[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
synteza-vet [2007/05/08 02:35]
ptacek
synteza-vet [2008/08/01 11:59] (current)
ptacek
Line 1: Line 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
 +
 ====== Syntéza vět ====== ====== Syntéza vět ======
  
 {{:​tsd2006-synth.pdf|TSD-2006 paper}} (275 kB) - Ptáček, Žabokrtský {{:​tsd2006-synth.pdf|TSD-2006 paper}} (275 kB) - Ptáček, Žabokrtský
 [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~ptacek/​tsd/​tsd.html|TSD-2006 slides]] (fullscreen html) [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~ptacek/​tsd/​tsd.html|TSD-2006 slides]] (fullscreen html)
 +[[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~ptacek/​pfl072/​pfl072.html|PFL072-2007 slides]] (fullscreen html)
 [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~ptacek/​papers/​synteza-2005.pdf|diplomka 2005]] (590 kB) [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~ptacek/​papers/​synteza-2005.pdf|diplomka 2005]] (590 kB)
 +
  
 ====== Spuštění generátoru ====== ====== Spuštění generátoru ======
   /​f/​common/​exec/​generate_sentence <soubor s TGTS> [číslo stromu]   /​f/​common/​exec/​generate_sentence <soubor s TGTS> [číslo stromu]
 +  /​f/​common/​exec/​generate_sentence <soubor s TGTS>+
  
 ====== Nejasnosti ====== ====== Nejasnosti ======
Line 19: Line 22:
  
  
-====== Problémy ======+ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +====== Problémy ​z PDT ======
 cmpr9410_001.t.gz#​2 - proti exportérům - forma je ve vallexu cmpr9410_001.t.gz#​2 - proti exportérům - forma je ve vallexu
 cmpr9410_001.t.gz#​3 - vokalizace nenajde nasledovníka pro '​k'​ cmpr9410_001.t.gz#​3 - vokalizace nenajde nasledovníka pro '​k'​
Line 35: Line 43:
 prevraceni count/​counted by se melo dit az po hledani vztaznych konektoru! mohou kvuli prehazovani nesedet koreference a pak se nenalezne vztazny vyraz ;( prevraceni count/​counted by se melo dit az po hledani vztaznych konektoru! mohou kvuli prehazovani nesedet koreference a pak se nenalezne vztazny vyraz ;(
  
- degenerate_sentence ln94206_56.t.gz 8: být -> by Vc--------- nefunguje v generatoru morfologie+degenerate_sentence ln94206_56.t.gz 8: být -> by Vc--------- nefunguje v morpho-pm 
 + 
 +však - PREC v ln94206_56.t.gz 8: jak určit wordorder pozici 
 + 
 +ln94206_56.t.gz 1: proč se mnohokrát změnilo v mnoho, uz  
 + 
 +ln95049-008-p8s1w20:​ tag == J, ? 
 +cmpr9410-001-p4s2a0:​ gram/number == pl ? 
 +cmpr9410-001-p4s2w5:​ Slovenský: t_lemma není podporované morfologií,​ jen "​slovenský",​ ale Český/​český existuje obé 
 + 
 +====== Problémy z Euromatrixu ====== 
 +[[http://​ufallab.ms.mff.cuni.cz/​~bojar/​prototyping/​runs/​tectotecto.20070823-0620133413000/​svg/​clip2.svg|přivlastňovací zájmena]] 
 +[[http://​ufallab.ms.mff.cuni.cz/​~bojar/​prototyping/​runs/​tectotecto.20070823-0620133413000/​svg/​clip2.svg|který se nechytlo jako connector klauzi]] 
 + 
 + 
 +====== train-1 data scoring ====== 
 +  * 0.4783 (16.5.) 
 +  * 0.4796 (18.5.) 
 +  * 0.4808 (27.8. rev-23) 
 +  * 0.4826 (23.10 rev-32) 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]