-C: Prague Dependency Treebank - Czech/Consolidated - interní poznámky]] 
 +    * [[external:pdtc|PDT-C: Prague Dependency Treebank - Czech/Consolidated]]
     * [[external:pdt|Prague Dependency Treebank]]     * [[external:pdt|Prague Dependency Treebank]]
     * [[external:pedt|Prague English Dependency Treebank]]     * [[external:pedt|Prague English Dependency Treebank]]
Line 28: Line 34:
     * [[pcedt:internal:pcedt20cd|PCEDT 2.0: Příprava CD]]     * [[pcedt:internal:pcedt20cd|PCEDT 2.0: Příprava CD]]
     * [[pdtsc:start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]]     * [[pdtsc:start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]]
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/jazz/PML/|Prague Markup Language]] (spravuje Petr Pajas, [[internal:pml|interní poznámky]]) +    * [[https://ufal.mff.cuni.cz/pml|PML: Prague Markup Language]] (spravuje Jiří Mírovský, [[internal:pml|interní poznámky]]) 
-  * [[internal:pmltq|Dotazování nad stromy (PML-TQ)]]+    * [[internal:pmltq|PML-TQ: Dotazování nad stromy]] 
 +  * [[padt:|Prague Arabic Dependency Treebank]]
   * [[external:valence|O valenci]]   * [[external:valence|O valenci]]
     * [[external:valence:lvc|Anotace light verb constructions]]     * [[external:valence:lvc|Anotace light verb constructions]]
-  * [[external:NAP|Speech reconstruction - NAP]] +    * [[internal:czengvallex|Czech and English verbal valency a comparison]]
-  * [[dialogy:start|Podprojekt Dialogy]] +
-  * [[syntéza vět|Syntéza vět]] +
-  * [[:projects:Content annotation|MultiNet Content Annotation Project]] +
-  * [[internal:tmtPřeklad přes tektogramatickou rovinu]] interní poznámky +
-  * [[internal:hindština|Překlad z angličtiny do hindštiny]] - interní poznámky +
-  * [[padt:|Prague Arabic Dependency Treebank]]+
   * Diskurzní projekty:   * Diskurzní projekty:
     * [[projekt anotace diskurzu|Projekt anotace diskurzu]]     * [[projekt anotace diskurzu|Projekt anotace diskurzu]]
 +    * [[rapidisc|RapiDisc - metody rychlé diskurzní anotace PDT-C]]
     * [[TextLink-cz|CzeDParse - diskurzní slovník a parser]]     * [[TextLink-cz|CzeDParse - diskurzní slovník a parser]]
     * [[Evald|Koherence textu Evald (NAKI II)]]     * [[Evald|Koherence textu Evald (NAKI II)]]
     * [[GeCzLex|GeCzLex: německo-český slovník anaforických konektorů]]     * [[GeCzLex|GeCzLex: německo-český slovník anaforických konektorů]]
 +    * [[Globální koherence|Globální koherence]]
     * [[Anotace rozšířené koreference|Anotace rozšířené koreference]]     * [[Anotace rozšířené koreference|Anotace rozšířené koreference]]
-  * [[Český Senior Companion|Český Senior Companion]] +    * [[hodnocení textu|Mluvený projev nerodilých mluvčích (NAKI III)]] 
-  * [[ELDA Speech Recording|ELDA Speech Recording]] +  * [[internal:u4u|Charles Translator for Ukraine u4u]] 
-  * [[Závěrečné interní poznámky ukončených projektů]] +
-  * [[external:spr|Semantic Pattern Recognition]] +
-  * [[Khresmoi:start|Khreshmoi]] +
-  * [[Komputační lingvistika:start|Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu (GAČR prof. Panevové)]] +
-  * [[internal:cemi|CEMI Project]] +
-  * [[Native Language Identification Shared Task 2013]] +
-  * [[internal:czengvallex|Czech and English verbal valency - a comparison]] +
-  * [[internal:manyla|Manyla]] (treebanks of MANY LAnguages – HamleDT a spol.)+
   * [[internal:DeriNet|DeriNet]]   * [[internal:DeriNet|DeriNet]]
 +  * [[internal:keywords|Keywords]] 
   * [[internal:MorfFlex|MorfFlex]]   * [[internal:MorfFlex|MorfFlex]]
 +  * [[internal:SignalASum|Signál a šum]] (TAČR, Bára Hladká)
 +  * Archive
 +    * [[Český Senior Companion|Český Senior Companion]]
 +    * [[dialogy:start|Dialogy]]
 +    * [[ELDA Speech Recording|ELDA Speech Recording]]
 +    * [[Khresmoi:start|Khreshmoi]]
 +    * [[Komputační lingvistika:start|Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu (GAČR prof. Panevové)]]
 +    * [[internal:manyla|Manyla]] (treebanks of MANY LAnguages – HamleDT a spol.) – interní poznámky
 +    * [[:projects:Content annotation|MultiNet Content Annotation Project]]
 +    * [[Native Language Identification Shared Task 2013]]
 +    * [[internal:tmt| Překlad přes tektogramatickou rovinu]] – interní poznámky
 +    * [[internal:hindština|Překlad z angličtiny do hindštiny]] – interní poznámky
 +    * [[external:spr|Semantic Pattern Recognition]]
 +    * [[internal:Sentimentální GAČR]] – interní poznámky
 +    * [[external:NAP|Speech reconstruction - NAP]]
 +    * [[syntéza vět|Syntéza vět]]
 +    * [[Závěrečné interní poznámky ukončených projektů]]
 +
 ===== Spolupráce s průmyslem ===== ===== Spolupráce s průmyslem =====
   * [[internal:Vizitka UFAL]]   * [[internal:Vizitka UFAL]]
 +  * [[https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/internal:smluvni-vyzkum|Smluvní výzkum]]
   * [[internal:Přehled firem]]   * [[internal:Přehled firem]]
  
