[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:zeman:interset:to-do [2014/07/15 21:38]
zeman Opraveno slévání podrysů v "other" v dekódovacích tabulkách atomů.
user:zeman:interset:to-do [2014/07/25 13:58]
zeman Autoři u cs::ajka.
Line 3: Line 3:
 ===== Interset 2.0 ===== ===== Interset 2.0 =====
  
 +  * Opravit češtinu (UTF8) v komentáři ABSTRACT pro Pod::​Weaver. Jinde je kódování v pořádku, ale tuhle větu Pod::Weaver rozebírá a čte ji špatně.
 +    * A další věc v POD: U CS::Ajka mám dvě sekce AUTHOR. Jednu vloženou ručně, kde je navíc Petr Pořízka a Markus Schäfer, a druhou vloženou automaticky,​ kde jsem jenom já. Chtělo by to zařídit, aby v tomto konkrétním případě se ta automatická vynechala.
   * Nějak lépe vyřešit stažené tvary. Aspoň nový rys, aby to nebylo v other. České příklonné "​-s"​ už má rys ve dvou českých sadách (multext a ajka). Taky mu nastavit 2. osobu, singulár a aux. Podobně je na tom "​proň",​ "​zač",​ "​-ť"​. V němčině "​zum",​ "​zur"​... Ve francouzštině "​du",​ "​aux"​... Naopak arabské "​al-"​ sem asi nepatří, to lze prostě chápat jako morfém určitosti, který se nikdy nevyskytuje jako samostatné slovo.   * Nějak lépe vyřešit stažené tvary. Aspoň nový rys, aby to nebylo v other. České příklonné "​-s"​ už má rys ve dvou českých sadách (multext a ajka). Taky mu nastavit 2. osobu, singulár a aux. Podobně je na tom "​proň",​ "​zač",​ "​-ť"​. V němčině "​zum",​ "​zur"​... Ve francouzštině "​du",​ "​aux"​... Naopak arabské "​al-"​ sem asi nepatří, to lze prostě chápat jako morfém určitosti, který se nikdy nevyskytuje jako samostatné slovo.
   * Projít ''###​!!!'',​ zejména ve FeatureStructure:​   * Projít ''###​!!!'',​ zejména ve FeatureStructure:​

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]