[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
synteza-vet [2007/09/23 11:06]
ptacek
synteza-vet [2008/08/01 11:59] (current)
ptacek
Line 16: Line 16:
   * jsou uzly pro čárky s funkcí AuxX zbytečné v ATS?   * jsou uzly pro čárky s funkcí AuxX zbytečné v ATS?
 nejsou - měl by se z nich dát odvodit rozdíl RSTR - DES nejsou - měl by se z nich dát odvodit rozdíl RSTR - DES
 +
 +
 +
  
  
Line 45: Line 48:
  
 ln94206_56.t.gz 1: proč se mnohokrát změnilo v mnoho, uz  ln94206_56.t.gz 1: proč se mnohokrát změnilo v mnoho, uz 
 +
 +ln95049-008-p8s1w20:​ tag == J, ?
 +cmpr9410-001-p4s2a0:​ gram/number == pl ?
 +cmpr9410-001-p4s2w5:​ Slovenský: t_lemma není podporované morfologií,​ jen "​slovenský",​ ale Český/​český existuje obé
  
 ====== Problémy z Euromatrixu ====== ====== Problémy z Euromatrixu ======

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]