[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Skladba diskurzu v evropských jazycích

Projekt typu COST-cz s cílem navrhnout, vytvořit a zveřejnit slovník českých konektorů.

Interní stránky


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]