[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
udrzovani-verejnych-webovych-stranek-ufal [2017/09/19 18:08]
popel outdated
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Udržování veřejných webových stránek ÚFALu ====== 
  
-Tento text stanovuje, za jakých okolností by měli lidé zodpovědní za jednotlivé stránky ÚFAL tyto stránky aktualizovat. Dále obsahuje poznámky k tomu, co je obsahem stránky. 
- 
-Odpovědnost za stránku znamená odpovědnost za její obsah, nikoli odpovědnost za funkčnost, design apod. -- za to je zodpovědný webmaster. Ten rovněž zodpovídá za funkčnost na stránce uvedených odkazů -- kontroluje je každé 3 měsíce. Webmaster je zodpovědný i za to, aby každé tři měsíce příslušným lidem jejich povinnosti připomenul, tím ovšem odpovědnost za obsah stránky nepřebírá. 
- 
-Aktualizace stránky probíhá tak, že odpovědný člověk pošle webmasterovi seznam změn, které má na stránce provést; v případě, že změn je hodně a odpovědný člověk je toho schopen, preferuje se zaslání celé aktualizované stránky. V jednotlivých případech je také po domluvě možno udělit práva k přímé editaci stránky. 
- 
-Jméno webmastera je uvedeno v zápatí webové stránky (a ve zdrojovém souboru <tt>index.php</tt>), jméno osoby zodpovědné za obsah stránky rovněž v zápatí příslušné webové stránky (a ve zdrojovém souboru <tt>respons.php</tt>). Tento text tato jména neuvádí. 
- 
----- 
- 
-  * Home 
-    * text se pravděpodobně nebude měnit nikdy 
-  * Research Program 
-    * text se pravděpodobně nebude nikdy měnit 
-  * Research 
-    * jednou za čtvrt roku 
-  * Grants 
-    * při získání nebo ukončení grantu nebo vzniku jeho webových stránek 
-  * Staff 
-    * při navázání spolupráce (podpis smlouvy) 
-    * při ukončení spolupráce 
-    * při udělení titulu pracovníkovi 
-    * při změně pracovního zařazení pracovníka 
-  * Former Staff 
-    * při rozvázání spolupráce: uvážit, zda zařadit na tuto stránku 
-    * plus jednou za čtvrt roku: zda někdo nezměnil zaměstnání nebo nezemřel 
-  * PhD Students 
-    * po přijímacích doktorandských zkouškách a po udělení titulu PhD 
-  * PhD Graduates 
-    * po udělení titulu PhD: uvážit zařazení na stránku 
-  * Visitors 
-    * při ukončení zahraniční návštěvy 
-    * zaznamenávají se jen návštěvy delší než 14 dní; doplňuje se jednořádková anotace 
-  * Awards 
-    * jednou za půl roku 
-  * PBML 
-    * po každém čísle: doplnit obsah a případné elektronické verze starších čísel 
-  * Cooperation 
-    * jednou za čtvrt roku, hlavně: 
-      * zda ještě spolupracujeme s uvedenými institucemi 
-      * zda není vhodné přidat některou další instituci 
-      * zda tam kontaktní osoba stále pracuje 
-  * Issues of Cooperation 
-    * text se pravděpodobně nebude měnit nikdy 
-  * Links 
-    * jednou za čtvrt roku: zda nevznikla nějaká zajímavá stránka 
-  * LCT 
-    * dle potřeby 
-  * Prezentace 
-    * na začátku kalendářního roku aktualizovat údaje za minulý rok 
-    * zkontrolovat, zda je to ještě pravda (nezměnily se studijní plány...) 
-  * Úmluva 
-    * podle potřeby, pravděpodobně na začátku každého semestru 
-  * Diplomové práce 
-    * jednou za čtvrt roku: žádost všem o aktualizaci (zařadit vypsané, odstranit zadané) 
-    * seznam obsahuje jen volné diplomky (tj. vypsané, ale nezadané) 
-  * Literatura 
-    * jednou za čtvrt roku: zda nebyla vydána nějaká zajímavá publikace 
-  * Popularizační články 
-    * jednou za čtvrt roku popřemýšlet, zda nevznikl další 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]