[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
synteza-vet [2008/07/31 14:56]
ptacek
synteza-vet [2008/08/01 11:59] (current)
ptacek
Line 16: Line 16:
   * jsou uzly pro čárky s funkcí AuxX zbytečné v ATS?   * jsou uzly pro čárky s funkcí AuxX zbytečné v ATS?
 nejsou - měl by se z nich dát odvodit rozdíl RSTR - DES nejsou - měl by se z nich dát odvodit rozdíl RSTR - DES
 +
  
  
Line 50: Line 51:
 ln95049-008-p8s1w20:​ tag == J, ? ln95049-008-p8s1w20:​ tag == J, ?
 cmpr9410-001-p4s2a0:​ gram/number == pl ? cmpr9410-001-p4s2a0:​ gram/number == pl ?
 +cmpr9410-001-p4s2w5:​ Slovenský: t_lemma není podporované morfologií,​ jen "​slovenský",​ ale Český/​český existuje obé
  
 ====== Problémy z Euromatrixu ====== ====== Problémy z Euromatrixu ======

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]