[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision Both sides next revision
tex:pbml [2009/12/14 17:34]
bejcek vytvořeno
tex:pbml [2009/12/14 17:56]
bejcek odkazy na vzhled technicke zpravy
Line 8: Line 8:
 | Příkladové věty jsou občas proloženy prázdným řádkem | Balíček ''​lingex''​ | Nepoužívat balíček ''​hyperref''​ | -- | ''​hyperref''​ rozbíjí ''​lingex''​ | | Příkladové věty jsou občas proloženy prázdným řádkem | Balíček ''​lingex''​ | Nepoužívat balíček ''​hyperref''​ | -- | ''​hyperref''​ rozbíjí ''​lingex''​ |
  
 +http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Normostrana
 +https://​wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/​techrep

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]