[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


CzeDParse

Název projektu: Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině

Projekt GAČR GA19-03490S, 2019-2021
Oficiální úfalí stránky projektu: http://ufal.mff.cuni.cz/czedparse
Oficiální úfalí stránky grantu: http://ufal.mff.cuni.cz/grants/czedparse

Interní informace


Navazuje na skončený projekt “TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích” (projekt typu COST-cz s cílem navrhnout, vytvořit a zveřejnit pilotní verzi slovníku českých konektorů).
Oficiální úfalí stránky tohoto předchozího projektu: http://ufal.mff.cuni.cz/grants/textlink-cz


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]