[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
synteza-vet [2007/05/16 11:20]
ptacek
synteza-vet [2008/08/01 11:59] (current)
ptacek
Line 23: Line 23:
  
  
-====== Problémy ======+ 
 + 
 + 
 + 
 +====== Problémy ​z PDT ======
 cmpr9410_001.t.gz#​2 - proti exportérům - forma je ve vallexu cmpr9410_001.t.gz#​2 - proti exportérům - forma je ve vallexu
 cmpr9410_001.t.gz#​3 - vokalizace nenajde nasledovníka pro '​k'​ cmpr9410_001.t.gz#​3 - vokalizace nenajde nasledovníka pro '​k'​
Line 44: Line 48:
  
 ln94206_56.t.gz 1: proč se mnohokrát změnilo v mnoho, uz  ln94206_56.t.gz 1: proč se mnohokrát změnilo v mnoho, uz 
 +
 +ln95049-008-p8s1w20:​ tag == J, ?
 +cmpr9410-001-p4s2a0:​ gram/number == pl ?
 +cmpr9410-001-p4s2w5:​ Slovenský: t_lemma není podporované morfologií,​ jen "​slovenský",​ ale Český/​český existuje obé
 +
 +====== Problémy z Euromatrixu ======
 +[[http://​ufallab.ms.mff.cuni.cz/​~bojar/​prototyping/​runs/​tectotecto.20070823-0620133413000/​svg/​clip2.svg|přivlastňovací zájmena]]
 +[[http://​ufallab.ms.mff.cuni.cz/​~bojar/​prototyping/​runs/​tectotecto.20070823-0620133413000/​svg/​clip2.svg|který se nechytlo jako connector klauzi]]
 +
 +
 +====== train-1 data scoring ======
 +  * 0.4783 (16.5.)
 +  * 0.4796 (18.5.)
 +  * 0.4808 (27.8. rev-23)
 +  * 0.4826 (23.10 rev-32)
 +

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]