[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
tex:sctl [2019/02/25 14:10]
zeman Částečné know-how o povinných výtiscích.
tex:sctl [2019/02/25 14:14]
zeman [Distribuce knihy]
Line 85: Line 85:
 Michal Novák komunikuje s obchodem Karolinum a nosí jim exempláře na prodej, když jim dojdou. Květa Králíková rozesílá povinné výtisky. Povinně je potřeba dodat výtisky na tato místa: Michal Novák komunikuje s obchodem Karolinum a nosí jim exempláře na prodej, když jim dojdou. Květa Králíková rozesílá povinné výtisky. Povinně je potřeba dodat výtisky na tato místa:
  
-2x Národní knihovna +  * 2x Národní knihovna 
-1x Městská knihovna Praha +  ​* ​1x Městská knihovna Praha 
-1x Zemská knihovna Brno +  ​* ​1x Zemská knihovna Brno 
-1x Zemská knihovna Olomouc+  ​* ​1x Zemská knihovna Olomouc
  
 K tomu dobrovolně dáváme K tomu dobrovolně dáváme
  
-1x knihovna Matematického ústavu v Žitné +  * 1x knihovna Matematického ústavu v Žitné 
-1x Ústav pro jazyk český +  ​* ​1x Ústav pro jazyk český 
-MFF Malá Strana (Petra Hoffmannová) na "​studijní",​ což je prý něco jiného než standardní fond knihovny MFF UK+  ​* ​MFF Malá Strana (Petra Hoffmannová) na "​studijní",​ což je prý něco jiného než standardní fond knihovny MFF UK
  
-Dále se posílají nabídky na 18 dalších míst (seznam má Květa Králíková;​ od autora knihy potřebuje shrnutí obsahu knihy v češtině). Nevím, jestli je povinné poslat ty nabídky, ale cílové knihovny často prý zájem nemají.+Dále se posílají nabídky na asi 18 dalších míst (seznam má Květa Králíková;​ od autora knihy potřebuje shrnutí obsahu knihy v češtině). Nevím, jestli je povinné poslat ty nabídky, ale cílové knihovny často prý zájem nemají.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]