Line 66: Line 81:
  
   * [[internal:Data]] - datové zdroje především z LDC, ale i odjinud   * [[internal:Data]] - datové zdroje především z LDC, ale i odjinud
 +  * [[GPU|GPU na ÚFALu]] (servery, cesty, frameworky, příkazy)
   * [[internal:Nástroje]] - zakoupený software, instalované nástroje, datové formáty, převodní skripty   * [[internal:Nástroje]] - zakoupený software, instalované nástroje, datové formáty, převodní skripty
   * [[internal:Kamera]] - jak pracovat s ÚFALí videokamerou   * [[internal:Kamera]] - jak pracovat s ÚFALí videokamerou
Line 84: Line 100:
 ===== Konference a semináře ===== ===== Konference a semináře =====
  
-  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem ([[internal:Fred Jelinek Seminar Series]]) +  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem 
-    * [[courses:rg|Čtenářský kroužek]] (reading group) +    * [[https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/hejnice-2023#hejnice-september-2023 | Výjezdní seminář (Hejnice 17.-19. 9. 2023)]]
-    * [[hejnice-2020|Výjezdní seminář]] (Hejnice 2020)+
   * [[http://quest.ms.mff.cuni.cz/cgi-bin/zeman/conferences.pl|Termíny konferencí]]   * [[http://quest.ms.mff.cuni.cz/cgi-bin/zeman/conferences.pl|Termíny konferencí]]
      * Pro přidání konference editujte stránku [[user:bojar:Podklady pro termíny konferencí]].      * Pro přidání konference editujte stránku [[user:bojar:Podklady pro termíny konferencí]].
      * [[http://cs.rochester.edu/~omidb/nlpcalendar/|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]]      * [[http://cs.rochester.edu/~omidb/nlpcalendar/|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]]
-     * [[internal:uctovani-cest#jednotlive-cesty|Domluva o cestách na jednotlivé konference (úplně dole)]]+     * [[internal:business-trips#specific-trips-jednotlive-cesty|Domluva o cestách na jednotlivé konference (úplně dole)]]
   * [[internal:archiv|Archiv stránek minulých seminářů a konferencí UFALu]]   * [[internal:archiv|Archiv stránek minulých seminářů a konferencí UFALu]]
   * [[Coling_2012_Discourse_Workshop|ADACA Discourse workshop organized at the Coling 2012 conference in Mumbai]]   * [[Coling_2012_Discourse_Workshop|ADACA Discourse workshop organized at the Coling 2012 conference in Mumbai]]
Line 96: Line 111:
   * [[cost-training-school-2017|COST TextLink Training School, February 2017]]   * [[cost-training-school-2017|COST TextLink Training School, February 2017]]
 ===== Studium ===== ===== Studium =====
-  * [[internal:Distanční výuka - ZS 2020/21]] +== Bc ==
-  * [[Zajištění distanční výuky - LS 2019/20]] +
-  * [[internal:Mgr. akreditace institucionální, 2018-2019]] +
-  * [[internal:Okruhy ke státním závěrečným zkouškám]] pro navazující magisterský program Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika+
   * [[internal:Bc. akreditace institucionální, 2017-2018]]   * [[internal:Bc. akreditace institucionální, 2017-2018]]
   * [[internal:Revize bakalářských státnicových otázek říjen 2016]]   * [[internal:Revize bakalářských státnicových otázek říjen 2016]]
 +
 +== Mgr ==
 +  * [[internal:Mgr. akreditace institucionální, 2018-2019]]
