[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
textlink-cz [2015/12/03 16:41]
ufal
textlink-cz [2019/01/22 13:23]
ufal
Line 1: Line 1:
-===== TextLink-cz ===== +===== CzeDParse ===== 
-=== Název projektu: TextLink: Skladba diskurzu evropských jazycích === +=== Název projektu: Automatická analýza diskurzních vztahů češtině === 
-Projekt typu COST-cz s cílem navrhnoutvytvořit a zveřejnit slovník českých konektorů.+ 
 +Projekt GAČR GA19-03490S2019-2021
  
-Oficiální úfalí stránky projektu: [[http://ufal.mff.cuni.cz/grants/textlink-cz|http://ufal.mff.cuni.cz/grants/textlink-cz]] 
 [[internal:TextLink-cz-internal|Interní informace]] [[internal:TextLink-cz-internal|Interní informace]]
 +Oficiální úfalí stránky projektu: [[http://ufal.mff.cuni.cz/czedparse|http://ufal.mff.cuni.cz/czedparse]]
 +Oficiální úfalí stránky grantu: [[http://ufal.mff.cuni.cz/grants/czedparse|http://ufal.mff.cuni.cz/grants/czedparse]]
 +
 +------------
 +
 +Navazuje na skončený projekt TextLink-cz, "TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích" (projekt typu COST-cz s cílem navrhnout, vytvořit a zveřejnit pilotní verzi slovníku českých konektorů).
 +Oficiální úfalí stránky tohoto předchozího projektu: [[http://ufal.mff.cuni.cz/grants/textlink-cz|http://ufal.mff.cuni.cz/grants/textlink-cz]]
 +

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]