[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
vyuka-zs-2020-21 [2020/09/18 10:22]
ufal
vyuka-zs-2020-21 [2020/10/02 14:30]
ufal [Remote Teaching - Winter Term 2020/21]
Line 1: Line 1:
-====== Teaching Winter Term 2020/21 ====== 
  
-|Katedra|Vyučující|Kód lístku|Jazyk|Název předmětu|Hodin|Studentů|Preferovaná forma případné distanční výuky| +====== Remote Teaching - Winter Term 2020/21 ====== 
-|UFAL|Ševčíková Magda|NPFL006p1||Úvod do formální lingvistiky|2|2|| + 
-|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p1|CZE|Úvod do po?íta?ové lingvistiky|2|56|| +See [[https://www.mff.cuni.cz/en/internal-affairs/coronavirus-sars-cov-2-and-covid-19-protection-measures|MFF's site]] with continually updated information on the current situation. 
-|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p2|ENG|Úvod do po?íta?ové lingvistiky|2|6|| + 
-|UFAL|Peterek Nino|NPFL038p1||Základy rozpoznávání a generování mluvené ?e?i|2|6|| + 
-|UFAL|Holub Martin|NPFL054p1|CZE|Úvod do strojového učení v systému R|2|34|| +^ code ^ course name and link ^ teacher(s) ^ language ^  how ^ when ^ recording (Y/N)^ 
-|UFAL|Holub Martin|NPFL054p2|ENG|Úvod do strojového učení v systému R|2|5|| +|NPFL004 |Seminar on Formal Linguistics                     |Hajičová Eva, Ševčíková Magda   |ENG/CZE|Zoom|Monday 14:00|Y | 
-|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p1||Úvod do obecné lingvistiky|2|17|| +|NPFL006 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl006|Introduction to Formal Linguistics]]                |Ševčíková Magda   |ENG |Zoom| Thursday 10:40-12:20|N| 
-|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2||| +|NPFL012 |Introduction to Computer Linguistics              |Kuboň Vladislav   |CZE |Zoom|Monday 10:40-12:20|Y| 
-|UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování p?irozených jazykI|2|25|| +|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::|TBA |Y | 
-|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|| +|NPFL012 |Methods of Automated Translation                  |Kuboň Vladislav      | | | | 
-|UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|| +|NPFL038 |Fundamentals of Speech Recognition and Generation |Peterek Nino      |CZE/ENG? |Zoom| Wednesday 15:40 | Y |  
-|UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|| +|NPFL063 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl063|Introduction to General Linguistics]]              |Hana Jiří         |ENG |Zoom | Monday 12:20-14:40 |Y | 
-|UFAL|Mareček David|NPFL097p1||Ne?ízené strojové u?ení v NLP|1|6|| +|NPFL067 |Statistical Methods in NLP I                      |Hajič Jan, Pecina Pavel |ENG |Zoom |Tuesday 12:20 |Y | 
-|UFAL|Dušek Ondřej|NPFL099p1||Statistické dialogové systémy|2|2|| +|NPFL070 |Language Data Resources                           |Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin | CZE/ENG? |Zoom | | partially| 
-|UFAL|Nedoluzhko Anna|NPFL100p1||Variabilita jazyk?ase a prostoru|1|2|| +|NPFL073 |Mathematical Methods in Linguistics               |Lopatková Markéta |    | | individual consultations (1 student so far) | N | 
-|UFAL|Pecina Pavel|NPFL103p1||Vyhledávání informací|2|10|| +|NPFL081 |Practical Fundamentals of Probability and Statistics for CL |Holub Martin |   | | | | 
-|UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||P?írodní algoritmy u?ení a optimalisace|2|3|| +|NPFL092 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl092|NLP Technology]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? | Zoom | Wed 9:50 | partially | 
-|UFAL|Klusá?ek David|NPFL109p1|CZE|?íslicové zpracování zvukových signál?|2||| +|NPFL094 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl094|Morphological and Syntactic Analysis]]|Zeman Daniel |ENG | Zoom | Friday 12:20–13:50 |Y| 
-|UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zp?tnovazební u?ení|2|28|| +|NPFL095 |Modern Methods in Computational Linguistics       |Popel Martin      |ENG |Zoom | |N | 
-|UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového u?ení v Pythonu|2|80||+|NPFL097 |Unsupervised Machine Learning in NLP              |Mareček David     |CZE |Zoom | Monday 10:40 | partially | 
 +|:::     |:::                                               |:::               |ENG |Zoom | Friday 10:40 | partially | 
 +|NPFL099 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl099|Statistical Dialogue Systems]]|Dušek Ondřej      |ENG/CZE    |Zoom |Tue 9:50 (??) |Y | 
 +|NPFL100 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl100|Variability of Languages in Time and Space]]        |Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka   |ENG |Zoom| Wednesday 12:20-13:50|N| 
