[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tex:pbml [2009/12/14 17:56]
bejcek odkazy na vzhled technicke zpravy
tex:pbml [2014/09/23 17:28] (current)
bejcek
Line 2: Line 2:
 ====== LaTeXový styl pro Prague Bulletin of Mathematical Linguistics ====== ====== LaTeXový styl pro Prague Bulletin of Mathematical Linguistics ======
  
-====== LaTeXový ​styl pro Studies in Computational and Theoretical Linguistics ======+Hledáte [[tex:sctl|styl pro SCTL]]''?''​
  
 ^ Problém ^ Upřesnění ^ Řešení ^ Kód ^ Důvod ^ ^ Problém ^ Upřesnění ^ Řešení ^ Kód ^ Důvod ^
-| Špatný font záhlaví stránky | Použití balíčku ''​polyglossia''​ změní font záhlaví na všech stránkách (na patkový) | Přidat parametr ''​nolocalmarks''​ do příkazu ''​\usepackage''​ | ''​\usepackage[czech,​ nolocalmarks]{polyglossia}''​ | ? | 
-| Příkladové věty jsou občas proloženy prázdným řádkem | Balíček ''​lingex''​ | Nepoužívat balíček ''​hyperref''​ | -- | ''​hyperref''​ rozbíjí ''​lingex''​ | 
  
 http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Normostrana http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Normostrana
 https://​wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/​techrep https://​wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/​techrep

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]