[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Podklady pro generování přehledu konferencí

# Formát stránky není pro wiki, ale pro konferenční skript.
# Pro přidání konference vyplňte kopii tohoto vzoru záznamu a odkomentujte ji.
# Stačí editovat tuto horní sekci (viz tlačítko Upravit výše), “Upravit stránku” je zbytečně pomalé.
# Prohlížení výstupu viz: http://ufal.mff.cuni.cz/cgi-bin/bojar/conferences

## Deadline piste ve formatu 2009-12-13.
#ConfName:=“”
#ConfAddress:=“”
#ConfDeadline:=“”
#ConfURL:=“”
#ConfNote:=“”
#ConfSubnote:=“”
#ConfImpact:=“”

ConfName:=“ACL-HLT 2011”
ConfAddress:=“19.-24.6.2011, Portland, Oregon, USA”
ConfDeadline:=“2010-12-17”
ConfURL:=“http://www.acl2011.org/
ConfNote:=“Long papers 17.12.2010, short papers 25.2.2011.”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“ACL Student Research Workshop 2011”
ConfAddress:=“19.-24.6.2011, Portland, Oregon, USA”
ConfDeadline:=“2011-01-28”
ConfURL:=“http://www.acl2011.org/
ConfNote:=“Long papers 17.12.2010, short papers 25.2.2011.”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“FLAIRS 2011”
ConfAddress:=“18.-20.5.2011, Palm Beach, Florida, USA”
ConfDeadline:=“2010-11-22”
ConfURL:=“http://language.memphis.edu/anlp-flairs/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“0 bodů.”

ConfName:=“CICLing 2011”
ConfAddress:=“20.-26.2.2011, 東京, 日本”
ConfDeadline:=“2010-10-20”
ConfURL:=“http://www.cicling.org/2011/
ConfNote:=“Tentative abstract submission. Full Nov 1.”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“Springer = 8 bodů.”

ConfName:=“ICON 2010 NLP Tools Contest”
ConfAddress:=“8.-11.12.2010, খড়্গপুর, भारत”
ConfDeadline:=“2010-08-01”
ConfURL:=“http://www.iiit.ac.in/icon2010/
ConfNote:=“NLP Tools Contest registration deadline.”
ConfSubnote:=“Parsing Hindi, Bengali and Telugu.”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“ICON 2010”
ConfAddress:=“8.-11.12.2010, খড়্গপুর, भारत”
ConfDeadline:=“2010-08-01”
ConfURL:=“http://www.iiit.ac.in/icon2010/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“V minulých letech vyšel vázaný sborník hlavní konference u Macmillan India.”

ConfName:=“TLT9”
ConfAddress:=“3.-4.12.2010, Tartu, Eesti”
ConfDeadline:=“2010-09-12”
ConfURL:=“http://math.ut.ee/tlt9/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“EMNLP 2010”
ConfAddress:=“9.-11. 10. 2010, Cambridge, Massachusetts, USA”
ConfDeadline:=“2010-06-25”
ConfURL:=“http://www.lsi.upc.edu/events/emnlp2010/
ConfNote:=“Deadline for full papers”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“LAW IV”
ConfAddress:=“15.-16. 7. 2010, Uppsala, Sweden”
ConfDeadline:=“2010-04-10”
ConfURL:=“http://www.cs.brandeis.edu/~clp/LAW4
ConfNote:=“Held in conjunction with ACL-2010”

ConfName:=“ICICCA 2010”
ConfAddress:=“19.-21. 7. 2010, Bangalore, India”
ConfDeadline:=“2010-02-15”
ConfURL:=“http://www.dirf.org/icca2010/index.asp

ConfName:=“TSD 2010”
ConfAddress:=“6.-10.9.2010, Brno, Česko”
ConfDeadline:=“2010-03-22”
ConfURL:=“http://www.tsdconference.org/
ConfNote:=“Deadline for full papers”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“Je ve Web of Science, má ISI kód!”

ConfName:=“Coling 2010”
ConfAddress:=“23.-27.8.2010, 北京, 中国”
ConfDeadline:=“2010-04-19”
ConfURL:=“http://www.coling-2010.org/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“IceTAL 2010”
ConfAddress:=“16.-18.8.2010, Reykjavík, Ísland”
ConfDeadline:=“2010-04-19”
ConfURL:=“http://icetal.ru.is/
ConfNote:=“Odložený termín.”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“CoNLL 2010”
ConfAddress:=“15.-16.7.2010, Uppsala, Sverige”
ConfDeadline:=“2010-03-08”
ConfURL:=“http://www.cnts.ua.ac.be/conll/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“WMT 2010”
ConfAddress:=“15.-16.7.2010, Uppsala, Sverige”
ConfDeadline:=“2010-04-23”
ConfURL:=“http://www.statmt.org/wmt10/translation-task.html
ConfNote:=“Short paper submission deadline”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“ACL 2010”
ConfAddress:=“11.-16.7.2010, Uppsala, Sverige”
ConfDeadline:=“2010-02-15”
ConfURL:=“http://acl2010.org/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“NAACL-HLT 2010”
ConfAddress:=“1.-6.6.2010 Los Angeles, California, USA”
ConfDeadline:=“2009-12-01”
ConfURL:=“http://naaclhlt2010.isi.edu/
ConfNote:=“Both full and short papers same deadline”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“EAMT 2010”
ConfAddress:=“27.-28.5.2010, Saint-Raphaël, France”
ConfDeadline:=“2010-02-05”
ConfURL:=“http://www.eamt2010.org/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“LREC 2010”
ConfAddress:=“17.-23.5.2010, Valletta, Malta”
ConfDeadline:=“2010-03-25”
ConfURL:=“http://www.lrec-conf.org/lrec2010/
ConfNote:=“Full paper”

ConfName:=“LREC 2010”
ConfAddress:=“17.-23.5.2010, Valletta, Malta”
ConfDeadline:=“2009-11-08”
ConfURL:=“http://www.lrec-conf.org/lrec2010/
ConfNote:=“Abstract 1500-2000 words; extended deadline.”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“CICLing 2010”
ConfAddress:=“21.-27.3.2010, Iaşi, România”
ConfDeadline:=“2009-11-16”
ConfURL:=“http://www.cicling.org/2010/
ConfNote:=“Registration of tentative abstract.”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“Springer?”

ConfName:=“Multidisciplinary Approaches on Discourse 2010 (MAD 2010)”
ConfAddress:=“17.-20.3.2010, Moissac, France”
ConfDeadline:=“2009-10-04”
ConfURL:=“http://w3.workshop-mad2010.univ-tlse2.fr/
ConfNote:=“Multidisciplinary Perspectives on Signalling Text Organisation”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“MT Marathon: Open Source Tools for MT”
ConfAddress:=“25.-30.1.2010, Dublin, Ireland”
ConfDeadline:=“2009-12-01”
ConfURL:=“http://www.euromatrix.net/events
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“Special issue of PBML.”

ConfName:=“ICON 2009 NLP Tools Contest”
ConfAddress:=“14.-17.12.2009, హైదరాబాదు, भारत”
ConfDeadline:=“2009-11-23”
ConfURL:=“http://ltrc.iiit.ac.in/icon2009/nlptools.php
ConfNote:=“Termín 2. vyhodnocení.”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“Loni nebyl sborník, pouze články vytištěné na tiskárně.”

