[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:zeman:interset:brainstorming [2009/04/07 18:09]
popel Současně určitý i neurčitý? Asi překlep.
user:zeman:interset:brainstorming [2010/03/29 16:05]
zeman Poznámky k Sašově přednášce.
Line 357: Line 357:
 ''​Nes''​ = specific determiner ("​you",​ "​shang",​ "​ge"​=every) ''​Nes''​ = specific determiner ("​you",​ "​shang",​ "​ge"​=every)
 ''​Neu''​ = numeric determiner ("​yi"​ = "​one",​ "​er"​ = "​two",​ "​san"​ = "​three"​) ''​Neu''​ = numeric determiner ("​yi"​ = "​one",​ "​er"​ = "​two",​ "​san"​ = "​three"​)
 +
 +===== Hlavní rozdíl Intersetu oproti Sašově hierarchii pro Intercorp =====
 +
 +Jestliže se dívám na polské slovo "​dziewiata"​ ("​devátá"​),​ dozvím se, že je to přídavné jméno, protože polská sada značek považuje řadové číslovky za přídavná jména. Interset mi ani nenaznačí,​ že u Poláků by také mohlo jít o řadovou číslovku, i když o konkrétním slově nevíme, zda je nebo není řadovou číslovkou. Saša chce naproti tomu mít hierarchii navrženou tak, aby znalost jazyka (resp. zdrojové sady značek) způsobila, že dotyčnou značku budeme interpretovat jako disjunkci přídavných jmen a řadových číslovek.
 +
 +Navíc tam má tři pohledy na klasifikaci slov: lexikální (sémantickou),​ morfologickou (flexivní typ, určuje relevantní morfologické kategorie) a syntaktickou (podle funkce ve větě; vztažné zájmeno "​který"​ je syntakticky podstatné jméno).
 +

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]