[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
tex:pbml [2009/12/14 17:56]
bejcek odkazy na vzhled technicke zpravy
tex:pbml [2014/09/23 17:26]
bejcek moved to tex:sctl
Line 2: Line 2:
 ====== LaTeXový styl pro Prague Bulletin of Mathematical Linguistics ====== ====== LaTeXový styl pro Prague Bulletin of Mathematical Linguistics ======
  
-====== LaTeXový styl pro Studies in Computational and Theoretical Linguistics ======+Hledáte [[tex:sctl|styl pro SCTL]]''?''
  
 ^ Problém ^ Upřesnění ^ Řešení ^ Kód ^ Důvod ^ ^ Problém ^ Upřesnění ^ Řešení ^ Kód ^ Důvod ^
-| Špatný font záhlaví stránky | Použití balíčku ''polyglossia'' změní font záhlaví na všech stránkách (na patkový) | Přidat parametr ''nolocalmarks'' do příkazu ''\usepackage'' | ''\usepackage[czech, nolocalmarks]{polyglossia}'' | ? | 
-| Příkladové věty jsou občas proloženy prázdným řádkem | Balíček ''lingex'' | Nepoužívat balíček ''hyperref'' | -- | ''hyperref'' rozbíjí ''lingex'' | 
  
 +http://cs.wikipedia.org/wiki/Normostrana
 +https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/techrep
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Normostrana http://cs.wikipedia.org/wiki/Normostrana
 https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/techrep https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/techrep

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]