ConfName:=“ICON 2009”
ConfAddress:=“14.-17.12.2009, హైదరాబాదు, भारत”
ConfDeadline:=“2009-08-01”
ConfURL:=“http://www.iiit.ac.in/icon2009/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“Loni vyšel vázaný sborník hlavní konference u Macmillan India.”

ConfName:=“TLT 2009”
ConfAddress:=“4.-5.12.2009, Milano, Italia”
ConfDeadline:=“2009-09-11”
ConfURL:=“http://tlt8.unicatt.it/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“ACL-IJCNLP-09 Software Demos”
ConfAddress:=“2. - 7. 8. 2009, Suntec, Singapore”
ConfDeadline:=“2009-03-30”
ConfURL:=“http://isoft.postech.ac.kr/~hernus/acl_demo/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“ACL-IJCNLP 2009”
ConfAddress:=“2. - 7.8.2009 Singapore”
ConfDeadline:=“2009-02-22”
ConfURL:=“http://www.acl-ijcnlp-2009.org/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“CoNLL 2009”
ConfAddress:=“4.-5.6.2009, Boulder, Colorado, USA”
ConfDeadline:=“2009-03-31”
ConfURL:=“http://ufal.mff.cuni.cz/conll2009-st/index.html
ConfNote:=“Shared task on semantic role labeling”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“NAACL-HLT 2009”
ConfAddress:=“31.5. - 5.6.2009 Boulder, Colorado, USA”
ConfDeadline:=“2008-12-01”
ConfURL:=“http://clear.colorado.edu/NAACLHLT2009/
ConfNote:=“Short papers due February 9, 2009”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“NODALIDA 2009”
ConfAddress:=“14. - 16.5.2009 Odense, Danmark”
ConfDeadline:=“2009-01-12”
ConfURL:=“http://beta.visl.sdu.dk/nodalida2009/
ConfNote:=“Short papers due February 18”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“EACL 2009”
ConfAddress:=“30.3. - 3.4.2009 Αθήνα, Ελλάδα”
ConfDeadline:=“2008-10-10”
ConfURL:=“http://www.eacl2009.gr/
ConfNote:=“Accept notify Dec 19, camera-ready Feb 13”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“Lexicom + CICLing 2009”
ConfAddress:=“24.2. - 7.3.2009 Ciudad de México, México”
ConfDeadline:=“2008-12-10”
ConfURL:=“http://www.cicling.org/2009/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“TLT 2009”
ConfAddress:=“23. - 24.1.2009 Groningen, Nederland”
ConfDeadline:=“2008-09-15”
ConfURL:=“http://www.let.rug.nl/tlt/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“IEEE Spoken Language Technology (SLT) workshop”
ConfAddress:=“15.-18.12. 2008, Goa, India”
ConfDeadline:=“2008-08-08”
ConfURL:=“http://slt2008.org/CallForPapers.asp
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“EMNLP 2008”
ConfAddress:=“25. - 27.10.2008 Honolulu, Hawaii, USA”
ConfDeadline:=“2008-07-03”
ConfURL:=“http://www.cs.jhu.edu/~yarowsky/sigdat.html
ConfNote:=“after AMTA 2008”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“WMT08 (workshop ACL)”
ConfAddress:=“June 19 or 20, 2008, Columbus, Ohio, USA”
ConfDeadline:=“2008-03-14”
ConfURL:=“http://www.statmt.org/wmt08/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“Shared task deadline: March 21”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“TSD 2008”
ConfAddress:=“8.-12.9.2008, Brno, Česko”
ConfDeadline:=“2008-03-15”
ConfURL:=“http://www.tsdconference.org/
ConfNote:=“Submission of abstract”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“GoTAL 2008”
ConfAddress:=“25.-27.8.2008, Göteborg, Sverige”
ConfDeadline:=“2008-04-04”
ConfURL:=“http://www.cse.chalmers.se/gotal/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“Coling 2008”
ConfAddress:=“18.-22.8.2008, Manchester, UK”
ConfDeadline:=“2008-03-30”
ConfURL:=“http://www.coling2008.org.uk/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“CoNLL 2008”
ConfAddress:=“16.-17.8.2008, Manchester, UK”
ConfDeadline:=“2008-04-28”
ConfURL:=“http://www.cnts.ua.ac.be/conll2008/
ConfNote:=“Shared task on semantic role labeling”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“ACL 2008”
ConfAddress:=“15.-20.6.2008, Columbus, Ohio, USA”
ConfDeadline:=“2008-01-10”
ConfURL:=“http://www.acl2008.org/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“LREC”
ConfAddress:=“26.5.-1.6.2008, مراكش, المغرب”
ConfDeadline:=“2007-11-7”
ConfURL:=“http://www.lrec-conf.org/lrec2008/
ConfNote:=“Extended deadline”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“ANLP/FLAIRS”
ConfAddress:=“15.-17.5.2008, Coconut Grove, Florida, USA”
ConfDeadline:=“2007-11-21”
ConfURL:=“http://www.msstate.edu/dept/english/applied_nlp/flairs_2008
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“AACL 2008”
ConfAddress:=“13.-15.3.2008, Provo, Utah, USA”
ConfDeadline:=“2007-9-28”
ConfURL:=“http://corpus.byu.edu/aacl2008/
ConfNote:=“abstract submission”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“CICLing 2008”
ConfAddress:=“17.-23.2.2008, חיפה, ישראל”
ConfDeadline:=“2007-10-15”
ConfURL:=“http://www.cicling.org/2008
ConfNote:=“reg. of abstracts”
ConfSubnote:=“full papers due 2007-10-25”
ConfImpact:=“LNCS”

ConfName:=“Mixing Approaches to MT”
ConfAddress:=“14.2.2008, Donostia-San Sebastián, Basque Country”
ConfDeadline:=“2007-11-26”
ConfURL:=“http://ixa2.si.ehu.es/matmt08-2008
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“Global Interoperability for Language Resources”
ConfAddress:=“9.-11.1.2008, 香港, 中国”
ConfDeadline:=“2007-09-30”

ConfURL:=“http://icgl.ctl.cityu.edu.hk/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“”

ConfName:=“IJCNLP-08”
ConfAddress:=“7.-12.1.2008, హైదరాబాదు, भारत”
ConfDeadline:=“2007-10-24”
ConfURL:=“http://www.ijcnlp2008.org/
ConfNote:=“demo submission”
ConfSubnote:=“”
ConfImpact:=“companion volume”

2007

ConfName:=“ICMLA 2007”
ConfAddress:=“13.-15.12.2007, Cincinnati, OH, USA”
ConfDeadline:=“2007-06-15”
ConfURL:=“http://www.cs.csubak.edu/~icmla/icmla07/
ConfNote:=“full papers submission”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“TLT 2007”
ConfAddress:=“7.-8.12.2007, Bergen, Norge”
ConfDeadline:=“2007-09-01”
ConfURL:=“http://tlt07.uib.no/
ConfNote:=“full papers submission”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“TSD 2007”
ConfAddress:=“3.-7.9.2007, Plzeň”
ConfDeadline:=“2007-04-08”
ConfURL:=“http://liks.fav.zcu.cz/tsd2007/
ConfNote:=“full papers submission”
ConfSubnote:=“Further deadlines: 2007-05-31 camera-ready papers”

ConfName:=“GAUK - závěrečné zprávy”
ConfAddress:=“–”
ConfDeadline:=“2007-03-26”
ConfURL:=“http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/statutarni/opatreni_rektora/2006/or-06-23.html
ConfNote:=“do 15.00, termin MFF”
ConfSubnote:=“3+1 tistena verze + disketa viz odkaz”