 +  * [[internal:Okruhy ke státním závěrečným zkouškám]] pro navazující magisterský program Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika
   * [[internal:Akreditace 2015]]   * [[internal:Akreditace 2015]]
 +  * **[[https://www.unideusto.org/tuningeu/workload-a-ects/177-educational-structures-learning-outcomes-workload-and-the-calculation-of-ects-credits.html#Workload|Educational structures, Learning outcomes, Workload and the Calculation of ECTS credits]]**
 +  * [[internal:Lingvistické předměty - update 2023]]
 +  * [[Master thesis at ÚFAL]]
 +  * [[https://aic.ufal.mff.cuni.cz/|AIC]] (Artificial Intelligence Cluster for ÚFAL students)
 +  * topics - presentation 2019 {{ :thesis_topics_proposals_2019.pdf |pdf}} {{ :thesis_topics_proposals_2019.pptx |ppx}}
 +  * [[internal:Návrhy diplomových / dizertačních prací na ocenění]] - Bolzanova cena, Cena Josefa Hlávky apod.
   * [[internal:Kritéria pro hodnocení uchazečů o LCT]]   * [[internal:Kritéria pro hodnocení uchazečů o LCT]]
-  * OBSOLETE: [[internal: Reforma bakalářského a magisterského programu]] a doktorského programu - 2010 + 
-  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem +== PhD ==
-  * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů +
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internal/podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium [staré]+
   * [[internal:phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]]   * [[internal:phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]]
       * [[internal:externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]]       * [[internal:externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]]
 +
 +== Plagiarism and related issues ==
 +  * nice handbooks at [[https://www.akademickaetika.cz/]]
 +  * e-course [[https://www.ff.cuni.cz/2021/02/e-learning-focused-academic-integrity-research-ethics-english/]]
 +
 +
 +== Courses ==
 +  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem
 +  * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů
   * [[internal:e-knihovna|Elektronické studijní materiály]]   * [[internal:e-knihovna|Elektronické studijní materiály]]
-  * [[internal:teaching]] +  * [[internal:teaching |Wiki for teachers]]
-  * [[Master thesis at ÚFAL]] +
-      * [[https://aic.ufal.mff.cuni.cz/|AIC]] (Artificial Intelligence Cluster for ÚFAL students) +
-  * [[internal:Návrhy diplomových / dizertačních prací na ocenění]] - Bolzanova cena, Cena Josefa Hlávky apod. +
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internship/|Internship at ÚFAL]]+
   * [[internal:courses for FF|Předměty v r. 2016/17 otevřené pro FF]]   * [[internal:courses for FF|Předměty v r. 2016/17 otevřené pro FF]]
 +
 +  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internship/|Internship at ÚFAL]]
 +
 +== On-line teaching (Covid19) ==
 +  * [[Zajištění distanční výuky - LS 2019/20]]
 +  * [[internal:Distanční výuka - LS 2020/21]]
 +  * [[Po dvou semestrech distanční výuky - únor 2021]]
 +  * [[internal:Distanční výuka - ZS 2020/21]]
 +
 +
 +== Obsolete ==
 +  *  [[internal: Reforma bakalářského a magisterského programu]] a doktorského programu - 2010
 +  *  [[http://ufal.mff.cuni.cz/internal/podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium [staré]
  
