[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2022/06/24 14:39]
hladka [Administrativa]
start [2022/09/23 15:43] (current)
hladka [ÚFAL Meetings]
Line 21: Line 21:
  
 ===== ÚFAL Meetings ===== ===== ÚFAL Meetings =====
-   * [[internal:Meetings]] since Feb 2021 (schůze ÚFAL)+   Big [[internal:Meetings]] since Feb 2021 (schůze ÚFAL)
  
  
Line 68: Line 68:
   * [[internal:DeriNet|DeriNet]]   * [[internal:DeriNet|DeriNet]]
   * [[internal:MorfFlex|MorfFlex]]   * [[internal:MorfFlex|MorfFlex]]
 +  * [[internal:SignalASum|Signál a šum]] (TAČR, Bára Hladká)
 ===== Spolupráce s průmyslem ===== ===== Spolupráce s průmyslem =====
   * [[internal:Vizitka UFAL]]   * [[internal:Vizitka UFAL]]
Line 97: Line 98:
  
   * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem   * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem
-    * [[hejnice-2021|Výjezdní seminář]] (Hejnice 2021)+    * [[rokytnice-n.-jizerou-2022|Výjezdní seminář]] (Rokytnice nad Jizerou 2022)
   * [[http://quest.ms.mff.cuni.cz/cgi-bin/zeman/conferences.pl|Termíny konferencí]]   * [[http://quest.ms.mff.cuni.cz/cgi-bin/zeman/conferences.pl|Termíny konferencí]]
      * Pro přidání konference editujte stránku [[user:bojar:Podklady pro termíny konferencí]].      * Pro přidání konference editujte stránku [[user:bojar:Podklady pro termíny konferencí]].
Line 115: Line 116:
   * [[internal:Okruhy ke státním závěrečným zkouškám]] pro navazující magisterský program Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika   * [[internal:Okruhy ke státním závěrečným zkouškám]] pro navazující magisterský program Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika
   * [[internal:Akreditace 2015]]   * [[internal:Akreditace 2015]]
 +  * **[[https://www.unideusto.org/tuningeu/workload-a-ects/177-educational-structures-learning-outcomes-workload-and-the-calculation-of-ects-credits.html#Workload|Educational structures, Learning outcomes, Workload and the Calculation of ECTS credits]]**
 +
  
   * [[internal:Bc. akreditace institucionální, 2017-2018]]   * [[internal:Bc. akreditace institucionální, 2017-2018]]
Line 143: Line 146:
 ===== Administrativa ===== ===== Administrativa =====
  
-  * [[Směrnice ředitele ÚFAL]]+  * [[internal:narizeni-reditele-ufal|Příkazy a nařízení ředitele ÚFAL]]
   * [[Směrnice rady doktorského studijního oboru 4I3]]   * [[Směrnice rady doktorského studijního oboru 4I3]]
   * [[Fakturační adresa]]   * [[Fakturační adresa]]

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]