ConfName:=“SLOVKO 2007”
ConfAddress:=“25.-27.10.2007, Bratislava, Slovensko”
ConfDeadline:=“2007-03-12”
ConfURL:=“http://korpus.juls.savba.sk/~slovko/
ConfNote:=“abstract”
ConfSubnote:=“Further deadlines: 2007-08-01 camera-ready papers”

ConfName:=“L&TC'07”
ConfAddress:=“5.-7.10.2007, Poznań, Polska”
ConfDeadline:=“2007-04-01”
ConfURL:=“http://www.ltc.amu.edu.pl/
ConfNote:=“paper submission”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“RANLP-2007”
ConfAddress:=“27.-29.9.2007, Боровец, България”
ConfDeadline:=“2007-03-31”
ConfURL:=“http://www.lml.bas.bg/ranlp2007/
ConfNote:=“paper submission”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“PACLING-07”
ConfAddress:=“19.-21.9.2007, Melbourne, Australia”
ConfDeadline:=“2007-04-30”
ConfURL:=“http://mandrake.csse.unimelb.edu.au/pacling2007/?q=node
ConfNote:=“paper submission”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“CLEF 2007”
ConfAddress:=“19.-21.9.2007, Budapest, Magyarország”
ConfDeadline:=“2007-01-15”
ConfURL:=“http://www.clef-campaign.org/
ConfNote:=“registration”
ConfSubnote:=“Data release from 15 Feb 2007”

ConfName:=“MT Summit XI”
ConfAddress:=“10.-14.9.2007, København, Danmark”
ConfDeadline:=“2007-04-15”
ConfURL:=“http://mtsummitcph.ku.dk/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“AI*IA '07”
ConfAddress:=“10.-13.9.2007, Roma, Italia”
ConfDeadline:=“2007-04-12”
ConfURL:=“http://aiia.info.uniroma2.it/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“TMI-07”
ConfAddress:=“7.-9.9.2007, Skövde, Sverige”
ConfDeadline:=“2007-05-11”
ConfURL:=“http://www.mail-archive.com/mt-list@eamt.org/msg00992.html
ConfNote:=“paper submission”
ConfSubnote:=“partially co-located with MT Summit XI”

ConfName:=“Interspeech 2007”
ConfAddress:=“28.-31.8.2007, Antwerpen, België”
ConfDeadline:=“2007-03-23”
ConfURL:=“http://www.interspeech2007.org/
ConfNote:=“paper submission”
ConfSubnote:=“special session on less-resourced languages”

ConfName:=“CONTEXT-07”
ConfAddress:=“20.-24.8.2007, Roskilde, Danmark”
ConfDeadline:=“2007-03-15”
ConfURL:=“http://context-07.ruc.dk/
ConfNote:=“paper submission”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“Corpus Linguistics 2007”
ConfAddress:=“27.-30.7.2007, Birmingham, England”
ConfDeadline:=“2007-01-20”
ConfURL:=“http://www.corpus.bham.ac.uk/conference2007/
ConfNote:=“abstract”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“CAASL-2”
ConfAddress:=“21.-22.7.2007, Stanford, CA, USA”
ConfDeadline:=“2007-02-26”
ConfURL:=“http://www.zoorna.org/CAASL2/
ConfNote:=“paper submission”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“MLMI 2007”
ConfAddress:=“28.-30.6.2007, Brno, Česko”
ConfDeadline:=“2007-02-23”
ConfURL:=“http://www.mlmi07.org/
ConfNote:=“paper submission”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“EMNLP 2007”
ConfAddress:=“28.-30.6.2007, Praha, Česko”
ConfDeadline:=“2007-03-26”
ConfURL:=“http://cs.jhu.edu/EMNLP-CoNLL-2007/
ConfNote:=“paper submission”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“CoNLL 2007”
ConfAddress:=“28.-30.6.2007, Praha, Česko”
ConfDeadline:=“2007-03-26”
ConfURL:=“http://nextens.uvt.nl/depparse-wiki/SharedTaskWebsite
ConfNote:=“release of test data”
ConfSubnote:=“results submission 2007-03-30, submission of papers 2007-04-14”

ConfName:=“ACL 2007”
ConfAddress:=“24.-29.6.2007, Praha, Česko”
ConfDeadline:=“2007-03-01”
ConfURL:=“http://ufal.mff.cuni.cz/acl2007/
ConfNote:=“poster / 4 page submission”
ConfSubnote:=“Main deadline was 2007-01-23”

ConfName:=“WOLDCOMP 2007”
ConfAddress:=“25.-28.6.2007, Las Vegas, Nevada, USA”
ConfDeadline:=“2007-02-20”
ConfURL:=“http://www.worldacademyofscience.org/worldcomp07/ws
ConfNote:=“paper submission”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“IWPT 2007”
ConfAddress:=“23.-24.6.2007, Praha, Česko”
ConfDeadline:=“2007-03-26”
ConfURL:=“http://www.latl.unige.ch/iwpt2007/
ConfNote:=“paper submission”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“KEPT 2007”
ConfAddress:=“6.-8.6.2007, Cluj-Napoca, România”
ConfDeadline:=“2007-02-10”
ConfURL:=“http://www.cs.ubbcluj.ro/kept2007/
ConfNote:=“paper submission”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“NODALIDA 2007”
ConfAddress:=“25.-26.5.2007, Tartu, Eesti”
ConfDeadline:=“2007-01-19”
ConfURL:=“http://math.ut.ee/nodalida2007/
ConfNote:=“paper submission”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“NAACL 2007”
ConfAddress:=“22.-27.4.2007, Rochester, NY, USA”
ConfDeadline:=“2007-01-18”
ConfURL:=“http://www.cs.rochester.edu/meetings/hlt-naacl07/
ConfNote:=“short paper submission”
ConfSubnote:=“”

Popis polí

##############################################################################
## ##
## Note: ##
## 1: each conference has 5 attributes: ##
## Format: ##
## ConfName:=“” ##
## ConfAddress:=“” ##
## ConfDeadline:=“” ##
## ConfURL:=“” ##
## ConfNote:= “” ##
## ConfSubnote:= “” ##
## ConfImpact:= “” estimated impact factor of proceedings ##
## ##
## 2: the format of ConfDeadLine should be: Date-Month-Year ##
## or Year-Month-Date ##
## ##
## 3: if ConfAddress attribute is “CFP”, it is a CFP site ##
## ##
## 4: comments begin with # ##
## ##
## 5: each conference is separted by a blank line ##
## ##
## ##
##############################################################################

2006 a starší

# starší konference jsou odsunuty, aby se dalo editovat rychle

ConfName:=“ROCLING XVIII”
ConfAddress:=“September 7-8, 2006,Hsinchu, Taiwan, ROC”
ConfDeadline:=“2006-07-01”
ConfURL:=“http://www.speech.cm.nctu.edu.tw/Rocling2006/index.html
ConfNote:=“full papers of no more than 25 A4-sized pages”
ConfSubnote:=“Conference on Computational Linguistics and Speech Processing”

