[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
techrep [2014/11/18 09:09]
stranak
techrep [2015/05/05 08:47]
lopatkova
Line 2: Line 2:
  
 ==== Požadavky Rady pro výzkum a vývoj, aby výsledek byl "​odborná kniha" ==== ==== Požadavky Rady pro výzkum a vývoj, aby výsledek byl "​odborná kniha" ====
 +
 +Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015): ​
 +http://​www.vyzkum.cz/​storage/​att/​373C18E8F5E1311F5B8AF2BD17FAB115/​M2013_v95.pdf
 +
 +Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 http://​www.vyzkum.cz/​FrontClanek.aspx?​idsekce=29415 http://​www.vyzkum.cz/​FrontClanek.aspx?​idsekce=29415
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]