[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:ptacek:start [2007/10/17 21:19]
ptacek
user:ptacek:start [2021/07/02 15:24]
ptacek
Line 1: Line 1:
-====== wiki TODO ====== +====== Research2 ====== 
-  * index stranka namespacu nejlepe soucasti namespace +some2 
-    * našel jsem stránku [[http://wiki.splitbrain.org/wiki:tips:breadcrumb_namespace_index_links]], kde jsou podle mě použitelné informace (případně se dá dál hledat v dalších tipech) -- jura +[[pokus2]] 
-    * Mně to přijde složitý. Když odkaz [[playground:space:|space:]] odkáže na [[playground:space:space]], jak píšu dole, bude všechno OK, stačí jen teda upgradovat na příslušnou verzi. K dokonalosti by pak stačilo vyhodit ze šablony poslední část horního navigační odkazu, který odkazuje stejně jen na stránku, na které zrovna jsem a je tedy nepotřebný. -- V.N. +[[poznamky]] 
-  * mapa stranek na titulce a expandovana +[[MOSES]]
-  * movepage plugin (ops - beta status s varovanim: uzivat jen na zaloze :( ) +
-  * opravit, aby nekravnul rendering svn://svn.ms.mff.cuni.cz/pokus/blabla +
- +
-======= Co jsem u dokuwiki zatím nepochopil nebo pokládám za problém do budoucna ======= +
- +
-? pojem +
-  pojem continued +
-! definice +
- +
-====== Research ======+
 [[NLG]] [[NLG]]
 [[SMT]] [[SMT]]
Line 19: Line 9:
 [[internal:euromatrix experiment]] [[internal:euromatrix experiment]]
 [[external:companions]] [[external:companions]]
- +[[wordnet]] 
 +[[ubuntu account subversioned]] 
 +[[CCG]]
  
 ====== TODO!! ====== ====== TODO!! ======
Line 28: Line 19:
 Perl best practice Perl best practice
 [[mteval]] [[mteval]]
 +
  
  
 ====== ====== ====== ======
-wiki - export pro hajice 
 [[wiki-upgrade|upgrade]] [[wiki-upgrade|upgrade]]
-poster A3 naležato 
-radon - voda test 
- 
 [[wishlist]] [[wishlist]]
 +
 +
 +
 +
  
  
Line 45: Line 37:
  
 ====== Projekty ====== ====== Projekty ======
 +
 +[[perli moduly]] perlí moduly
 [[PML]] schéma pro synthetized (analytical_synthetized ?) [[PML]] schéma pro synthetized (analytical_synthetized ?)
 [[Autorská práva k paralelnímu korpusu]] [[Autorská práva k paralelnímu korpusu]]
Line 58: Line 52:
 [[ff extension]] [[ff extension]]
 [[Systémový popis syntaxe - GAUK Magda Ševčíková]] [[Systémový popis syntaxe - GAUK Magda Ševčíková]]
 +[[Tecto prozódie]]
 +[[Companions - post november work]]
 +[[swbd dotazy na silvii]]
  
 ====== Slovníček ====== ====== Slovníček ======
  
 [[dictio]] [[dictio]]
 +
 +
 +
  
  
Line 70: Line 70:
 [[Latex]] [[Latex]]
 [[tred to svg]] [[tred to svg]]
-[[Perl]]+[[Perl]] profiler
 [[ntred search]] [[ntred search]]
 [[c++]] [[c++]]
 [[gdb]] [[gdb]]
-[[cygwin]]+[[linux+cygwin]] 
 +[[instalace Tredu]] 
  
 ====== Přednášky ====== ====== Přednášky ======
Line 84: Line 86:
  
  
 +[[Zdenek PFL070]] 
 +[[Zdenek PFL077]] 
 +[[Information Structure PFL082]]
  
  
Line 93: Line 97:
 [[Sgall - Prague school typology]] [[Sgall - Prague school typology]]
 [[Skalička - Typologie češtiny]] [[Skalička - Typologie češtiny]]
- 
 [[PML dokumentace - v západním křídle]] [[PML dokumentace - v západním křídle]]
- 
 [[Manning/Schütze - Foundations of Statistical NLP]] [[Manning/Schütze - Foundations of Statistical NLP]]
 +[[libin shen, jinxi xu and ralph weischedel (bbn)]] 
 +[[liang huang]]
  
  
Line 110: Line 113:
 [[IAP-zk]] [[IAP-zk]]
 [[ip5]] [[ip5]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
  
 ====== internals ====== ====== internals ======
 +[[muj uvazek]]
 +[[user:ptacek:internal:PEDT]]
 +[[user:ptacek:internal:tectomt_properties]]
 [[user:ptacek:internal:SMT]] [[user:ptacek:internal:SMT]]
 [[user:ptacek:internal:sandbox]] [[user:ptacek:internal:sandbox]]
  
-~~NOTOC~~+[[user:ptacek:internal:ACL+INLG]] 
 +[[user:ptacek:internal:cesty2009]]
  
 +
 +[[Bergen]]
 +zmena
 +
 +<latex>\forall x: W_x \subseteq B \Rightarrow (\varphi(x)\downarrow \And \varphi(x) \in B \smallsetminus W_x)</latex>
 +
 +~~NOTOC~~

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]