ConfName:=“ITAT 2006”
ConfAddress:=“26.9. - 1.10. Bystrá dolina”
ConfDeadline:=“2006-05-25”
ConfURL:=“http://ics.upjs.sk/itat
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“Merging and Layering Linguistic Information Workshop, LRECV”
ConfAddress:=“23. 5. 2006, Genova, Italy”
ConfDeadline:=“2006-03-08”
ConfURL:=“http://www.cs.vassar.edu/~ide/events/MERGING-LREC2006/
ConfNote:=“up to 8 pgs”
ConfSubnote:=“Camera-ready 2006-04-16”

# Added by Choroba

ConfName:=“Quality Assurance and Quality Measurement for Language and Speech Resources Workshop, LREC”
ConfAddress:=“27. 5. 2006, Genova, Italy”
ConfDeadline:=“2006-02-17”
ConfURL:=“http://utrecht.elsnet.org/lrec2006qa
ConfNote:=“4 pages abstract, 6 pages paper, 15+5 minutes”
ConfSubnote:=“paper 2006-04-10”
# Added by Choroba

ConfName:=“EMNLP 2006”
ConfAddress:=“22.-23.7., 2006, Sydney, Australia”
ConfDeadline:=“2006-04-13”
ConfURL:=“http://www.cs.jhu.edu/~yarowsky/SIGDAT/emnlp06.html
ConfNote:=“8 pages”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“EAMT 2006”
ConfAddress:=“19.-20.6.2006, Oslo, Norway”
ConfDeadline:=“2006-01-31”
ConfURL:=“http://eamt.emmtee.net/
ConfNote:=“6 pages”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“TALN 2006”
ConfAddress:=“10.-13.4.2006, Leuven, Belgium”
ConfDeadline:=“2005-12-19”
ConfURL:=“http://www.taln.be/index.php?lang=en&page=1
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“Further deadlines: 2006-02-04 camera ready”

ConfName:=“TSD 2006”
ConfAddress:=“11.-15.9.2006, Brno, Czechia”
ConfDeadline:=“2006-03-15”
ConfURL:=“http://www.tsdconference.org/tsd2006/
ConfNote:=“abstract submission”
ConfSubnote:=“Further deadlines: 2006-03-22 full paper submission”
ConfImpact:=“0.513”

ConfName:=“Euralex 2006”
ConfAddress:=“6.-9.9.2006, Torino, Italy”
ConfDeadline:=“2005-10-30”
ConfURL:=“http://www.euralex.org/
ConfNote:=“send hardcopy!”
ConfSubnote:=“submission in hardcopies! early reg. before May 1”

ConfName:=“Interspeech/ICSLP 2006”
ConfAddress:=“18.-21.9.2006, Pittsburgh, Pennsylvania”
ConfDeadline:=“2006-04-07”
ConfURL:=“http://www.interspeech2006.org/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“Coling/ACL 2006”
ConfAddress:=“17.-21.7.2006, Sydney, Australia”
ConfDeadline:=“2005-12-09”
ConfURL:=“http://www.acl2006.org/
ConfNote:=“workshop proposals”
ConfSubnote:=“Further deadlines: 2006-02-13 tutorial proposals, 2006-02-28 full papers”

ConfName:=“Coling/ACL 2006”
ConfAddress:=“17.-21.7.2006, Sydney, Australia”
ConfDeadline:=“2006-02-28”
ConfURL:=“http://www.acl2006.org/
ConfNote:=“Paper submission”
ConfSubnote:=“Further deadlines: 2006-05-26 camera ready”

ConfName:=“HLT/NAACL 2006”
ConfAddress:=“5.-9.6.2006, New York, New York”
ConfDeadline:=“2005-12-16”
ConfURL:=“http://nlp.cs.nyu.edu/hlt-naacl06/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“EACL 2006”
ConfAddress:=“3.-7.4.2006, Trento, Italy”
ConfDeadline:=“2005-11-08”
ConfURL:=“http://eacl06.itc.it/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“EACL 2006”
ConfAddress:=“3.-7.4.2006, Trento, Italy”
ConfDeadline:=“2005-12-06”
ConfURL:=“http://eacl06.itc.it/
ConfNote:=“posters/demos”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“EACL 2006”
ConfAddress:=“3.-7.4.2006, Trento, Italy”
ConfDeadline:=“2006-01-06”
ConfURL:=“http://eacl06.itc.it/
ConfNote:=“workshop papers”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“Exploiting parallel corpora in up to 20 languages (EU enlargement workshop)”
ConfAddress:=“Ispra (Lago Maggiore), 26-27 Sep (Mon,Tue)”
ConfDeadline:=“2005-06-27”
ConfURL:=“http://www.jrc.cec.eu.int/langtech/0509_EU-Enlargement-Workshop.html
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“Modern Approaches in Translation Technologies (RANLP workshop)”
ConfAddress:=“Borovets, 24 Sep”
ConfDeadline:=“2005-06-29”
ConfURL:=“http://nats-www.informatik.uni-hamburg.de/view/RANLPMT2005/WebHome
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“ESSLLI Student Session 2006”
ConfAddress:=“31.7.-11.8.2006, Malaga, Spain”
ConfDeadline:=“2006-02-01”
ConfURL:=“http://www.science.uva.nl/~katrenko/stus06
ConfNote:=“7 pages”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“ESSLLI 2006”
ConfAddress:=“31.7.-11.8.2006, Malaga, Spain”
ConfDeadline:=“2006-05-14”
ConfURL:=“http://esslli2006.lcc.uma.es/
ConfNote:=“early reg.”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“LREC 2006”
ConfAddress:=“22.-28.5.2006, Genova, Italy”
ConfDeadline:=“2005-10-14”
ConfURL:=“http://www.lrec-conf.org/lrec2006/
ConfNote:=“abstracts, workshops”
ConfSubnote:=“odhad: stud.reg.:9000 Kc, doprava: 4000 Kc, ubyt (7 dni): 18000 Kc, diety: 9000 kc, celkem 39000 Kc”
# 2006-02-20 camera-ready

ConfName:=“CSLP 2005”
ConfAddress:=“Wed 5 Oct 2005; Sitges, close to Barcelona”
ConfDeadline:=“2005-08-07”
ConfURL:=“http://control.ruc.dk/CSLP2005.html
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“RANLP 2005”
ConfAddress:=“(18-20 Sep tutorials) 21-23 Sep 2005, Borovets, Bulgaria”
ConfDeadline:=“2005-05-27”
ConfURL:=“http://www.lml.bas.bg/ranlp2005/
ConfNote:=“Real submission: June 1”
ConfSubnote:=“Doprava: 9000 Kc letenka do Sofie; Reg. popl: ???”

ConfName:=“IWPT”
ConfAddress:=“9.-10.10.2005, Vancouver, Canada”
ConfDeadline:=“2005-07-01”
ConfURL:=“http://bulba.sdsu.edu/iwpt05/
ConfNote:=“submission”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“ITAT”
ConfAddress:=“20.-25. Sep, Rackova dolina, Slovensko”
ConfDeadline:=“2005-06-13”
ConfURL:=“http://ics.upjs.sk/itat/
ConfNote:=“”
ConfSubnote:=“”

ConfName:=“ACL 2005”
ConfAddress:=“25.-30.6.2005, Ann Arbor, Michigan”
ConfDeadline:=“2005-05-31”
ConfURL:=“http://www.aclweb.org/acl2005/
ConfNote:=“early registration”
ConfSubnote:=“Ubyt. od 46 USD / osoba / noc”

ConfName:=“EAMT 2005”
ConfAddress:=“30-31 May 2005, Budapest”
ConfDeadline:=“2005-04-10”
ConfURL:=“http://www.eamt.org/eamt2005/
ConfNote:=“early reg.”
ConfSubnote:=“Doprava: 3000 Kc, Stud.Reg.: 2700 Kc, Ubyt: 6700 Kc, Strav: 3400 Kc”

ConfName:=“TSD 2005”
ConfAddress:=“September 12-16, 2005, Karlovy Vary”
ConfDeadline:=“31-5-2005”
ConfURL:=“http://www.kiv.zcu.cz/events/tsd2005/
ConfNote:=“early reg.”

