[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
textlink-cz [2019/01/22 12:53]
ufal
textlink-cz [2019/01/22 13:23]
ufal
Line 1: Line 1:
 ===== CzeDParse ===== ===== CzeDParse =====
 === Název projektu: Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině === === Název projektu: Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině ===
 +
 +Projekt GAČR GA19-03490S, 2019-2021
  
 [[internal:TextLink-cz-internal|Interní informace]] [[internal:TextLink-cz-internal|Interní informace]]
Line 6: Line 8:
 Oficiální úfalí stránky grantu: [[http://ufal.mff.cuni.cz/grants/czedparse|http://ufal.mff.cuni.cz/grants/czedparse]] Oficiální úfalí stránky grantu: [[http://ufal.mff.cuni.cz/grants/czedparse|http://ufal.mff.cuni.cz/grants/czedparse]]
  
-Navazuje na projekt "TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích" (projekt typu COST-cz s cílem navrhnout, vytvořit a zveřejnit pilotní verzi slovníku českých konektorů).+------------ 
 + 
 +Navazuje na skončený projekt TextLink-cz, "TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích" (projekt typu COST-cz s cílem navrhnout, vytvořit a zveřejnit pilotní verzi slovníku českých konektorů).
 Oficiální úfalí stránky tohoto předchozího projektu: [[http://ufal.mff.cuni.cz/grants/textlink-cz|http://ufal.mff.cuni.cz/grants/textlink-cz]] Oficiální úfalí stránky tohoto předchozího projektu: [[http://ufal.mff.cuni.cz/grants/textlink-cz|http://ufal.mff.cuni.cz/grants/textlink-cz]]
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]