[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:zeman:interset:brainstorming [2010/03/29 16:05]
zeman Poznámky k Sašově přednášce.
user:zeman:interset:brainstorming [2010/04/14 10:41]
zeman Hierarchie zájmen v souvislosti s probíhající diskusí v ISOcatu.
Line 364: Line 364:
 Navíc tam má tři pohledy na klasifikaci slov: lexikální (sémantickou),​ morfologickou (flexivní typ, určuje relevantní morfologické kategorie) a syntaktickou (podle funkce ve větě; vztažné zájmeno "​který"​ je syntakticky podstatné jméno). Navíc tam má tři pohledy na klasifikaci slov: lexikální (sémantickou),​ morfologickou (flexivní typ, určuje relevantní morfologické kategorie) a syntaktickou (podle funkce ve větě; vztažné zájmeno "​který"​ je syntakticky podstatné jméno).
  
 +===== ISOcat a hierarchie druhů zájmen =====
 +
 +  * pronoun
 +    * adverbialInterrogativeRelativePronoun (de::​stts::​PWAV)
 +    * affixedPersonalPronoun (???)
 +    * allusivePronoun (???)
 +    * conditionalPronoun (???)
 +    * demonstrativePronoun
 +      * attributiveDemonstrativePronoun (de::​stts::​PDAT)
 +      * substitutingDemonstrativePronoun (de::​stts::​PDS)
 +    * emphaticPronoun (???)
 +    * exclamativePronoun (???)
 +    * impersonalPronoun (???)
 +    * indefinitePronoun
 +      * attributiveIndefinitePronounWithDeterminer (de::​stts::​PIDAT)
 +      * attributiveIndefinitePronounWithoutDeterminer (de::​stts::​PIAT)
 +      * substitutingIndefinitePronoun (de::​stts::​PIS)
 +    * interrogativePronoun
 +      * attributiveInterrogativePronoun (de::​stts::​PWAT)
 +      * substitutingInterrogativePronoun (de::​stts::​PWS)
 +    * negativePronoun (DZ: although the distinction is not done in de::stts, there are also subclasses of attributives vs. substituting)
 +    * personalPronoun
 +      * irreflexivePersonalPronoun (de::​stts::​PPER)
 +      * reflexivePersonalPronoun (de::​stts::​PRF)
 +      * strongPersonalPronoun (???)
 +      * weakPersonalPronoun (???)
 +    * possessivePronoun
 +      * attributivePossessivePronoun (de::​stts::​PPOSS)
 +      * substitutingPossessivePronoun (de::​stts::​PPOSAT)
 +      * reflexivePossessivePronoun (DZ; this could be either attributive or substituting)
 +      * relativePossessivePronoun (DZ; this is probably only attributive)
 +    * reciprocalPronoun
 +    * reflexivePronoun (not personal???​)
 +    * relativePronoun
 +      * attributiveRelativePronoun (de::​stts::​PRELAT)
 +      * substitutingRelativePronoun (de::​stts::​PRELS)
 +    * existentialTherePronoun (en::​multext)
 +    * collectivePronoun (bg::​bultreebank)
 +    * prepositionWithPronoun (cs: "​proň"​ = "​pro"​ + "​něj",​ "​oč"​ = "​o"​ + "​co"​)
 +    * pronounWithAuxiliary (cs: "​tys"​ = "​ty"​ + "​jsi",​ "​kdos"​ = "​kdo"​ + "​jsi"​)

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]