ConfName:=“Cross-Language Knowledge Induction Workshop”
ConfAddress:=“Eurolan; 25 July - 6 August, 2005, Romania”
ConfDeadline:=“5-5-2005”
ConfURL:=“http://www.site.uottawa.ca/~diana/
ConfNote:=“”

ConfName:=“IJCNLP-05”
ConfAddress:=“Korea, Jeju Island, 15 October 2005”
ConfDeadline:=“2005-06-02”
ConfURL:=“http://www.afnlp.org/IJCNLP05/
ConfNote:=“poster submission”
ConfSubnote:=“CGN↔Seoul (60kKc); PRG↔Jeju: 30kKc!”

ConfName:=“6th International Workshop on Linguistically Interpreted Corpora (LINC-2005)”
ConfAddress:=“Korea, Jeju Island, 15 October 2005”
ConfDeadline:=“2005-06-07”
ConfURL:=“http://www.delph-in.net/events/05/linc/
ConfNote:=“”

ConfName:=“EMNLP/HLT 2005”
ConfAddress:=“6.-8.10.2005, Vancouver, Canada”
ConfDeadline:=“2005-06-03”
ConfURL:=“http://www.cs.utexas.edu/~ml/HLT-EMNLP05/
ConfNote:=“”

ConfName:=“MT Summit X”
ConfAddress:=“September 13-15, 2005 : Phuket, Thailand”
ConfDeadline:=“2005-05-13”
ConfURL:=“http://www.tcllab.org/Pages/mtsummit.html
ConfNote:=“”

ConfName:=“Semantic Web Technologies for Machine Translation, Satellite Workshop at the MT Summit 2005”
ConfAddress:=“September 13-15, 2005 : Phuket, Thailand”
ConfDeadline:=“13-05-2005”
ConfURL:=“http://nats-www.informatik.uni-hamburg.de/view/MTSWK05/WebHome
ConfNote:=“”

ConfName:=“ESSLLI 2005”
ConfAddress:=“Edinburgh, 8-19 August, 2005”
ConfDeadline:=“2005-05-01”
ConfURL:=“http://www.macs.hw.ac.uk/esslli05/
ConfNote:=“early reg.”
ConfSubnote:=“Doprava: 9000 Kc (Pha↔Lon:3000Kc), Stud. Registrace: 9900 Kc, Ubyt.: 15000, Strav.: 17000 ”

ConfName:=“EUROLAN, The Multilingual Web: Resources, Technologies, and Prospects”
ConfAddress:=“Cluj-Napoca, Romania, July 25 - August 6 ”
ConfDeadline:=“2005-06-30”
ConfURL:=“http://www.cs.ubbcluj.ro/eurolan2005/
ConfNote:=“early reg.”
ConfSubnote:=“Doprava: 8000 Kc, Stud. Registrace: 9300 Kc, Ubyt.: 5400, Strav.: 11000 ”

ConfName:=“AAAI'2002”
ConfAddress:=“(27/July - 02/Aug/2002, Edmonton, Alberta)”
ConfDeadline:=“21-1-2002”
ConfURL:=“http://www.aaai.org/Conferences/National/2002/aaai02.html

ConfName:=“6th International Conference on the Statistical Analysis of Textual Data”
ConfAddress:=“March 13-15, 2002, France”
ConfDeadline:=“15-9-2001”
ConfURL:=“http://www.irisa.fr/manifestations/2002/JADT/welcome.htm

ConfName:=“2002 IEEE International Symposium on Information Theory ”
ConfAddress:=“June 30-July 5, 2002,Switzerland”
ConfDeadline:=“7-10-2001”
ConfURL:=“http://isit02.epfl.ch/

ConfName:=“ICASSP 2002”
ConfAddress:=“Orlando, Florida, May 13 - 17, 2002”
ConfDeadline:=“23-10-2001”
ConfURL:=“http://208.21.192.195/icassp2002/

ConfName:=“THE ELEVENTH INTERNATIONAL WORLD WIDE WEB CONFERENCE”
ConfAddress:=“Honolulu, Hawaii, USA,May 7-11, 2002 ”
ConfDeadline:=“13-11-2001”
ConfURL:=“http://www2002.org/cfp.html

ConfName:=“LREC 2002”
ConfAddress:=“May,2002, Spain”
ConfDeadline:=“20-11-2001 ”
ConfURL:=“http://www.lrec-conf.org/

ConfName:=“International Conference on Pattern Recognition”
ConfAddress:=“August 11-15, 2002, Quebec City”
ConfDeadline:=“1-12-2001”
ConfURL:=“http://www.icpr2002.gel.ulaval.ca/

ConfName:=“The Fifth Symposium on Natural Language Processing 2002 ”
ConfAddress:=“May 9-11, 2002 Hua Hin, Prachuapkirikhan, Thailand”
ConfDeadline:=“1-2-2002”
ConfURL:=“http://kind.siit.tu.ac.th/snlp2002/

ConfName:=“PRICAI-02”
ConfAddress:=“August 18-22, 2002, Japan”
ConfDeadline:=“11-2-2002”
ConfURL:=“http://pricai-02.nii.ac.jp/

ConfName:=“the 7th International Conference on Spoken Language Processing (ICSLP-2002)”
ConfAddress:=“Sept 17-20, 2002. Denver, Colorado, USA”
ConfDeadline:=“17-3-2002”
ConfURL:=“http://cslr.colorado.edu/icslp2002/

ConfName:=“COLING 2002”
ConfAddress:=“Aug.24 - Sep.1, 2002, Taiwan, PRC”
ConfDeadline:=“15-2-2002”
ConfURL:=“http://www.coling2002.sinica.edu.tw/
ConfNote := “*”

ConfName:=“ACL 2002”
ConfAddress:=“University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA, July 7-12, 2002”
ConfDeadline:=“25-1-2002”
ConfURL:=“http://www.cs.columbia.edu/~radev/newacl/conferences.html
ConfNote := “”

ConfName:=“ECAI 2002”
ConfAddress:=“France”
ConfDeadline:=“18-1-2002”
ConfURL:=“http://ecai2002.univ-lyon1.fr/show_en.pl

ConfName:=“6th Natural Language Processing Pacific Rim Sympozium”
ConfAddress:=“November, Japan”
ConfDeadline:=“10-7-2001”
ConfURL:=“http://www.r.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/NLPRS2001.html
ConfNote := “*”

ConfName:=“International Conference on Chinese Computing, 2001”
ConfAddress:=“November, Sigapore”
ConfDeadline:=“30-6-2001”
ConfURL:=“http://www.colips.org/conference/iccc2001/en/cfp.html

ConfName:=“NIPS 2001”
ConfAddress:=“Vancouver, December”
ConfDeadline:=“20-6-2001”
ConfURL:=“http://www.cs.cmu.edu/Groups/NIPS/

