[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:stranak:start [2007/07/17 00:39]
stranak
user:stranak:start [2009/09/01 15:15] (current)
stranak
Line 1: Line 1:
 [[http://www.google.com/notebook/public/02904305953306133660/BDQFpQgoQo4qiirki|Nabídka témat ročníkových, bakalářských či diplomových prací]]. [[http://www.google.com/notebook/public/02904305953306133660/BDQFpQgoQo4qiirki|Nabídka témat ročníkových, bakalářských či diplomových prací]].
  
-Zde je [[internal:lexemann|stránka projektu LexemAnn]].+  * Zde je [[internal:lexemann|stránka projektu LexemAnn]]
 +  * [[internal:pdt_conll|Převod dat PDT pro CoNLL 2008 Shared Task]] 
 +  * Zde je stránka [[terminologie|lingvistické terminologie]]. Měla by sloužit jako **kompendium definic** ((jen přesné citace a s plným bibliografickým údajem)) a komentářů k nim. Komentáře a citace rozporující či upřesňující definice //jsou vítány//. Stejně tak stručné poznámky o tom, kdo u nás které definice používá.
  
-Zde je stránka [[terminologie|lingvistické terminologie]]. 
-Měla by sloužit jako **kompendium definic** ((jen přesné citace a s plným bibliografickým údajem)) a komentářů k nim. Komentáře a citace rozporující či upřesňující definice //jsou vítány//. Stejně tak stručné poznámky o tom, kdo u nás které definice používá. 
  
 +[[user:stranak:notes|různé technické poznámky]]
  
-== technické poznámky == +[[:techrep|Technické zprávy]]
-X na jiném displayi<code>startx -- :1</code> +
- +
-== užitečné LaTeXové balíčky a triky == +
- +
-  * ''array'': zlepšuje vzhled tabulek, přidává nové možnosti formátování sloupců (např. ''>{\bfseries}l'') a dovoluje definice vlastních typů sloupců. +
-  * ''biblatex'': flexibilní systém pro definici vlastních stylů citace. Částečně nahrazuje Bibtex. Mnoho dobrých stylů je již definováno. +
-  * ''float'': definice nových vlastních plovoucích prostředí. Obsahuje i funkcionalitu balíčku ''here'' a několik stylů pro vzhled. +
-  * ''here'': umístění "H" umístí plovoucí prostředí (tabulku, figure ...) právě sem (bez výjimky, ne jako "h", které říká "sem a nebo jinam"). +
-  * ''hyperref'': Kromě hypertextových odkazů v PDF dovolí také definovat pro PDF metadata: Title, Author, keywords aj., umí zobrazit titul dokumentu (místo názvu souboru) v záhlaví okna, definovat přechody mezi slajdy, výchozí zvětšení dokumentu aj. Také umí vytvořit zpětné odkazy z bibliografie k citacím v textu. +
-  * ''paralist'': for better itemize and enumerate; asparaenum, inparaenum, \begin{compactenum}[{Example} a)etc. Also, items can be referenced via \label{} and \ref{} +
-  * //poznámky pod čarou v tabulce//: Je nutno poznámku rozdělit tak, že v buňce je ''\footnotemark{}'' a až pod tabulkou ''\footnotetext{text poznámky}''.+

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]