[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
user:stranak:start [2007/01/17 21:01]
stranak
user:stranak:start [2009/09/01 15:15] (current)
stranak
Line 1: Line 1:
-Založil jsem [[internal:acl|viki stránku]] pro přípravu konference [[http://acl2007.org|ACL 2007]] v Praze.+[[http://www.google.com/notebook/public/02904305953306133660/BDQFpQgoQo4qiirki|Nabídka témat ročníkových, bakalářských či diplomových prací]].
  
-Zde je [[internal:lexemann|stránka projektu LexemAnn]]. +  * Zde je [[internal:lexemann|stránka projektu LexemAnn]]. 
----- +  * [[internal:pdt_conll|Převod dat PDT pro CoNLL 2008 Shared Task]] 
-Zde je stránka [[terminologie|lingvistické terminologie]]. +  Zde je stránka [[terminologie|lingvistické terminologie]]. Měla by sloužit jako **kompendium definic** ((jen přesné citace a s plným bibliografickým údajem)) a komentářů k nim. Komentáře a citace rozporující či upřesňující definice //jsou vítány//. Stejně tak stručné poznámky o tom, kdo u nás které definice používá.
-Měla by sloužit jako **kompendium definic** ((jen přesné citace a s plným bibliografickým údajem)) a komentářů k nim. Komentáře a citace rozporující či upřesňující definice //jsou vítány//. Stejně tak stručné poznámky o tom, kdo u nás které definice používá.+
  
  
-<html> +[[user:stranak:notes|různé technické poznámky]]
-<!-- +
----- +
-//Zatím// to zde používám jako [[pískoviště]]. +
- +
-这是我的主页。a složitě漢字很好看。 +
- +
-|jedna|dvě|tři| +
-|dlouhý text||nic| +
---> +
-</html> +
----- +
-== technické poznámky == +
-X na jiném displayi: <code>startx -- :1</code>+
  
 +[[:techrep|Technické zprávy]]

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]