ConfName:=“The 2001 IEEE International Conference on Data Mining”
ConfAddress:=“San Jose, California, USA”
ConfDeadline:=“15-6-2001”
ConfURL:=“http://www.cs.uvm.edu/~xwu/icdm-01.html

ConfName:=“Workshop on Multilingual Speech and Language Processing”
ConfAddress:=“Aalborg, Denmark”
ConfDeadline:=“25-5-2001”
ConfURL:=“http://www.nrc.ca/~swail/welcome.html

ConfName:=“7th International Workshop on Parsing Technologies”
ConfAddress:=“Beijing”
ConfDeadline:=“5-6-2001”
ConfURL:=“http://www2.crl.go.jp/pub/nlp/CFP/563.html

ConfName:=“The Thirteenth IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence”
ConfAddress:=“Dallas, Texas”
ConfDeadline:=“15-6-2001”
ConfURL:=“http://www.seas.smu.edu/~moldovan/ICTAI2001/

ConfName:=“14th Canadian Conference on AI”
ConfAddress:=“Ottawa”
ConfDeadline:=“20-11-2000”
ConfURL:=“http://www.cs.ualberta.ca/~stroulia/AI2001/

ConfName:=“The Fourth International Symposium on Intelligent Data Analysis”
ConfAddress:=“Lisbon, Portugal”
ConfDeadline:=“23-4-2001”
ConfURL:=“http://centria.fct.unl.pt/ida01/
ConfNote := “*”

ConfName:=“COLE Call For Papers”
ConfAddress:=“CFP”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://coleweb.dc.fi.udc.es/cole/cfp/
ConfNote := “Call For Papers of conferences on Computational Linguistic and Logic Programming”

ConfName:=“Linguistic Calls”
ConfAddress:=“CFP”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://www.linguistlist.org/issues/indices/Calls2001r.html
ConfNote := “LinguistList Calls”

ConfName:=“Conference Calendar in Computer magazine (IEEE)”
ConfAddress:=“CFP”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://www.computer.org/conferences/calendar.htm
ConfNote:=“”

ConfName:=“Events on Artificial Intelligence: Conferences”
ConfAddress:=“CFP”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://www.drc.ntu.edu.sg/users/mgeorg/enter.epl
ConfNote:=“”

ConfName:=“Calendar of NL and speech events:conference ”
ConfAddress:=“CFP”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://www.elsnet.org/cgi-bin/elsnet/events.pl
ConfNote:=“”

ConfName:=“The Mark Wasson Site”
ConfAddress:=“CFP”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://www.geocities.com/emarkwasson/caconferences.htm
ConfNote:=“Some collections by Mark Wasson”

ConfName:=“SIGNLL”
ConfAddress:=“CFP”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://ilk.kub.nl/~signll/
ConfNote:=“”

ConfName:=“ACL-NAACL 2002”
ConfAddress:=“University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA, July 7-13, 2002”
ConfDeadline:=“26-1-2002”
ConfURL:=“http://www.ircs.upenn.edu/acl-naacl02/
ConfNote := “”

ConfName:=“Third International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics”
ConfAddress:=“February 17 to 23, 2002, Mexico City, Mexico”
ConfDeadline:=“10-10-2001”
ConfURL:=“http://www.CICLing.org/2002

ConfName:=“Cross-Language Text Retrieval Conferences”
ConfAddress:=“CFP”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://www.ee.umd.edu/medlab/mlir/conferences.html
ConfNote:=“”

ConfName:=“2002 Human Language Technology Conference”
ConfAddress:=“San Diego, California, March 24-27, 2002”
ConfDeadline:=“7-1-2002”
ConfURL:=“http://hlt2002.org

#ConfName:=“1st International Wordnet Conference”
#ConfAddress:=“Mysore, India”
#ConfDeadline:=“1-10-2001”
#ConfURL:=“http://www.ciil.org/gwn

ConfName:=“AI'2002: The Fifteenth Canadian Conference on Artificial Intelligence”
ConfAddress:=“University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada,27-29 May, 2002”
ConfDeadline:=“30-11-2001”
ConfURL:=“http://www.cs.unb.ca/ai2002
ConfNote:=“”

ConfName:=“KDD 2002”
ConfAddress:=“July 23 - 26, 2002, Edmonton, Alberta, Canada”
ConfDeadline:=“1-3-2002”
ConfURL:=“http://www.acm.org/sigkdd/kdd2002

ConfName:=“IAAI-2002”
ConfAddress:=“July 28 - August 1, 2002, Edmonton, Alberta, Canada”
ConfDeadline:=“22-1-2002”
ConfURL:=“http://www.aaai.org/Conferences/IAAI/2002/iaai02.html

ConfName:=“UAI 2002”
ConfAddress:=“Edmonton, Alberta”
ConfDeadline:=“18-3-2002”
ConfURL:=“http://www.cs.ucla.edu/~uai02/
ConfNote:=“”

ConfName:=“ACM SIGIR 2002”
ConfAddress:=“August 11-15, 2000, Tampere, Finland”
ConfDeadline:=“28-1-2002”
ConfURL:=“http://www.sigir2002.org/
ConfNote:=“*”

ConfName:=“The Third NTCIR Workshop”
ConfAddress:=“NII, Tokyo Japan”
ConfDeadline:=“30-9-2001”
ConfURL:=“http://research.nii.ac.jp/ntcir/workshop/

ConfName:=“IEEE Intelligent Systems, Data and Information Cleaning and Preprocessing”
ConfAddress:=“Journal”
ConfDeadline:=“1-12-2003”
ConfURL:=“http://www-staff.it.uts.edu.au/~zhangsc/ZhangCFP.htm

ConfName:=“IEEE Intelligent Systems, Mining the Web for Actionable Knowledge”
ConfAddress:=“Journal”
ConfDeadline:=“1-12-2003”
ConfURL:=“http://www.cs.ust.hk/~qyang/ieeeis.html

ConfName:=“NLP conference collection”
ConfAddress:=“CFP”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://www-tsujii.is.s.u-tokyo.ac.jp/~yoshinag/research/conference_link.html
ConfNote := “Some collections by Yoshinaga Naoki”

ConfName:=“ICML 2002”
ConfAddress:=“University of New South Wales, Sydney Australia,8 - 12 July 2002”
ConfDeadline:=“1-2-2002”
ConfURL:=“http://www.cse.unsw.edu.au/~icml2002/cfp_2002.html
ConfNote := “”

ConfName:=“COLT 2002”
ConfAddress:=“University of New South Wales, Sydney Australia,8 - 12 July 2002”
ConfDeadline:=“28-1-2002”
ConfURL:=“http://learningtheory.org/colt2002/cfp.html
ConfNote:=“”

ConfName:=“Computational Linguistics”
ConfAddress:=“journal”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://mitpress.mit.edu/journal-home.tcl?issn=08912017

ConfName:=“Journal of Machine Learning Research”
ConfAddress:=“journal”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://www.ai.mit.edu/projects/jmlr/

ConfName:=“Machine Learning Journal”
ConfAddress:=“journal”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://www.cs.ualberta.ca/~holte/mlj/index.html

ConfName:=“JASIST: Multilingual Information Systems”
ConfAddress:=“journal”
ConfDeadline:=“29-2-2004”
ConfURL:=“http://www.se.cuhk.edu.hk/~yang/JASIST-MIS.htm

