[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Udržování veřejných webových stránek ÚFALu

Tento text stanovuje, za jakých okolností by měli lidé zodpovědní za jednotlivé stránky ÚFAL tyto stránky aktualizovat. Dále obsahuje poznámky k tomu, co je obsahem stránky.

Odpovědnost za stránku znamená odpovědnost za její obsah, nikoli odpovědnost za funkčnost, design apod. – za to je zodpovědný webmaster. Ten rovněž zodpovídá za funkčnost na stránce uvedených odkazů – kontroluje je každé 3 měsíce. Webmaster je zodpovědný i za to, aby každé tři měsíce příslušným lidem jejich povinnosti připomenul, tím ovšem odpovědnost za obsah stránky nepřebírá.

Aktualizace stránky probíhá tak, že odpovědný člověk pošle webmasterovi seznam změn, které má na stránce provést; v případě, že změn je hodně a odpovědný člověk je toho schopen, preferuje se zaslání celé aktualizované stránky. V jednotlivých případech je také po domluvě možno udělit práva k přímé editaci stránky.

Jméno webmastera je uvedeno v zápatí webové stránky (a ve zdrojovém souboru <tt>index.php</tt>), jméno osoby zodpovědné za obsah stránky rovněž v zápatí příslušné webové stránky (a ve zdrojovém souboru <tt>respons.php</tt>). Tento text tato jména neuvádí.[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]