[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:hladka:shannongame [2011/01/04 09:10]
hladka
user:hladka:shannongame [2011/01/04 09:11]
hladka
Line 1: Line 1:
 ====== Shannon Game ====== ====== Shannon Game ======
  
-====== Vývoj hry ======+===== Vývoj hry =====
     *      17/9/2008 Podle prvních ohlasů je Shannonova hra téměř nehratelná,​ tj. téměř není šance skrytá slova uhádnout. Klíč je nastaven tak, že na úrovni 1 se hraje s větami délky 3-5, na úrovni 2 4-7 a na úrovni 3 6-10. Každé úrovni odpovídá parametr počtu skrytých slov (0,5; 0,3; 0,2). Myslím si, ze není možné počet skrytých slov řešit parametricky (aspoň v tomto okamžiku vývoje). Proto navrhuji nastavit počty skrytých slov '​NATVRDO',​ jak je uvedeno v následující tabulce. Na nastavení, že první slovo věty je vždy vidět, se nic nemění. implementovano     *      17/9/2008 Podle prvních ohlasů je Shannonova hra téměř nehratelná,​ tj. téměř není šance skrytá slova uhádnout. Klíč je nastaven tak, že na úrovni 1 se hraje s větami délky 3-5, na úrovni 2 4-7 a na úrovni 3 6-10. Každé úrovni odpovídá parametr počtu skrytých slov (0,5; 0,3; 0,2). Myslím si, ze není možné počet skrytých slov řešit parametricky (aspoň v tomto okamžiku vývoje). Proto navrhuji nastavit počty skrytých slov '​NATVRDO',​ jak je uvedeno v následující tabulce. Na nastavení, že první slovo věty je vždy vidět, se nic nemění. implementovano
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]