ConfName:=“Journal of Artificial Intelligence Research”
ConfAddress:=“journal”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://www.cs.washington.edu/research/jair/home.html

ConfName:=“Semantic Web Meets Language Resources Workshop at AAAI 02”
ConfAddress:=“ Edmonton, Alberta, Canada,July 28 - 29, 2002”
ConfDeadline:=“15-3-2002”
ConfURL:=“http://www.cs.vassar.edu/~ide/events/AAAI02-ws.html
ConfNote:=“”

ConfName:=“Student Research Workshop at ACL02”
ConfAddress:=“Philadelphia, Pennsylvania, USA”
ConfDeadline:=“15-2-2002”
ConfURL:=“http://www.acl02.org
ConfNote:=“”

ConfName:=“ACM Transactions on Asian Language Information Processing ”
ConfAddress:=“journal”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://www.acm.org/pubs/talip/
ConfNote:=“”

ConfName:=“International Conference on Intelligent Information Technology”
ConfAddress:=“September 22-25, 2002, Beijing”
ConfDeadline:=“1-5-2002”
ConfURL:=“http://iciit-02.ict.ac.cn/
ConfNote:=“”

ConfName:=“EMNLP2002”
ConfAddress:=“University of Pennsylvania,July 6-7, 2002”
ConfDeadline:=“9-4-2002 ”
ConfURL:=“http://ufal.ms.mff.cuni.cz/~hajic/emnlp02/
ConfNote:=“”

ConfName:=“IEEE ICDM2002”
ConfAddress:=“Maebashi City, Japan,December 9 - 12, 2002”
ConfDeadline:=“5-6-2002”
ConfURL:=“http://kis.maebashi-it.ac.jp/icdm02/
ConfNote:=“”

ConfName:=“KDD Cup 2002”
ConfAddress:=“Edmondon, Alberta”
ConfDeadline:=“26-6-2002”
ConfURL:=“http://www.biostat.wisc.edu/~craven/kddcup/index.html
ConfNote:=“”

ConfName:=“TSD 2002”
ConfAddress:=“Brno, Czech Republic, 9-12 September 2002”
ConfDeadline:=“15-3-2002”
ConfURL:=“http://www.fi.muni.cz/tsd2002/
ConfNote:=“”

ConfName:=“NIPS2002”
ConfAddress:=“Vancouver, BC, Canada”
ConfDeadline:=“1-7-2002”
ConfURL:=“http://www-2.cs.cmu.edu/Groups/nips/
ConfNote:=“”

ConfName:=“Journal of Natural Language Engineering”
ConfAddress:=“Journal”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://uk.cambridge.org/journals/nle/intro.htm
ConfNote:=“”

ConfName:=“CIKM 2002”
ConfAddress:=“McLean, VA, November 4-9, 2002”
ConfDeadline:=“20-5-2002”
ConfURL:=“http://www.cikm.org/2002/
ConfNote:=“”

ConfName:=“TextML 2002”
ConfAddress:=“July 9, 2002, Sydney, Australia”
ConfDeadline:=“22-4-2002”
ConfURL:=“http://www-ai.ijs.si/DunjaMladenic/TextML02/
ConfNote:=“”

ConfName:=“Computational Intelligence”
ConfAddress:=“Journal”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://www.blackwellpublishers.co.uk/journals/COIN/
ConfNote:=“”

ConfName:=“CoNLL 2002”
ConfAddress:=“Taiwan, August 31 - September 1, 2002”
ConfDeadline:=“2-5-2002”
ConfURL:=“http://ilk.kub.nl/~signll/conll02/cfp.html
ConfNote:=“”

ConfName:=“Information Retrieval”
ConfAddress:=“Journal”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://www.kluweronline.com/issn/1386-4564
ConfNote:=“”

ConfName:=“Knowledge and Information Systems”
ConfAddress:=“Journal”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://www.cs.uvm.edu/~xwu/kais.html
ConfNote:=“”

ConfName:=“JASIS”
ConfAddress:=“Journal”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://www.asis.org/Publications/JASIS/
ConfNote:=“”

ConfName:=“Information Processing and Management”
ConfAddress:=“Journal”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/2/4/4/
ConfNote:=“”

ConfName:=“IDA-2003”
ConfAddress:=“Berlin, Germany, August 26-29, 2003”
ConfDeadline:=“31-3-2003”
ConfURL:=“http://www.ida2003.org
ConfNote:=“*”

ConfName:=“IJCAI-03”
ConfAddress:=“Acapulco, Mexico, August 9-15, 2003”
ConfDeadline:=“14-1-2003”
ConfURL:=“http://www.ijcai-03.org/
ConfNote:=“*”

ConfName:=“SIGIR2003”
ConfAddress:=“Toronto, Canada, July 28 - August 1, 2003”
ConfDeadline:=“31-1-2003”
ConfURL:=“http://www.sigir2003.org
ConfNote:=“*”

ConfName:=“ACL 2003”
ConfAddress:=“Japan, July 7 - 12, 2003”
ConfDeadline:=“26-2-2003”
ConfURL:=“http://www.ec-inc.co.jp/ACL2003/
ConfNote:=“*”

ConfName:=“NAACL/HLT 2003”
ConfAddress:=“May 30 - Jun 5, Edmenton, Canada”
ConfDeadline:=“30-12-2002”
ConfURL:=“http://www.sims.berkeley.edu/research/conferences/hlt-naacl03/
ConfNote:=“*”

ConfName:=“IAAI 2003”
ConfAddress:=“Acapulco, Mexico, August 12-14, 2003”
ConfDeadline:=“21-1-2003”
ConfURL:=“http://www.aaai.org/Conferences/IAAI/2003/iaai03.html
ConfNote:=“”

ConfName:=“ICML 2003”
ConfAddress:=“August, 2003, Washington, DC USA”
ConfDeadline:=“14-2-2003”
ConfURL:=“http://www.hpl.hp.com/conferences/icml03/
ConfNote:=“*”

ConfName:=“EACL 2003”
ConfAddress:=“Agro Hotel, Budapest, Hungary, April 12-17, 2003”
ConfDeadline:=“10-11-2002”
ConfURL:=“http://www.conferences.hu/EACL03/
ConfNote:=“*”

ConfName:=“AI & Stat 2003”
ConfAddress:=“January 3-6, 2003, Hyatt Hotel, Key West, Florida”
ConfDeadline:=“9-8-2002”
ConfURL:=“http://research.microsoft.com/conferences/AIStats2003/
ConfNote:=“*”

ConfName:=“CICLing-2003”
ConfAddress:=“Mexico City, Mexico, February 16 to 22, 2003”
ConfDeadline:=“10-10-2002”
ConfURL:=“http://www.cicling.org/2003
ConfNote:=“”

ConfName:=“AI'2003”
ConfAddress:=“Dalhousie University, Canada, June 11-13, 2003”
ConfDeadline:=“30-11-2002”
ConfURL:=“http://ai2003.cis.uoguelph.ca/cfp.html
ConfNote:=“”

ConfName:=“SDM03”
ConfAddress:=“San Francisco, CA, May 1-3, 2003”
ConfDeadline:=“1-10-2002”
ConfURL:=“http://www.siam.org/meetings/sdm03/
ConfNote:=“”

ConfName:=“25th European Conference on Information Retrieval Research (ECIR03)”
ConfAddress:=“April 14-16, 2003, Pisa, Italy”
ConfDeadline:=“20-11-2002”
ConfURL:=“http://ecir03.isti.cnr.it/
ConfNote:=“*”

