[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Syntéza vět

TSD-2006 paper (275 kB) - Ptáček, Žabokrtský
TSD-2006 slides (fullscreen html)
diplomka 2005 (590 kB)

Spuštění generátoru

/f/common/exec/generate_sentence <soubor s TGTS> [číslo stromu]

Nejasnosti

nejsou - měl by se z nich dát odvodit rozdíl RSTR - DES

Problémy

cmpr9410_001.t.gz#2 - proti exportérům - forma je ve vallexu
cmpr9410_001.t.gz#3 - vokalizace nenajde nasledovníka pro 'k'
ln94203_60MOJE.pls# více → hodněji, jak-2, Vratislava
ln94207_81.t.pls.gz#1 kterých - derivace nefungují?

pokusí se odhadnout jakých témat se stránka dotýká - čárky?

TFA:
strom t-ln95049-014-p1s1B - uzel 'samozřejmě'.t.ATT je az za 'člověk'.c versus TMAN1066


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]