 +|NPFL101 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl101|Competing in Machine Translation]]                  |Bojar Ondřej  | ENG/CZE   | Zoom| Monday 9:00-10:30 |partially | 
 +|NPFL103 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl103|Information Retrieval]] |Pecina Pavel      |ENG |Zoom |Monday 15:40 |Y | 
 +|NPFL107 |Natural computing for learning and optimisation   |Peterek Nino      |    | | individual consultations| | 
 +|NPFL109 |Digital Sound Processing                          |Klusáček David    | CZE | | | | 
 +|NPFL118 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl118|Natural language processing on computational cluster]] |Popel Martin, Rosa Rudolf, Straka Milan | ENG(+CZE?) | Zoom | as arranged with students | partially | 
 +|NPFL122 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl122|Deep Reinforcement Learning]] |Straka Milan      |ENG | Zoom | Lecture Mo 15:40; practicals We 9:00 | Y | 
 +|NPFL125 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl125|Text processing in UNIX]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? | Zoom | Wed 9:50 | Y | 
 +|NPFL129 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl129|Introduction to Machine Learning with Python]] |Straka Milan      |CZE | Zoom | Lecture Mo 12:20; practicals We 10:40 | Y | 
 +|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| Lecture Mo 14:00; practicals We 12:20 |:::| 
 +|NPFL130 |Philosophy of Language and NLP                    |Musil Tomáš       |CZE?| | | | 
 + 
 + 
 +===== Možnosti distančního vzdělávání ===== 
 + 
 +Opatření vyhlášená vedením fakulty 
 +https://www.mff.cuni.cz/koronavirus 
 + 
 +Centrum celoživotního vzdělávání UK 
 +https://cczv.cuni.cz/CCZV-1.html 
 + 
 +Vzdělávací portál - zde po přihlášení získáte seznam aktuálně nabízených kurzů (pro přihlášení zadáte emailovou adresu, která obsahuje za zavináčem cuni.cz) 
 +https://cczv.cuni.cz/CCZV-203.html 
 + 
 +Paedagogium - Centrum pedagogických dovedností 
 +https://paedagogium.cuni.cz/PAED-1.html 
 +https://paedagogium.cuni.cz/PAED-70.html 
 + 
 +Stránka pro podporu distančního vzdělávání na ZČU 
 +https://czv.zcu.cz/zajisteni-distancni-vyuky/ 
 + 
 + 
 +===== Teaching Winter Term 2020/21 ===== 
 + 
 +17/9, doc. Kulich: Do tabulky prosím uveďte pravděpodobnou formu distanční výuky jednotlivých přednášek (nikoli cvičení, seminářů, praktik apod.) pro případ, že by výuku nebylo možné konat prezenčně. Vyberte možnost A-F, kterou považujete pro sebe a svůj předmět za nejvhodnější formu výuky. Pokud váháte, vyberte možnost, která vám připadá nejatraktivnější. Volba formy výuky v této tabulce není nijak závazná. 
 +  
 + 
 +A. Streamovaná přednáška konaná v posluchárně 
 +B. Streamovaná přednáška konaná mimo posluchárnu 
 +C. Přednáška nahrávaná/streamovaná mimo posluchárnu 
 +D. E-learningové nástroje (Moodle apod.) 
 +E. Samostudium s konzultacemi 
 +F. Jiná  
 + 
 +^ Katedra^Vyučující Kód lístku^  Jazyk ^  Název předmětu Hodin Studentů Preferovaná forma případné distanční výuky 
 +|UFAL|Ševčíková Magda|NPFL006p1||Úvod do formální lingvistiky|2|2|B
 +|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p1|CZE|Úvod do počítačové lingvistiky|2|56|B
 +|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p2|ENG|Úvod do počítačové lingvistiky|2|6|B
 +|UFAL|Peterek Nino|NPFL038p1||Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči|2|6|B
 +|UFAL|Holub Martin|NPFL054p1|CZE|Úvod do strojového učení v systému R|2|34|F
 +|UFAL|Holub Martin|NPFL054p2|ENG|Úvod do strojového učení v systému R|2|5|F
 +|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p1||Úvod do obecné lingvistiky|2|17|C
 +|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C
 +|UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C
 +|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|B
 +|UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B
 +|UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B
 +|UFAL|Mareček David|NPFL097p1||Neřízené strojové učení v NLP|1|9|B/C
 +|UFAL|Dušek Ondřej|NPFL099p1||Statistické dialogové systémy|2|4|B/C
 +|UFAL|Nedoluzhko Anna|NPFL100p1||Variabilita jazyků čase a prostoru|1|2|B/C
 +|UFAL|Pecina Pavel|NPFL103p1||Vyhledávání informací|2|11|B/C
 +|UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||Přírodní algoritmy učení a optimalisace|2|3|E
 +|UFAL|Klusáček David|NPFL109p1|CZE|Číslicové zpracování zvukových signálů|2| |E
 +|UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zpětnovazební učení|2|32|A
 +|UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového učení v Pythonu|2|104|A| 
 +|::: |:::         |NPFL129p2|ENG|:::                             |:::|:::|A|
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]