ConfName:=“PAKDD 2003”
ConfAddress:=“April 30 - May 2, Seoul, Korea”
ConfDeadline:=“22-11-2002”
ConfURL:=“http://aitrc.kaist.ac.kr/~pakdd03/
ConfNote:=“”

ConfName:=“KDD 2003”
ConfAddress:=“Washington DC, August 24 - 27,2003”
ConfDeadline:=“21-2-2003”
ConfURL:=“http://www.acm.org/sigkdd/kdd2003/
ConfNote:=“*”

ConfName:=“Web Intelligence 2003”
ConfAddress:=“Oct. 13-17, Beijing, China”
ConfDeadline:=“20-3-2003”
ConfURL:=“http://www.comp.hkbu.edu.hk/WI03/
ConfNote:=“”

ConfName:=“UAI2003”
ConfAddress:=“August 8-10, Acapulco, Mexico”
ConfDeadline:=“20-3-2003”
ConfURL:=“http://research.microsoft.com/UAI2003/
ConfNote:=“”

ConfName:=“ACM Transactions on Information Systems”
ConfAddress:=“journal”
ConfDeadline:=“”
ConfURL:=“http://www.acm.org/tois/
ConfNote:=“”

ConfName:=“ICDM2003”
ConfAddress:=“Melbourne, Florida, USA, November 19 - 22, 2003”
ConfDeadline:=“10-6-2003”
ConfURL:=“http://www.cs.uvm.edu/~xwu/icdm-03.html
ConfNote:=“”

ConfName:=“CIKM2003”
ConfAddress:=“New Orleans, LA, USA, November,2-8 2003”
ConfDeadline:=“20-5-2003”
ConfURL:=“http://bit.csc.lsu.edu/~cikm2003/
ConfNote:=“”

ConfName:=“PACLING”
ConfAddress:=“Dalhousie University, Canada, August 22-25, 2003”
ConfDeadline:=“7-3-2003”
ConfURL:=“http://www.cs.dal.ca/~pacling/
ConfNote:=“”

ConfName:=“EMNLP2003 (Empirical Methods in Natural Language Processing)”
ConfAddress:=“July, 2003, Japan (with ACL)”
ConfDeadline:=“4-4-2003”
ConfURL:=“http://www.ai.mit.edu/people/mcollins/emnlp03.html
ConfNote:=“”

ConfName:=“RANLP2003 (Recent Advances in Natural Language Processing)”
ConfAddress:=“10-12 September 2003, Borovets, Bulgaria ”
ConfDeadline:=“20-5-2003”
ConfURL:=“http://lml.bas.bg/ranlp2003/
ConfNote:=“”

ConfName:=“RECOMB 2004”
ConfAddress:=“March 27-31, San Diego, USA”
ConfDeadline:=“19-9-2003”
ConfURL:=“http://recomb04.sdsc.edu/
ConfNote:=“”

ConfName:=“SIGIR 2004”
ConfAddress:=“July 25 - 29, 2004, Sheffield, UK”
ConfDeadline:=“26-1-2004”
ConfURL:=“http://www.sigir2004.org/
ConfNote:=“”

ConfName:=“ACL-EACL 2004”
ConfAddress:=“Spain, July 21-26, 2004”
ConfDeadline:=“25-2-2004”
ConfURL:=“http://www.acl2004.org/
ConfNote:=“”

ConfName:=“HLT-NAACL 2004”
ConfAddress:=“Boston, MA, May 2-7”
ConfDeadline:=“15-11-2003”
ConfURL:=“http://www1.cs.columbia.edu/~pablo/hlt-naacl04/
ConfNote:=“”

ConfName:=“COLING 2004”
ConfAddress:=“August 23rd-27th, 2004, University of Geneva, Switzerland”
ConfDeadline:=“26-3-2004”
ConfURL:=“http://www.issco.unige.ch/coling2004/
ConfNote:=“”

ConfName:=“EMNLP 2004”
ConfAddress:=“July 25-26 in Barcelona, Spain”
ConfDeadline:=“28-4-2004”
ConfURL:=“http://www.cs.ualberta.ca/~lindek/emnlp04/
ConfNote:=“”

ConfName:=“ICML 2004”
ConfAddress:=“July 4-8, 2004 Banff, Alberta, Canada”
ConfDeadline:=“30-1-2004”
ConfURL:=“http://www.aicml.cs.ualberta.ca/banff04/icml/
ConfNote:=“”

ConfName:=“UAI 2004”
ConfAddress:=“Baff, Canada, July 8-11, 2004”
ConfDeadline:=“16-3-2004”
ConfURL:=“http://research.microsoft.com/uai2004/
ConfNote:=“”

ConfName:=“KDD 2004”
ConfAddress:=“Seattle, WA, USA, August 22-25, 2003”
ConfDeadline:=“27-2-2004”
ConfURL:=“http://www.acm.org/sigkdd/kdd2004/
ConfNote:=“”

ConfName:=“ICDM 2004”
ConfAddress:=“Brighton, UK, Nov. 1-4, 2004”
ConfDeadline:=“1-6-2004”
ConfURL:=“http://icdm04.cs.uni-dortmund.de/
ConfNote:=“”

ConfName:=“CoNLL 2004”
ConfAddress:=“Boston, MA, May 6-7, 2004”
ConfDeadline:=“4-2-2004”
ConfURL:=“”
ConfNote:=“”

ConfName:=“ECIR 2004”
ConfAddress:=“April 5-7, 2004 Sunderland, UK”
ConfDeadline:=“1-11-2003”
ConfURL:=“http://ecir04.sunderland.ac.uk
ConfNote:=“”

ConfName:=“JCDL 2004”
ConfAddress:=“Tucson, Arizona, USA, Jun 7 - 11, 2004”
ConfDeadline:=“15-1-2004”
ConfURL:=“http://www.jcdl2004.org/
ConfNote:=“”

ConfName:=“WWW2004”
ConfAddress:=“New York Sheraton 17-22 May 2004”
ConfDeadline:=“14-11-2003”
ConfURL:=“http://www2004.org/
ConfNote:=“”

ConfName:=“AAAI/IAAI 2004”
ConfAddress:=“July 25-29, 2004, San Jose, California”
ConfDeadline:=“20-1-2004”
ConfURL:=“http://www.aaai.org/Conferences/National/2004/aaai04.html
ConfNote:=“”

ConfName:=“Information Retrieval Journal Special Issue on Web Information Retrieval”
ConfAddress:=“journal”
ConfDeadline:=“28-3-2004”
ConfURL:=“http://coleweb.dc.fi.udc.es/cole/cfp/JIR-WIR-2004
ConfNote:=“abstract due Feb, 18, 2004”

ConfName:=“NL-KR”
ConfAddress:=“11.-13.5.2006, Melbourne Beach, Florida”
ConfDeadline:=“21-11-2005”
ConfURL:=“http://www.indiana.edu/~flairs06
ConfNote:=“Submission of papers”
ConfSubnote:=“Natural Language and Knowledge Representation, Special Track at FLAIRS 2006”

ConfName:=“FinTAL”
ConfAddress:=“23-25 August 2006, Turku, Finland”
ConfDeadline:=“3-04-2006”
ConfURL:=“http://www.it.utu.fi/fintal
ConfNote:=“Paper submission due, extended”
ConfSubnote:=“5th International Conference on Natural Language Processing”


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]