 ===== Administrativa ===== ===== Administrativa =====
  
-  * [[Směrnice ředitele ÚFAL]]+  * [[internal:narizeni-reditele-ufal|Příkazy a nařízení ředitele ÚFAL]]
   * [[Směrnice rady doktorského studijního oboru 4I3]]   * [[Směrnice rady doktorského studijního oboru 4I3]]
   * [[Fakturační adresa]]   * [[Fakturační adresa]]
 +
   * [[Čísla grantů]]   * [[Čísla grantů]]
   * [[internal:administrace-projektu|Administrace projektů (zodpovědnosti)]]   * [[internal:administrace-projektu|Administrace projektů (zodpovědnosti)]]
 +  * [[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]]
 +
   * [[internal:Veřejné zakázky]] - pravidla pro nákupy (přes DNS)    * [[internal:Veřejné zakázky]] - pravidla pro nákupy (přes DNS) 
   * [[internal:Spisová služba]]   * [[internal:Spisová služba]]
-  * [[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]]+  * [[Požární ochrana a bezpečnost práce]] 
   * {{:t0464a0.pdf|Zákon o vysokých školách platný od 1. 7. 2016, s vyznačenými změnami oproti předchozí verzi}}   * {{:t0464a0.pdf|Zákon o vysokých školách platný od 1. 7. 2016, s vyznačenými změnami oproti předchozí verzi}}
     * {{:2016_apvs_2016_02_02.pdf|Prezentace RUK o dopadu všech změn v novém zákoně}}     * {{:2016_apvs_2016_02_02.pdf|Prezentace RUK o dopadu všech změn v novém zákoně}}
-  * [[Požární ochrana a bezpečnost práce]]+
   * [[internal:Telefonní seznam]] a [[internal:zeman:adresar-ufal|Adresář ÚFALu]]   * [[internal:Telefonní seznam]] a [[internal:zeman:adresar-ufal|Adresář ÚFALu]]
   * [[internal:e-mail_lists:E-mailové seznamy]] na MFF   * [[internal:e-mail_lists:E-mailové seznamy]] na MFF
 +  * [[internal:Map of office desks]] Malá Strana + Troja
 +
   * [[internal:Dovolené]]   * [[internal:Dovolené]]
-  * [[internal:Účtování cest|Služební cesty]]+ 
 +  * [[internal:Pracovnělékařské prohlídky]] 
 + 
 +  * [[internal:business-trips|Služební cesty (Business trips)]]
   * [[internal:Web]] 2012–2013 discussions about upgrade to Drupal   * [[internal:Web]] 2012–2013 discussions about upgrade to Drupal
   * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://www.google.com/calendar/embed?src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace:   * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://www.google.com/calendar/embed?src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace:
      * [[http://www.google.com/calendar/ical/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic.ics|ICS]]      * [[http://www.google.com/calendar/ical/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic.ics|ICS]]
      * [[http://www.google.com/calendar/feeds/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic|RSS]]      * [[http://www.google.com/calendar/feeds/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic|RSS]]
 +
 +
   * [[:Logo ÚFALu]] a další oficiální loga, hlavičkové papíry a symboly   * [[:Logo ÚFALu]] a další oficiální loga, hlavičkové papíry a symboly
   * [[Podklady pro generování vizitek]]   * [[Podklady pro generování vizitek]]
   * [[internal:zapujcene_notebooky:Zápůjčky notebooků externím spolupracovníkům a anotátorům - seznam]]   * [[internal:zapujcene_notebooky:Zápůjčky notebooků externím spolupracovníkům a anotátorům - seznam]]
-  * [[https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/internal:office-name-sign|Jmenovky na dveřích]]+  * [[internal:cedulky-ke-dverim|Jmenovky na dveřích]] 
 +  * [[social-networks|Sociální sítě]] 
 + 
 +  * [[internal:foreign-visitors|Foreign visitors / New employees]]
  
  
Line 167: Line 219:
  
   * [[Podklady pro hodnocení uchazeče|Kritéria hodnocení studentů a pracovníků ÚFAL]] z hlediska publikací   * [[Podklady pro hodnocení uchazeče|Kritéria hodnocení studentů a pracovníků ÚFAL]] z hlediska publikací
-  * {{ :vyzkum-ufal-2005.pdf |Směry výzkumu v ÚFAL MFF UK od roku2005}}+  * {{ :vyzkum-ufal-2005.pdf |Směry výzkumu v ÚFAL MFF UK od roku 2005}}
  
-===== ÚFAL Meetings ===== 
-   * [[https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/_media/user:hladka:ufal-meeting-1-2-21.pdf|February 1, 2021]] 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]